ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / မာဒဳမဳဒဳယာ / ရုပ်ဗျံက် / ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်မာန်ညိဟာ?

ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်မာန်ညိဟာ?

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဗှ်မာန်မံၚ်

ပရေၚ်တၞဟ်ခြာ ဂၠိုၚ်လောန်ကွေံရ။

Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: