ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲတိတ္ကံၜတ် ၁၄၀၀၀ ဨက ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် နသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ရောၚ်

ပ္ဍဲတိတ္ကံၜတ် ၁၄၀၀၀ ဨက ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် နသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်တေံ တိဒိုဟ်တိုန်တၟိ နွံ(၁၄၀၀၀) ဨကတုဲ ပံက်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ကုညးဟွံမွဲကဵု တိဗ္ၚတံ နကဵုသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ညးကဵုညးရောၚ် သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ဝဳဝတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရး ဟီုရ။

သွက်ဂွံပါ်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ပ္ဍဲတိဒိုဟ်တိုန်တၟိဏံဂှ် စၟဳစၟတ် ကေတ်လဝ်စရၚ် ညးဟွံမွဲကဵုတိဗ္ၚတံတုဲ ကုညးဟွံမွဲကဵုတိဗ္ၚ မတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်တိဒိုဟ်တိုန်တၟိဂှ်ရ ပါ်ပရအ်ကဵုရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူထောန်ဌေ (ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ဝဳဝတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်) ဟီုရ။

တ္ကံတိၜတ်မွဲဒၞါဲ (Internet)
တ္ကံတိၜတ်မွဲဒၞါဲ (Internet)

“သွက်ဂွံပါ်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ပ္ဍဲဒၞါဲတိဒိုဟ်တၟိဂှ် ကေတ်လဝ်စရၚ် ညးဟွံမွဲကဵုတိဗ္ၚတံတုဲ စၟဳစၟတ်လဝ်တုဲရ၊ ၜတ်တိတုဲမ္ဂး ပြေၚ်ရေၚ်စရၚ်အၚ် ညးဟွံမွဲကဵုတိတံဂှ်တုဲ ကုကွာန်နွံကရပ် တိဒှ်တၟိဂှ်ရ ပါ်ပရအ် ကဵုကၠောန်အာရောၚ်” ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

တိဒိုဟ်တိုန်တၟိဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲဂအုံကွာန်အာယသ္မာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်ဂှ် နွံ ၁၅၀၀ ဨက၊ ပ္ဍဲဂအုံကွာန် (ပေါက်တော) ဂှ် နွံ ၈၀၀ ဨက ၊ ပ္ဍဲဂအုံကွာန်ဝၚ်က ဂှ် နွံ ၁၇၀၀ ဨက၊ ပ္ဍဲဂအုံကွာန် (တောၚ်ကြီး) ဂှ် နွံ ၅၀၀၀ ဨက၊ ပ္ဍဲဂအုံကွာန် ဇုက်ကလိဂှ် နွံ ၅၀၀၀ ဨက ၊ ပံၚ်ဖအိုတ် နွံ ၁၄၀၀၀ ဨက ဂးရ။

ဗွဲကိုပ်ကၠာ တိ ၅၈၀၀ ဨက ပ္ဍဲဂအုံကွာန် အာယသ္မာ ၊ ဂအုံကွာန် ဝၚ်က၊ ဂအုံကွာန် (တောၚ်ကြီး) ဂှ် သွက်ဂွံဖျေံကဵုအခေါၚ်ကၠောန် အတိုၚ်လၟေၚ်ပြေၚ်ရေၚ်လဝ်စရၚ် ကုညး ၂၄၁ တၠ ဟွံမွဲကဵုတိဗ္ၚ ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဂကောံဖန်ဖက်ပြုပြေၚ် ပရေၚ်တိဗ္ၚ ခရိုၚ်သဓီုတုဲဣရတုဲ ညးဟွံမွဲကဵုတိဗ္ၚ ပ္ဍဲကွာန်သၟေဟ်တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗီုဏံကီုဂှ် ပကောံစရၚ်တုဲ ညံၚ်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးမာန်ဂှ် ကဵုလဝ်ပရိုၚ် ကုကွာန်ဆေၚ်စပ်တံကီုရ ဥူထောန်ဌေ ဂး။

စပ်ကဵုကိစ္စ တိဒိုဟ်တၟိ (တ္ကံတိၜတ်) ဏံတုဲ နကဵုအလဵုအသဳ ဖန်ဖက်လဝ်ဗီုလဵုကီုရော သာ်ဝွံ ဒံက်တာခေန်နာၚ်ဥူ နူဒေသမာဲလၟိဟ် ၁ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်ပုစ္ဆာ ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲတ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ်တုဲ ဂလာန်သွဟ်တိတ်ကၠုၚ်ရ။

နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရး ၜတ်သက် တက်ပယျဵုဂအာၚ်တိဗ္ၚ၊ စၟဳစၟတ်ရုဲစှ် မၞိဟ်ဂွံအခေါၚ်ကၠောန်တံ အတိုၚ်စေဝ်ပၞောန် သၞောတ်ဝ်တုဲမ္ဂး ဖျေံကဵုအခေါၚ်ကၠောန်ရောၚ် ဟီုလဝ်သာ်ဂှ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: