ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် အပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲဓဝ် ရပ်ဂွံကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၆ ဖ္ဍိုက်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် အပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲဓဝ် ရပ်ဂွံကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၆ ဖ္ဍိုက်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကွဳစက် ၆ မ ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် စှေ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်ဗြဝတဳဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၂ မွဲတ္ၚဲဓဝ် ရပ်ဂွံသီု ၆ ဖ္ဍိုက် သာ်ဝွံဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်ရ။

ကွဳစက်တြဴမဏံ စှေ်ကၠုၚ်နူဗြဝတဳ အဃောတိုန်အာလ္ပာ်လ္ဂုၚ် စိုပ်ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ် ညးမၞုံတာလျိုၚ်တံ ဗဒိုအ်စၟဳစၟတ် ထ္ၜးသက်သဳအခေါၚ်ဟွံမာန်တုဲ ရပ်ထောံရ။

ကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် သီဂွံလဝ်တုဲတုဲ(MNA)
ကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် သီဂွံလဝ်တုဲတုဲ(MNA)

“ဗဒိုအ် စၟဳစၟတ်ကွဳစက်ဂှ် ရပ်ဂွံကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၆ မ၊ ပ္ဍဲကွဳစက်ရပ်ဂွံလဝ် ၆ မ ဂှ် ဗိုလ်ဇၞော်မွဲတၠ နူဒပ်ပၞာန်လေဝ် ပါကီုရ၊ သီု ၆ မဂှ် ဒဳနၚ်မွဲစွံ မွဲကရောံလေဝ် ဟွံသေၚ်တှေ် ကွဳစက်တံဏံ သွက်ဂွံအာသွံ ပ္ဍဲဒၞါဲမွဲမွဲဟာဟီုဂှ် တီကေတ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ စၟဳစၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗ္ဒိုပ် ဒုသ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်သိၚ်ဝေန် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ပံၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကွဳစက်တံဂှ်ဝွံ ကွဳစက် ဂကူ TOYOTA CROWN အရံၚ်ဗုဗု မိုၚ်ဇြဝ်ဝ် အယုက်၂၈ သၞာံ ကေုာံဗိုလ်ဇၞော် ပျေအ်ဇြုၚ်ကိုဝ်ဝ် ဂၞန်ဇကု (ကြည်း-၅၆၈၅၂) နူဒပ်ဆက်ပရိုၚ် ဒဳနၚ်ဂှ် ၂ မ၊ ကွဳစက်ဂကူ Honda Fit ဗုဗု ဃောန်မိုၚ်ချောန် အယုက် ၄၁ သၞာံ ဒဳနၚ်ဂှ် ၁ မ၊ ကွဳစက် ဂကူ Hijet -နေဝေန် အယုက် ၃၆ ကေုာံဃောန်အံၚ်မေန် အယုက် ၂၈ တံ ဒဳနၚ်ဂှ် ၂ မ၊ ကွဳစက် ဂကူ TOYOTA ALPHARD ဗုဗု မိုၚ်သိၚ်မေန်နာၚ် အယုက် ၂၉ ဒဳနၚ်ဂှ် ၁ မ၊ ပံၚ်ဖအိုတ် ရပ်ဂွံကွဳစက် ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၆ မရ။

“ကၠာအိုတ်ဂှ် ၂ မ ရပ်ဂွံမွဲတဲ၊ တုဲတှေ် ၃ မဂှ် ရပ်ဂွံမွဲတဲ၊ တုဲတှေ် ၁ မဓဝ်ဂှ် ရပ်ဂွံမွဲတဲ။ သီုဖအိုတ်ဂှ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ်မွဲဓဝ်ရ” သာ်ဝွံ ဒုသ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် သိၚ်ဝေန် ဟီုရ။

ကွဳတြဴမ ရပ်ဂွံလဝ်ဂှ် လၟုဟ်စွံလဝ် ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်ရ၊ ကုမၞိဟ်ဒဳကွဳစက်တံဂှ်လေဝ် ရပ်ကေတ်အရေဝ် နကဵုဥပဒေပၠောပ်ပ္တိတ်ဗၞိက် ၝောံပိုဒ် (၈) တုဲ သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ် ကုဗိုလ်ဇၞော် ပျေအ်ဇြုၚ်ကိုဝ်ဝ် နကဵုဥပဒေပၞာန်ဂှ် ပအပ်ကဵုဒပ်မဆေၚ်စပ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ပံၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၇ နူဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ဒဵုကဵုစိုပ် ဂိတုမာတ် (၃) ဂှ် ရပ်ဂွံကွဳစက် ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၆ မ၊ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၂ ဏံပၠန် ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ရပ်ဂွံ ၆ မပၠန် ပံၚ်ဖအိုတ် ရပ်ဂွံကွဳစက် ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၁၂ မ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တွဵုရး၊ တွဵုရးမန်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: