ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News

M2E_Linux_Dic

အဘိဓါန် မန်=>အၚ်္ဂလိက် ပ္ဍဲ Linux OS (ဗီု – hv-986.co.cc)

About Mon News Agency

ဗှ်မာန်မံၚ်

ပ္ဍဲကွာန်နှေဟ်ခရေၚ် သၟာၚ်နူမၞိဟ်သုၚ်စောဲသွံပရးဂဥုဲၜူမာဲ ၅ တၠတုဲ ၜိုန်ရပ်ဂွံမခတိုဟ်မွဲမကီုလေဝ် စၟတ်လဝ်ကောန်ဒုဟ်အဓိကဂှ် ရပ်ဟွံဂွံဏီ

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၄ ဖါနူဂယးပြဟ်ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်ကေုာံရဲဂကောံဂီုကၠီုကွာန်တံ ဂွံပရိုၚ်တုဲ လုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲကွာန်နှေဟ်ခရေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် မ္ၚးနူမၞိဟ်သုၚ်စောဲ သွံပရးမွဲတဆံၚ် ၅ တၠတံဂှ်တုဲ ၜိုန်သီဂွံ မခတိုဟ်မွဲမ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: