ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဗော်မန်တံ ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံတိုန်ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ

ဗော်မန်တံ ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံတိုန်ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလုံဍုၚ် ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ (၂၄) တေံဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) တံ သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“သွက်ဂွံတိုန် ပေဲါဂှ် နွံမံၚ်ဏောၚ်။ အတိုၚ်ညးတံကဵုလဝ် လၟိဟ်မၞိဟ်ဂှ် ဘိုအ်ဂွံတိုန်အာဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါတေံဂှ် ညးတံဂှ် သွက်ဂွံဖျေံမူဓဝ်ရ။ ပရေၚ်ကမၠောန်တံဂှ် မုလေဝ် အခေါၚ်သဳကၠဳဟွံမွဲဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ဗော် AMDP နာဲသာန်တေန် ဟီုရ။

အခန်ကၞာ ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (Internet)
အခန်ကၞာ ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (Internet)

မၞိဟ်စၞးပါလုပ်ပ္ဍဲကဵု UPDJC မွဲတၠကီု ညးစၞးသွက်ဂွံသဳကၠဳအာ ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နာဲဆာန်တိ၊ ကဏ္ဍပရေၚ်မၞိဟ်ဂှ် နာဲကျာန်ယျေတ်၊ ကဏ္ဍတိဗ္ၚကၠအ်သွဝ်ဂှ် နာဲအံၚ်မျဵုခါၚ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီုဂှ် နာဲလှခိုၚ် ကေုာံ ကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ဂှ် မိမျေအ်ဝေတံ သွက်က္ဍိုပ်လိက် (၅) တံဂှ် မၞိဟ်စၞး (၅) တၠကီု ကောန်ရုၚ်မွဲတၠဂှ် မာံလျးသွက်မန် (မၚ်းပြည့်ဖြိုးဦး)ကီု ရုဲစှ်လဝ်တုဲ သွက်အရၚ်ဂွံတိုန်စိုပ် တ္ၚဲပံက်အခန်ကၞာဂှ် စၞးဥက္ကဋ္ဌဂှ် နာဲလှအံၚ် ကေုာံ ညးစၞးပူဂဵုဥက္ကဋ္ဌဂှ်လေဝ် ရုဲစှ်လဝ်မၞိဟ် သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်အာရောၚ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဂှ် ဆက်ဟီုရ။

လပါ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်လေဝ် ပေဲါသဳကၠဳ ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံဂှ် တိုန်စိုပ်ကီုရောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံတုဲ ရုဲစှ်လဝ် မၞိဟ်သွက်ဂွံတိုန်စိုပ် စၞးဗော်ကောန်ဂကူမန်တံဂှ် နာဲလျးတၟး၊ နာဲချေတ်ဥု၊ နာဲထဝ်ရတ်၊ နာဲသဳဟအိန်၊ နာဲတေန်ဥု၊ မိလေဝ်မန်တံ ပါလုပ်မံၚ်ရောၚ် ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်MNP နာဲလျးတၟး ဟီုရ။

“၂၁ ပေန်လုၚ်ဏံ တိုန်ဏေါၚ်။ ရုဲဏားစၞး (၆) တုဲယျ။ ပ္ဍဲကဵုညးစၞး (၆) ဂှ်တှေ် အဲဂှ် ညးက္ဍိုက်ပ်” သာ်ဝွံ နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယဏံ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံဂွံထပက်စၟတ်တဲအေန်သဳအေဏီတံဂှ် သွက်ဂွံဘိက်ပၟိၚ်အာ နကဵုဗီုပြၚ်ညးဒးဘိက်ထေက်ဗွဲတၟေၚ်ကီုလေဝ် အခေါၚ်ဟီုဂးသဳကၠဳဟွံမွဲရောၚ် ဂကောံ UPDJC တံ ဟီုဂးမံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲပရိုၚ်တံကီုရ။

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမတေံဂှ် မွဲမွဲဗော်ဂှ် နကဵုအပိုၚ်အခြာအခိၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ် လိက်စံၚ်တံဂှ်တုဲ ပရေၚ်သဳကၠဳဟွံမွဲကီု ကြက်ရှ်သာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွဟ်မွဲသာ်လေဝ် ဟွံတိတ်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ်ဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါကၠုၚ်လဝ် နွံရ။

ပေဲါသဳကၠဳဏံဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲကဵု (အပြည်ပြည်ဆိုၚ်ရာ ကွန်ဗန်းရှၚ်း ဗဟိုဌာန ၂) ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံ စနူကဵုဂိတုမေ ၂၄ စဵုကဵု ၂၈ တေံ ပွိုၚ် (၅) တ္ၚဲနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: