ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / တ္ၚဲလဵု ဒှ်ပံက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံတီဏီ

တ္ၚဲလဵု ဒှ်ပံက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံတီဏီ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

တ္ၚဲလဵုဒှ်ပံက်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မဆက်စၠောံကၠောန်လဝ်မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟဂွံကဵုလဝ်စၞောန် ကုဝန်ဇၞော်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဏီ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဥူဝဏ္ဏကျဝ် (ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။

“ယဝ်ဒှ်ပံက် ပ္ဍဲအေဗရဴ (၉) ဏံရမ္ဂး သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒးဟီုဏောၚ်၊ ဒဵုလၟုဟ်ညးတေံမုဟွံဟီုဏီပုဟ်၊ ကဵုအဲဂှ်လေဝ် မုဂွိုအ်စၞောန်လဝ်ဏီပုဟ်၊ အဲလေဝ်ဂွံတီကေတ်နူဝှိတ်ဗော်ဗွဲတဆံၚ်ကီုရ” ရဴဝွံ ဝန်ဇၞော်ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဂးရ။

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) (MNA)
ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) (MNA)

ကိုန်အစဳဇန် ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဏံ ၜိုန်ဒှ်အစဳဇန် ကၠုၚ်နူဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ကၟိန်ဍုၚ်တေံကီုလေဝ် တ္ၚဲလဵုပံက်ဒဒန် ဗီုလဵုကဵုယၟုဒဒန်ရောဂှ် စိုပ်ကၠုၚ်အေဗရဴ (၅) ဣရဂှ်လေဝ် နဗဗွဲသၞောဝ် ဟီုပ္တိတ်ဟွံမွဲဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ယဝ်ပံက်ဒဒန်ဏံမ္ဂး အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ရ ဒးကၠောန်ကဵု၊ လၟုဟ် မုလိက်အမိၚ်လေဝ်ဟွံကၠုၚ်ဏီဖိုဟ်၊ ဂွံတီကေတ် နူမုက်လိက်မှာဇန် (မုက်လိက်အေန်တာနေတ်) ဂှ်
နူကၟိန်ဍုၚ်တေံ ကၠုၚ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဏံ ဂွံဖန်ဇန်လဝ်ဒး၊ ဆ္ဂးဒဵုလၟုဟ် မုပရိုၚ်လေဝ်ဟွံမိၚ်ဏီတှေ် အေဗရဴ (၉) ဏံ ဒှ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်ထေၚ်” သာ်ဝွံ အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် (ဒံက်တာမာံကျဳဝေန်)ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝ ပွဳပွူ ကေုာံ ပရေၚ်သယံဇာတ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၃၁) ဂှ် ဂကောံကေၚ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ် ဗော် NLD နူပွိုၚ်ဍုၚ်(ဒဂုံမြို႕သစ်-မြောက်ပိုၚ်း) ရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ်တေံ စဳဇန်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ပေါဲပံက်ဒဒန် နွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၄)က္လေၚ်ရုပ်ထောံအစဳဇန်ယျရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲမုက်လိက်မှာဇန်တေံကီုရ။

ကိုန်အစဳဇန် ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဏံ ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲ (၉၉.၅)တၟံကၠံဣရရောၚ် ဥူမျဵုတိတ်ထောန် (ခဒၚ်ဂြဳသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်)နူကိုန်အစဳဇန်ဒဒန်ဏံ ဟီုပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ(၄)တေံ ရဴဝွံဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ် Daily ELEVEN တ္ၚဲအေဗရဴ (၅) ရ။

ဒဒန်ဏံ ဒးကဵုယၟု “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား”ဏောၚ် နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် ကုဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒှ်အာဒ္တန်တုဲ ကောန်ဒေသမွဲဟာန်ကောန်ရးမန် သီုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ်တံလုပ်ပေါဲဗ္တိုက်ဒ္စဵုဒ္စးဒၟံၚ် ယၟုဒဒန်ဂှ်ဖိုဟ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: