ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ကဗျ / အ္စာရဿ (ဝါ) ပ္ကဴပျးလျး

အ္စာရဿ (ဝါ) ပ္ကဴပျးလျး

သၟာပရိုၚ်ချူ:

သွက်ဂွံစဳကၠး
ဟီုထ္ၜးဒၠေံါဗ္တောန်
စၞောန်ထ္ၜးလိက်ကတ်
ဓတ်စိုတ်ဓတ်က္ဍဟ်
ဂွံနွံရှ်သာ။

ဓဝ်ဒၟုၚ်ဒုၚ်ဒဝ်
ဖျဝ်မာန်အေၚ်ဒုၚ်
ရေၚ်တၠုၚ်ဂၠံၚ်တပ်
ဇၟာပ်ချပ်က္သပ်ဂွံသၠုၚ်
ပ္ညုၚ်ထ္ၜးဗ္တောန်ကၠုၚ်။

ညံၚ်ဟွံညာတ်ဒုဟ်
ညံၚ်ဟွံက္ဍုဟ်ညး
လျးစိုတ်ဒးပလေဝ်
ယောၚ်ယာထံက်ထ္ၜး
လှာဲဂတးသဳကၠဳ ဒးပ္ညဳပ္ညဳ။

စိုတ်ဓါတ်လ္ပစှ်ေ
လ္ပရှ်ေသှ်ေအတ္တ
သွက်ပရဒုၚ်ဂိ
ဂျိၚိတ် ထဝ်ကၠာတ်။

By : Soe Nwe (သိုဝ်နဲ) (NMSP)

Leave a Reply

%d bloggers like this: