ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ထံက်ပၚ် ပေါဲကဵုလာဘ် လိက်ပတ် အလုံဒေသရးမန် သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ်

အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ထံက်ပၚ် ပေါဲကဵုလာဘ် လိက်ပတ် အလုံဒေသရးမန် သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

သွက်ပေါဲကဵုလာဘ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအေဇြာန် ထံက်ပၚ်သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌကၠထ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

“တ္ၚဲဏံရ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသရးမန် ဆဵုဂဗကဵု သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ထံက်ပၚ်သြန် ၄၀၀ ကိုဋ် ဒကေဝ်ကီုဏောၚ် ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်နွံ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဂးရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ကေုာံဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသရးမန်(Facebook)
သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ကေုာံဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသရးမန်(Facebook)

ပ္ဍဲပေါဲသၟာန်လိက် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် ကၠောန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲလွဳမာန်ရာမည ကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်လေဝ် တိုန်စိုပ်ထံက်ပၚ်ကီုရောၚ်ဂးရ၊ စပ်ကဵု ပရေၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံမ္ဂး အလဵုအသဳ ဒးဗိုၚ်ရီုဗၚ်ရောၚ် ဂးလဝ်ပ္ဍဲသၞောဝ်ဥပဒေအုပ်ဍုၚ်တေံ နွံမံၚ်ကီုရဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုထ္ၜးကီုရ။

“သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ထံက်ပၚ်ဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲစန်ဏံမှ ပ္တိတ်ဂွံဏောၚ်၊ လက်ထက်အလဵုအသဳဏံ ညးတံ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵု ပိုဲ ကေုာံ သွက်ပေါဲကဵုလာဘ် ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသရးမန် ပိုဲရ။ သၞာံဂတတေံလေဝ် သွက္ၜါသာ်ဏံ ဆက်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ပိုဲပၠန်ညိ မိက်ဂွံဟီုရ” သာ်ဝွံ မိစန္ဒာနန် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသရးမန် ဂးရ။

တုဲပၠန် အသေအဟာန် ကဵုလာဘ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် သၞာံဏံဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ် ရောၚ်တုဲ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသမန်ဏံ အာဆဵုဂဗကဵုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးကရေဝ်ကီုရောၚ် ဂးရ။

သွက်အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ (အဆံၚ်ဗဟဵု) ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ တွဵုရးမန် အဃော ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၂ ဂှ်လေဝ် အလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ထံက်ပၚ်လဝ်သြန် ၁၅၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ကီုရ။

ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်ဝွံ ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်ကဵု ၁၈ ပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲကဵုလာဘ်ဂှ် မွဲသၞာံတှေ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သၞာံဏံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲကွာန်ခအံၚ်ကြေဟ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ တွဵုရးကရေၚ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

ဗီုဏံကီု သွက်အသေအဟာန် ဖျေံတန်ဗ္တောန်ပံၚ်ကောံ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ကရေၚ် အဆံၚ်တွဵုရး သၞာံဏံဂှ်လေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ထံက်ပၚ်လဝ်သြန် ၆၀၀ ကိုဋ် ဒကေဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: