ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဟိုတ်နူဟွံဂွံအထံက်အပၚ် နူအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒိုအ်ဟွံဂွံ ဒးဗက်သြန်ထံက်ပၚ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီု

ဟိုတ်နူဟွံဂွံအထံက်အပၚ် နူအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒိုအ်ဟွံဂွံ ဒးဗက်သြန်ထံက်ပၚ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီု

သၟာပရိုၚ်ချူ: >

ဟိုတ်နူ ဟွံဂွံအထံက်အပၚ် နူအလဵုအသဳဂှ်ရ ကောန်ဒပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တန်တဴချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် သွက်ဂွံတန်တဴအာမာန်ဂှ် ပါဲဟွံဗၠး ဒးဗက်သြန်ထံက်ပၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန် ဌာန်ဒေသတအ်ဂှ်ရ သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ကောန်ပၞာန်ဗော်ပိုဲ တန်တဴချဳဒရာၚ်မံၚ် ဒၞါဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုဂှ် ဗက်ဒၟံၚ်သြန်ပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နွံဍာံဍာံရ၊ ဆ္ဂး လ္ပစွံစိုတ် သြန်ဆက်ကွာဲညိ၊ ညာတ်ကေတ် နဒဒှ်သြန်ထံက်ပၚ်ညိ သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဂးဏာနဂလာန်မေတ္တာရ။

6850301691_3c2d06c99c_z (1)“ဒၞါဲလ္ၚဵုလ္ၚဵု သ္ဂံၚ်ပိုဲ ရဲဒပ်ပိုဲ ဂွံတန်တဴအာဂှ် ဒိုအ်ဟွံဂွံ ဗက်ဒၟံၚ်သြန်နွံကွေံရ၊ ဆ္ဂး ကေတ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဟွံသေၚ် ၜိုတ်ညးတအ် (ညးကွာန်တအ်) ကဵုမာန်ရ ကေတ်မံၚ်၊ လ္ပညာတ်ကေတ် သြန်ဆက်ကွာဲညိ၊ စွံကဵုစိုတ် သြန်ထံက်ပၚ်ညိ၊ ဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳဂှ် ဍေံတအ်တန်တဴမံၚ် နကဵုသြန်အလဵုအသဳဏောၚ်၊ ပိုဲဂှ် တန်တဴမံၚ် နကဵုအထံက်ပၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန် တအ်ဏောၚ်၊ ဂွံအထက်ဂလာန် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ရ ပိုဲဂွံတန်တဴမံၚ်၊ ကံက်ဂၠိုၚ်ၚ် ဟွံမွဲကဵုဗ္ၜတ် ဟွံသေၚ်” နာဲဟံသာ ဂးရ။

ပ္ဍဲကွာန်ဂမၠိုၚ် နွံပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် မပ္တံ ဂအုံကွာန်ခ္ဍး၊ ဂအုံကွာန်ကၞာလဵု၊ ကွာန်မွဲဂြောဝ်၊ ကွာန်သၚ်ကၠံ၊ ဂအုံကွာန်လှဂဇာၚ် ကေုာံကွာန်ဂမၠိုၚ် နွံပ္ဍဲဒေသသ္ကုတ်လ္ဒောဝ်၊ သ္ကုတ်ပလိုတ် တအ်ဂှ် မွဲသ္ၚိတှေ် သြန်ပိလ္ၚီဒ္ကေဝ် (ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်) သ္ၚုပိကလတ်၊ ရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗက်ကံက်ဒၟံၚ် ပပ္တံနူဂိတုဂျောန် (၆) မံက်ဂှ်ရ သာ်ဝွံ မာံအံၚ်မန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဂးရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ခေတ်အလဵုအသဳပၞာန် (နဝတ) တေံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒိုအ်ကၠုၚ်ပန်ပှော် ကုအလဵုအသဳတုဲဂှ် သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ဂောံတန်တဴဂွံဂှ် နူကၟိန်ဍုၚ် ပ္တိတ်ကဵု ဇွောံမကေုာံ သြန်ထံက်ပၚ် ရိုဟ်ဟ်ဂိတုကီုရ ဂွံတီကေတ်။

ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် ကော်ဘိက်ကၠုၚ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး၊ သီုအဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် တုဲကီုလေဝ် ဇွောံမကီု၊ သြန်ထံက်ပၚ်ကီု အလဵုအသဳ ဟွံပ္တိတ်ကဵုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: