ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် အံၚ်ဇၞးတန်လုပ်တက္ကသိုလ် ၂၃ တၟံကၠံ

ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် အံၚ်ဇၞးတန်လုပ်တက္ကသိုလ် ၂၃ တၟံကၠံ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲစရၚ်အံၚ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တိတ်ကၠုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် လုပ်သှ်လဝ်ဂှ် ဂွံအံၚ်ကေတ် ၂၃% သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ရ။

ပၞောဝ်ကွးဘာဂမၠိုၚ် လုပ်သှ်လဝ်နူဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် နူဘာတန်သၠုၚ်ညဳသာ လုပ်သှ် ၃၉ တၠ၊ အံၚ် ၉ တၠ၊ နူဘာတန်သၠုၚ် အၚ်ဒၚ် ၂၃ တၠ၊ အံၚ် ၅ တၠ၊ နူဘာတန်သၠုၚ်ဝၚ်ခပဝ် ၁၆ တၠ အံၚ် ၄ တၠ၊ အပံၚ်ဖအိုတ် လုပ်သှ် ရ၈ တၠ၊ အံၚ်အာ ၁၈ တၠရ။

စရၚ်အံၚ်ကွးဘာ ဘာကောန်ကောန်ဂကူမန် (MNEC)
“သၞာံဏံ တော်ကဵုသၞာံအာဏံမ္ဂး အံၚ်ခိုဟ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်” သာ်ဝွံ နာဲရတ်ဂကူ ညးတာလျိုၚ် ဘာပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ နူဘာကောန်ဂကူ အံၚ်ကၠုၚ် ၜိုတ် ၁၁% ပြၚ်ၚ်ဟေၚ်တုဲ သၞာံပညာ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ ဏံ အံၚ်ကၠုၚ် ၂၃% တှေ် အံၚ်ခိုဟ်နူသၞာံအာဏံတၟာဂလိုၚ် အ္စာရတ်ဂကူ ဟီုရ။

“ပ္ဍဲဘာအ္စာတံဏံ ကွးဘာတြုံတြုံဏောၚ် အံၚ်ဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ နာဲတာန်ထောန်လေဝ် ဂအုပ်ဘာအၚ်ဒၚ် ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တေံ နူဘာတန်သၠုၚ် ကောန်ဂကူမန် သၟဝ်ဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် လုပ်သှ်လဝ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ်အလဵုအသဳ နွံ ၉၃ တၠတုဲ အံၚ်ကၠုၚ် ၁၁ ဂှ် နူဘာတန်သၠုၚ်ညဳသာ လုပ်သှ် ၃၆ တၠ၊ အံၚ် ၄ တၠ၊ နူဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် အၚ်ဒၚ် လုပ်သှ် ၄၀ တၠ၊ အံၚ် ၅ တၠ။ နူဘာတန်သၠုၚ် ကောန်ဂကူမန် ဝၚ်ခပဝ် လုပ်သှ် ၁၇ တၠ အံၚ် ၂ တၠတုဲ တော်တၟံကၠံမ္ဂး အံၚ် ၁၁ ဒဿမ ၈၃ တၟံကၠံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံအလဵုအသဳ တံ က္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ တေံတုဲဂှ် ကွးဘာဂမၠိုၚ် နူဘာကောန်ဂကူမန် ဂွံအခေါၚ် လုပ်သှ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် ပ္ဍဲအလဵုအသဳတုဲ ဒဵုလၟုဟ်မ္ဂး ကွးဘာအံၚ်လဝ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် ဗၞတ် ၄၀၀ ပြၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: