ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News

monEng

အဘိဓါန်မန်=>အၚ်္ဂလိက် (ဗီု – it-villa.blogspot.com)

About Mon News Agency

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဂကောံပံၚ်တောဲစၟဳစၟတ် နူဍုၚ်ရေဝ် သီဂွံလွဟ်ဂၠေံ(၂) ဇကိုအ်သီုမကမ်

ပ္ဍဲဗ္တံဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၂ ဂှ် ကွဳလိုန်ဓါတ်ၜါမ ကၠုၚ်နူဍာန်ထဝါဲတေံ အခါစိုပ်ဒဒန်ဇၞော် မလုပ်ကဵုဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူဂကောံပံၚ်တောဲစၟဳစၟတ်တံ ရပ်ဗဒိုအ်စၟဳစၟတ်တုဲ ရပ်ဂွံလွဟ်ဂၠေံ ပေဿတိုဝ် (၂) ဇကိုအ် သီုကဵုမကမ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ် …

Leave a Reply

%d bloggers like this: