ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂကောံတၠဒါန်လ္ၚဵု သၠုၚ်ကဵုအသိၚ်ကွတ်ပရိုၚ် ကုဌာန်ပရိုၚ်ဒေသမန်

ဂကောံတၠဒါန်လ္ၚဵု သၠုၚ်ကဵုအသိၚ်ကွတ်ပရိုၚ် ကုဌာန်ပရိုၚ်ဒေသမန်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
တန်ဗတောန်ကွတ်ပရိုၚ်(GS)
တန်ဗတောန်ကွတ်ပရိုၚ်(GS)
သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေန်ဗါဏံမံက်ဂှ် နူကဵုဂကောံတၠဒါန်လ္ၚဵု ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံကဵုတန်ဗ္တောန်ကွတ်ပညာ ပရိုၚ် Internews တုဲ သၠုၚ်ကဵုလညာတ်ကွတ်ပရိုၚ် ကု

ဌာန်ပရိုၚ်မၞုံဒေသရးမန်နွံရ။

စပံ္တနူသေပ်တေန်ဗါမွဲမံက်ဂှ်မွဲတ္ၚဲ သေပ်တေန်ဗါ ၄ ဂှ်မွဲတ္ၚဲ၊ ဂကောံတၠဒါန်တအ် ကော်ဘိက်ကၠုၚ် ဂကောံ ဌာန်ပရိုၚ်မၞုံအပ္ဍဲဒေသမန်တုဲ အဆက်က်သွက်ဂွံကဵုအာတန်ဗ္တောန် သၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ပ္တိုန်ထ်ၜးပရိုၚ်ရ။

‘ဆက်စပ်ကဵုပရေၚ်ပရာဒဒှ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် တိုက်ရိုက်ဂွံပ္တိုန်ထ်ၜးမာန်တုဲ ဂွံဒှ်ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲမမိက်ကဵုမွဲမွဲ မာန်ဂှ် ဌာန်ပရိုၚ်တအ်ဒးကၠောန်ပ္တိုန်မာန်ရောၚ်’ သာ်ဏံ အ္စာကဵုတန်ဗ္တောန်နူအဝ်သတေလျ Ms Kate gonn ဟီုအဃောတန်ဗ္တောန်ဂှ်ရ။

ဌာန်ပရိုၚ်အပ္ဍဲကဵုဒေသမန်ဂှ် အဓိက ဌာန်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ကဵု တာန်လောန်တိုၚ် နွံရ၊ ပဲါနူဂှ် ဌာန်ပရိုၚ် ကရေၚ် KIC ကဵု ဌာန်ပရိုၚ် ချေၚ်ဝဝ်(ချၚ်းဝေါ)လေဝ် တၠဒါန်တအ် ကော်ဘိက်လဝ်ကီုရ။

နူကဵုတန်ဗ္တောန်ဂှ် ဂကောံတၠဒါန်တအ်ခ္ဍိုဟ်စၟဳစၟတ်တုဲ သေပ်တေန်ဗါကၠာဟွံအိုတ်က္ဍၚ်ဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံဆက် ကဵုအာတန်ဗ္တောန်သၠုၚ်အသိၚ်ကွတ်ပရိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ် ၅ တ္ၚဲနွံပၠန်ရ။

‘အခိၚ်ကြပ်မံၚ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲဏံ နူကဵုဂကောံတၠဒါန်တအ် ကၠုၚ်ကဵုမံၚ်တန်ဗ္တောန်ကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်တအ်ဂှ်တှေ် သွက်ဂွံသၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ပရိုၚ်ပိုဲရ၊ ညးတအ်ဓရိုဟ်ပ္တိုန်မံၚ်ဇြဟတ်မွဲသာ်ကီုရောၚ်’ သာ်ဏံ သ္ကိုပ် အေဝ်ဒဳတာ ဌာန်ပရိုၚ် တာန်လောန်တိုၚ် နာဲမေန်န် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက်ပရိုၚ် မန် ဗၟာ အပ္ဍဲဒေသရးမန်ဂှ် စပ်ကဵုပရိုၚ်ဖံက်ပ္ကဝ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ပါလုပ်လၟိဟ်အောန် ဂှ်ကီု၊ ပရေၚ်ဒဒှ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂွံဒှ်ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲမမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ် ပရေၚ်ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဍိုန်လျမံၚ်ဂှ်ကီု နူ ကဵုဂကောံတၠဒါန်တအ်သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကုဌာန်ပရိုၚ်တအ်နွံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: