ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / အကြာပွိုၚ်မွဲဂိတုဂှ် ၚုဟ်ထၜိုတ်စှေ်အာ မွဲကၠံပြၚ်

အကြာပွိုၚ်မွဲဂိတုဂှ် ၚုဟ်ထၜိုတ်စှေ်အာ မွဲကၠံပြၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
တၞးထၜိုတ်သွက်ဂွံသွံရာန်(GS)
တၞးထၜိုတ်သွက်ဂွံသွံရာန်(GS)
သၞံၚ်တိုၚ် – နူကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗါ စိုပ်နဝ်ဝေန်ဗါဏံ ပွိုၚ်အကြာပွိုၚ်မွဲဂိတုဂှ် ၚုဟ်ထၜိုတ်ထပ်စှေ်အာ ၁၀၀ ဒ ကေဝ်ပြၚ် မံၚ်ရောၚ်တုဲ ဂတတေံလေဝ် အကာဲအရာသွက်ဂွံစှေ်နွံမံၚ်ဏီရောၚ် တၠဆေၚ်ရာန်ထၜိုတ် တအ် စဵုဒုၚ်ဟီုတော်လဝ်ရ။

‘လၟုဟ်တှေ် ၚုဟ်ဟၜိုတ်ဂှ်ထပ်စှေ်အာ ၁၀၀ ပြၚ်ၚ်ပၠန်၊ ကၠာတေံဂှ်တှေ် ထၜိုတ်(နံပါတ်) ၃ ဂှ်တှေ် လၟုဟ် သှေ်မံၚ်ၚုဟ် ၅၁၀ ဓဝ်ရ၊ ဂိတုကၠာတေံတှေ် ၆၃၀ တော်ရံၚ်တှေ် စှေ်အာ ၁၀၀ ပြၚ်လေဝ်၊ အခိၚ်ဏံတှေ် ဒှ်အခိၚ်ထၜိုတ်ဆိုအ်အရိုဟ်ဟ်သၞာံတှေ် ၚုဟ်ထၜိုတ်ဂှ် ဘိုအ်ဂွံစှေ်နွံမံၚ်ဏီ’ သာ်ဏံ တၠကၠအ်ထၜိုတ် လေဝ်ဒှ် တၠဆေၚ်သွံရာန်ထၜိုတ်လေဝ်ဒှ် နူကွာန်ဝၚ်ရာဲ နာဲလှတုၚ် ဟီုထ္ၜးရ။
ၚုဟ်ထၜိုတ်သၞာံဏံဂှ်တော်ရံၚ်ကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး ၚုဟ်ဗက်တိုန်ညိညကီုလေဝ် ဟွံၚုဟ်တြေံဟွံစိုပ် လးလးဏီရ၊ အခိၚ်ထၜိုတ်ခိုဟ်ၜိုတ်ဓမ္မတာတုဲကၠုၚ် ၃ သၞာံတေံမ္ဂး ထၜိုတ်ဂၞန် ၃ ဂှ် ရ၀၀ ပြၚ်တိုန်ဂွံမွဲဝါ တုဲဂှ် သၞာံလက္ကရဴဂှ် ထပ်စှေ်အာသိုက်က် ဒဵုကဵု သၟဝ် ၅၀၀ လေဝ်ဒှ်ရ။
ဟိုတ်နူၚုဟ်ထၜိုတ်စှေ်အာကဆံၚ်ဂှ်တုဲ ကၠအ်ထၜိုတ်ကီု ဝဲါတအ်ကီုလေဝ် ပရေၚ်သွံရာန်ညိအာအိုတ်ရ၊ ‘ဟိုတ်နူထၜိုတ်ၚုဟ်စှေ်အာတုဲတှေ် ဆေၚ်သွံဝဲါတအ်လေဝ်ကရောတ်မံၚ်အိုတ်ရ၊ သွံတော်ဟွံကိတ်အိုတ် ရဏောဝ်’ နာဲကျဝ်မေန်အံၚ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဟီုရ။
အခိၚ်ဏံမ္ဂးဒှ်အခိၚ်ထၜိုတ်တိတ်ဂၠိုၚ်တုဲ လၟေၚ်အရိုဟ်ဟ်သၞာံဂှ် ပ္ဍဲဆေၚ်ကုမ္မဏဳထၜိုတ်တအ် ဒှ်အခိၚ်ထ ၜိုတ်ဆိုအ်လေဝ်ဒှ်ရ၊ နူဂှ်တုဲ ၚုဟ်ထၜိုတ်ဏံ သွက်ဂွံထပ်စှေ်အာသၟဝ်ဏံနွံမံၚ်ဏီရောၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်အ ကြာဆေၚ်သွံထၜိုတ်တအ် တော်လဝ်ရ။
စပ္တံနူၜါသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံတုဲ ၚုဟ်ထၜိုတ်ဂှ် ဟိုတ်နူစှေ်ကၠုၚ်ဆက်က်ဂှ်တုဲ ကၠအ်ထၜိုတ်လ္ၚဵုတအ်ကၟာတ် ထောံကၠအ်ဟွံကွာတ်လေဝ်ဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ပဲါနူဂှ်ပၠန် ကၠအ်လ္ၚဵုဂှ် ဟိုတ်နူဆုတၞံထၜိုတ်ဂှ်ၚုဟ်ခိုဟ်ဒၟံၚ်တုဲ တၞံထ ၜိုတ် အာယုက်ဟွံအိုတ်ဏီ အဃောကွာတ်ဒၟံၚ်တံလေဝ် သွံထဗိုၚ်တၞံနွံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: