ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News

monEng

အဘိဓါန်မန်=>အၚ်္ဂလိက် (ဗီု - it-villa.blogspot.com)

အဘိဓါန်မန်=>အၚ်္ဂလိက် (ဗီု – it-villa.blogspot.com)

About ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗီုတိ တွဵုရးမန် (Internet)

တၚ်ကော်မံၚ်ဆော SMEs တွဵုရးဍုၚ်မန်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ ဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု ကပေါတ်ဗၞိက် မတိတ်နူပရေၚ်တဵုလွဳ မပ္တံသြောံသ္ၚု၊ထ္ၜိုတ်၊ ဒူရေန် မၚ်ဂုတ် လမုတ် ပၞဴ သဳလော သိၚ်ဃဵု ကြုက် ကေုာံ သတ်တအ်လေဝ်ကီု၊ ကပေါတ်တိတ်နူကမၠောန်တမ္ၚာ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: