ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သွက်ပညာ/ထတ်ယုက်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထံက်ပၚ်သြန် ၄၀၀ ကၠံကိုဋ်ဒကေဝ်ပြၚ်

သွက်ပညာ/ထတ်ယုက်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထံက်ပၚ်သြန် ၄၀၀ ကၠံကိုဋ်ဒကေဝ်ပြၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

မိလျးထဝ် – နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ Ramonya International Company Limited တံ ကဵုအထံက်ဗၚ်သြန် လၟိဟ် ၄ ကၠံကိုဋ်ဒကေဝ်ပြၚ်ၚ် ကုဘာဗ္တောန်လိက်ကေုာံ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် မၞုံအပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံရ။

ဥက္ကဌခရိုၚ်ထဝဲါ၊ နာဲဗညာလဴ အပ်ပြာပ်ကဵုသြန်ထံက်ပၚ်(ဗညာလဴ)
ဥက္ကဌခရိုၚ်ထဝဲါ၊ နာဲဗညာလဴ အပ်ပြာပ်ကဵုသြန်ထံက်ပၚ်(ဗညာလဴ)
စနူဂိတုသေပ်တေမ်ပါမံက်ဏံဂှ် ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာပအပ်ပြာပ်သြန် အထံက်အပၚ် အပ္ဍဲကဵုကွာန်ဂမၠိုၚ် မၞံုအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

ကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲတၠညး ဂှ် “သြန်တံဏံဂှ်တှေ် သြန်ဂအုံနူကဵု ကုမ္မဏဳဆုဗော်ပိုဲ ပံက်လဝ်ဂှ်ရ၊ သွက်ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်အာ ပရေၚ်ပညာကီု၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက် အပ္ဍဲဒေသတံဏံ ရန်တၟံတုဲ ကဵုဏာအထံက်ပၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

အတိုၚ်ပဝ်လသဳအလဵုအသဳတံဂးတုဲ သြန်မဂွံလဝ် နူကမၠောန်ဆုတံဂှ် ဒးကဵုအာအထံက်ပၚ် သွက်ပရေၚ်ပညာကေုာံ ပရေၚ်ထတ်ယုက်တံဒှ်တုဲ အပ္ဍဲသၞာံဏံဝွံ နူကဵုကါန်ပဏဳဆု ရာမညတံ ဂွံလဝ်သြန် လၟိဟ် ၄၀၀ ကိုဋ်ပြၚ်ၚ်နွံ သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံဘာတန်မူလအလဵုအသဳ အပ္ဍဲကွာန်ကျာ်ကၚ်ဂှ် ထံက်ပၚ်ကဵု သြန်ဒကေဝ် ၂၄၀ ကိုဋ်၊ အပ္ဍဲကဵုဘာထိၚ်ဒဝ်ကောန်ၚာ်ကွာန်အၜဝ်ဂှ် ၄၁ ကိုဋ်၊ ဘာကောန်ဂကူကွာန်ဒူရာဂှ် ၄၁ ကိုဋ်၊ ခန်ကဵုဂဥုဲကွာန်သၞေဟ်နှောဝ်ဂှ် ၁၀ ကိုဋ်၊ ခန်ကဵုဂဥုဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ၁၀ ကိုဋ်၊ တိုက်ရံၚ်လိက်ဘာအၚ်ဒၚ်ဂှ် ၄၁ ကိုဋ် ကေုာံ ဘာတန်မူလအလဵုအသဳ ကွာန်(ထားကြီး) ဂှ် သြန် ၂၀ ကိုဋ်ဒကေဝ် ထံက်ပၚ်ကဵုလဝ်ဂးရ။

“စပ်ကဵုအစဳဇန်ကဵုအထံက်အပၚ်သြန်ဏံဂှ် ဒှ်အလန်ကၠာအိုတ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဘဏ္ဍာကုမ္မဏဳပိုဲတုဲ လ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ်လေဝ် သၞာံဂတတေံ ဖျေံအစဳဇန်ကဵုအာအထံက်ပၚ်ကီုဏောၚ်” သာ်ဏံ ဥက္ကဌခရိုၚ်ထဝဲါ၊ နာဲဗညာလဴ ဟီုရ။

Ramonya International Company Limited ဝွံ ကြဴနူသၞာံ ၁၉၉၅ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ်တုဲ အပ္ဍဲသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်မှ ကလေၚ်ထမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴကၠုၚ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပၠန် ဂွံတီရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: