ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / မာဒဳမဳဒဳယာ / ဗဳဒဳယဵု / ဒဒန်ဖံၚ်ဒုန် ကွာန်ဝၚ်က သိုၚ်ခၞံတုဲဒှ်အာ

ဒဒန်ဖံၚ်ဒုန် ကွာန်ဝၚ်က သိုၚ်ခၞံတုဲဒှ်အာ

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

ဗှ်မာန်မံၚ်

အစဳဇန် TV မန်- ၁၄-၉-၂၀၁၅

ဇၟာပ်တ္ၚဲစန် နူဂယး ရး၁၅- သဝ်တ္ၚဲ ၉း၁၅ ဗဵုပ္ဍဲ DVB TV ညိအဴ။ Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: