ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News

M2E_linux_install

အဃောစုတ်မံၚ် အဘိဓါန်မန် Linux OS (ဗီု - hv-986.co.cc)

About ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗီုတိ တွဵုရးမန် (Internet)

တၚ်ကော်မံၚ်ဆော SMEs တွဵုရးဍုၚ်မန်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ ဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု ကပေါတ်ဗၞိက် မတိတ်နူပရေၚ်တဵုလွဳ မပ္တံသြောံသ္ၚု၊ထ္ၜိုတ်၊ ဒူရေန် မၚ်ဂုတ် လမုတ် ပၞဴ သဳလော သိၚ်ဃဵု ကြုက် ကေုာံ သတ်တအ်လေဝ်ကီု၊ ကပေါတ်တိတ်နူကမၠောန်တမ္ၚာ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: