ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဗော်ညးဗြဴ (မန်) လုပ်ပြိုၚ်ရုဲအမာတ် (၄) တၠရောၚ်

ဗော်ညးဗြဴ (မန်) လုပ်ပြိုၚ်ရုဲအမာတ် (၄) တၠရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
ဥက္ကဋ္ဌဗော်ညးဗြဴ (မန်) မိလျိုၚ်မန်(Internet)
ဥက္ကဋ္ဌဗော်ညးဗြဴ (မန်) မိလျိုၚ်မန်(Internet)
သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ သ္ပစၞးဗော်ညးဗြဴ (မန်) တုဲ ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် (၄) တၠ သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပတိုန်လဝ် စရၚ်

သာ်ဝွံဥက္ကဋ္ဌဗော်ညးဗြဴ (မန်) မိလျိုၚ်မန် ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

“ပိုဲလုပ် (၄) ဒၞာဲ၊ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ မၞိဟ် (၃) တၠ ဇြပ်ဗု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ကျာ်မြဟ်ဂှ် ပိုဲပတိုန်လဝ် Form တုဲယျ ၊ သွက်ရးတၞၚ်သဳတေံ မၞိဟ်မွဲတၠဂှ် တၚ်နၚ်ဟွံပေၚ်ဏီ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

သွက်ဒၞဲါအလံၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် မိမိုဝ်ဝ်ခိုၚ်၊ ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် မိနဳနဳလွေန်၊ ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် မိတာန်ယှေန် (ကော်) မိလျိုၚ်မန်၊ ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ရးတနၚ်သဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုဂှ် မိသိုက်နန် (ကော်) မိမြၚ့်သန်းတံ လုပ်ပြိုၚ်စၞးဗော်ညးဗြဴ(မန်)ဂှ်ရောၚ်ဂးရ။

ညးပတိုန်လဝ်စရၚ် စၞးအလံၚ်အမာတ် ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် မိမိုဝ်ဝ်ခိုၚ်ဂှ် “ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်တေံ လၟိဟ်မၞိဟ်ဗြဴ အောန်မံၚ်ညိကီု၊ မၞိဟ်ဗြဴ ဂွံတဴတက်အာကီု ဂွံအာဂတပၠတရဴကီု ကောန်ၚ္ၚာ်မၞိဟ်ဗြဴအဓာန်ကြဴတံဂှ် စိုတ်ဂွံလုပ် ဂွံပါကၠုၚ်ကီုဂှ် ပၟိက်စိုတ်ပိုဲရ” သာ်ဝွံ ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

အတိုၚ်ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်လလောၚ်တြးလဝ် အလန်ကိုပ်ကၠာမ္ဂး ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၈) ဒးစွံလက္ကရဴအိုတ် ဒးပတိုန်စရၚ်ယၟုညးစၞးကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကဵုဒးဘဲဍာ်ဗၠိုက် အလုံကၟိန်ဍုၚ်တုဲ ကဝ်မယှေန်ထပ်ဗဆုဲလဝ် စဵုကဵုဂိတု အဝ်ဂါတ် (၁၄) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗော်ညးဗြဴ (မန်) ဂှ် လၟိဟ်ရုၚ်ဗော်ကဆံၚ်ကွာန်ကီု လၟိဟ်ကောန်ဗော်ပ္ဍဲဒေသတံကီု လဆဵုဂဗပရေၚ်တတ်ကၠောံ ပေဲါရုဲမာဲ ကေုာံ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဗော် အကြာဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အောန်မံၚ်ဏီရောၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုရ။

အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံတန်တဴအာ ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ဂှ် ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဗော်ဇဳ ကၠောန်ဗဒှ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် အောန်အိုတ်မၞိဟ်စၞး (၃) တၠဒးလုပ်ပြိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: