ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / မာဒဳမဳဒဳယာ / ဗဳဒဳယဵု / သ္ဘၚ်ကၞာ သ္ပဂါရဝပတိုန်ဂုက်စရာဲ တ္ၚဲစျာပနာ နာဲရဿ ဒု-ဥက္ကဌဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်

သ္ဘၚ်ကၞာ သ္ပဂါရဝပတိုန်ဂုက်စရာဲ တ္ၚဲစျာပနာ နာဲရဿ ဒု-ဥက္ကဌဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

ဗှ်မာန်မံၚ်

အစဳဇန် TV မန်- ၁၄-၉-၂၀၁၅

ဇၟာပ်တ္ၚဲစန် နူဂယး ရး၁၅- သဝ်တ္ၚဲ ၉း၁၅ ဗဵုပ္ဍဲ DVB TV ညိအဴ။ Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: