ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News

M2E_Mac_Dic

အဘိဓါန် မန်=>အၚ်္ဂလိက် ပ္ဍဲ Mac OS X (ဗီု - hv-986.co.cc)

အဘိဓါန် မန်=>အၚ်္ဂလိက် ပ္ဍဲ Mac OS X (ဗီု – hv-986.co.cc)

About ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ဗှ်မာန်မံၚ်

ပုၚ်အတးသၚ်ကြာန် (Internet)

ပုၚ်အတး ကေုာံ အခိၚ်သၚ်္ကြာန်

“ကတူအပ္ဍဲ ပုၚ်ၜိုဟ်, ကခၞာ၊ ကတူမ္ၚး နက်ခါခၞော်ဗဳ” အဵုဗီုဏံ ဂအုပ်တိုက်ပိုဲ နူပိုဲမံၚ်ကၠအ်ပၞဟ်တေံ ဟီုလဝ်ကဵုပိုဲ ကေၚ်မိၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ၊ လၟုဟ်ဂှ် အခိၚ်ကတဴဟီုတှေ် သွက်ဗုၚ်ဂၞဴပိုဲလ္ပာ်အပ္ဍဲတေံ ကတူမံၚ်ဂွံၜိုဟ်ဂှ် စဖျေံဏာ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: