ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဥပဒေသပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲချူခၞံအာဏောၚ်

ဥပဒေသပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲချူခၞံအာဏောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဥပဒေပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ပလဝ်ဒ္တန်တုဲဒၟံၚ်ရတုဲ သှေ်ဒၟံၚ်ဥပဒေသ နဲကဲသွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲဒှ် ချူခၞံအာဏောၚ် ဥူမေန်ကျဝ်လွေန် ဝန်ဇၞော်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

“လၟုဟ်ဗှ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် ဥပဒေသ (နည်းဥပဒေ) တြေံဖိုဟ်ရ။ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲ ဂစာန်ချူဏောၚ်။ ယဝ်ဟွံတုဲမ္ဂး အပ္ဍဲပွိုၚ်ၜါဂိတုဘာ် ပိဂိတုတှေ် တုဲမာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် ဂးရ။

ဥူမေန်ကျဝ်လွေန် ဝန်ဇၞော်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)
ပ္ဍဲဥပဒေသတၟိ မချူလၟုဟ်ဏံ ယြဴဆေၚ်ဖျာလဵုမွဲဟွံဟီု ၜက်ၜေတ်လုပ်သ္ကဲဂၠံၚ်မ္ဂး အမိၚ်ဆေဝ်ဒဝ်သၟးဟွံက သီုဒးဒဏ်သြန်၊ အမိၚ်ပရေၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ကီု ပွမရိုဟ်ပလီုကီု ဍေံပါလုပ်ကၠုၚ်ဏောၚ်တုဲ ဒှ်ဖဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဏောၚ် ဝန်ဇၞော်ဗဂဵုလဟဵု ဂးရ။

“အရာရုဲစှ်ကမ္မတဳပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဂှ်လေဝ် ဥပဒေတၟိဏံ ထ္ၜးဏာသောၚ်ၚ်ကၠးကၠးဏောၚ်၊ဟိုတ်နူဒှ် သၞောတ်ရုဲစှ်အဆံၚ်ဆံၚ် နူဘုံသၟဝ်တေံဂှ်ရ သၞောတ်ဗဟဵုက္ဍိုက်ပ် (ဗဟဵုရပ်ဇုက်) အခိုက်ဖန်ဖက်နူဘုံလ္တူဂှ် ဟွံမွဲ” သာ်ဏံ ဝန်ဇၞော် ဗဂဵုလဟဵု ဂးရ။

က္လေၚ်ချူလဝ် ဥပဒေတၟိ သွက်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ပလဝ်ဒ္တန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၇၊ ဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ်တုဲ ကမ္မတဳဗဂဵုလဟဵု သွက်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ်လေဝ် ခြာဟွံလအ် က္လေၚ်ရုဲစှ်တၟိပၠန်ဏောၚ်ထေၚ် သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်တာန်လွေန် နူဂကောံကမ္မတဳပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂးရ။

“ပ္ဍဲဥပဒေတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ဆေၚ်ဖျာလဵုဟွံဟီု ဂအာၚ်တိဇကုဟွံသေၚ်မွဲသာ် ယဝ်လုပ်ၜက်ၜေတ် သိုၚ်လဝ်မ္ဂး အခေါၚ်စောဲအမှုနွံမံၚ် ဂးလဝ်ပ္ဍဲဥပဒေဗဂဵုလဟဵုဂှ်ကီုရ။ စောဲအမှု ကဵုဆေၚ်တံလေဝ် နွံကၠုၚ်ကီုရောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်တာန်လွေန် ဂးရ။

ဥပဒေသ (နည်းဥပဒေ) ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ညံၚ်ဂွံတုဲဒှ်မာန် နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နာဲဗ္စာဇၞော်(တရားသူကြီးချုပ်)၊ ဇနော်ရေၚ်တၠုၚ်ဂဗုတ် (ရှေ႕နေချုပ်) ကေုာံတၠပညာဥပဒေတံ ပါလုပ်တုဲ ချူခၞံဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဥပဒေပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အလန်ပထမ ချူခၞံ သ္ပလဝ်ဒ္တန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ ဂှ် က္လေၚ်ရနုက်ဗပေၚ် ဆက်သ္ပလဝ်ဒ္တန်ကၠုၚ်လဝ် နွံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: