ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကၠောန်သ္ပ ပေါဲကဵုလညာတ်ပညာ ဥပဒေ သွက်ဂွံဖအောန်ဖျေံပရေၚ်ပကီုပရာပ် အပ္ဍဲသ္ၚိ

ကၠောန်သ္ပ ပေါဲကဵုလညာတ်ပညာ ဥပဒေ သွက်ဂွံဖအောန်ဖျေံပရေၚ်ပကီုပရာပ် အပ္ဍဲသ္ၚိ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒၞာဲဒှ်လဝ်ပရေၚ်ပကီုပရာပ် ဂၠိုၚ်အိုတ် ၃ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ရုဲကေတ်လဝ်တုဲ ဂကောံညးဗြဴမန် ကေုာံ Action Aid Myanmar တံ ပံၚ်တောဲ ကၠောန်ကၠုၚ် ပေါဲသဳကၠဳ ကဵုလညာတ်ပညာပရေၚ်ဥပဒေ ကုကောန်ဒေသတံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပေါဲသဳကၠဳဏံ စွံအဓိကကဵု သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန်ဘဝမၞိဟ်ဗြဴ၊ သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန် အခေါၚ်အရာညးဗြဴ၊ သွက်ဂွံ ဖအိုတ်ကၠေံ ပရေၚ်ပကီုပရာပ်​ အပ္ဍဲအကြာတြုံဗြဴတုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်) တံဂှ် မွဲမွဲပွိုၚ်ဍုၚ် ကၠောန်သ္ပကဵု ဗၞတ် (၄) ကွာန် သာ်ဝွံ နာဲဝေန်ကျဳ ညးကဵုကသပ်ဥပဒေ ကုဂကောံညးဗြဴမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဗီုကဵုဒၟံၚ်ပညာ ပရေၚ်ဥပဒေ ဆေၚ်ကဵု သွက်ဂွံဖအောန်ဖျေံ ပရေၚ်ပကီုပရာပ် အပ္ဍဲသ္ၚိ (MNA)
“ပိုဲတံ ကၠောန်ကဵုပေါဲပံက်မတ် ပံက်လညာတ် ဥပဒေ ဗီုဗီုဏံတှေ် ပွမပ္တဴအိန်ထံၚ် လုပ်ကဵုသၞောဝ်၊ ဟွံလုပ်ကဵု သၞောဝ်၊ ပွမပြးဆာဲ၊ ပရေၚ်ပကီုပရာပ် က္တဵုဒှ်ပ္ဍဲအိန်ထံၚ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံညာတ် အရာဟွံထေက်ကဵုဒှ်၊ ပ္ဍဲမွဲသ္ၚိကၟိန်တှေ် ညံၚ်ဂွံတီ တာလျိုၚ် တြုံဗြဴ၊ ညးဂှ် ဒးကၠောန်ကလောန်ဂၠိုၚ်၊ ညးလဵုဂှ် တာလျိုၚ်သာရော မပ္တံသာ်ဏံ ညံၚ်ဂွံဂၠာဲ သွဟ်လေပ် ပိုဲပံက်ကဵုလညာတ်” သာ်ဝွံ နာဲဝေန်ကျဳ ညးကဵုကသပ်ပရေၚ်ဥပဒေ ဂးရ။

ကၠောန်သ္ပပေါဲကဵုလညာတ်ပညာ ဥပဒေဗီုဏံမ္ဂး ပရေၚ်ပကီုပရာပ်တံ အောန်စှေ်မာန်ရောၚ်တုဲ ပ္ဍဲပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပရေၚ်စဳရေၚ်သၞောဝ်၊ ပရေၚ်ခၞံသၞောဝ်တံဂှ် မၞိဟ်ဗြဴတံလေဝ် လုပ်ကေတ်ဒၞါဲ က္လိဂွံအခေါၚ် ဗွဲမတုပ်သၟဟ်မာန် ဏောၚ် နာဲဝေန်ကျဳ ဂးရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဏံ ပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲ အခိၚ်ကမၠောန် မၞိဟ်တြုံ၊ မၞိဟ်ဗြဴ၊ အခိၚ်ဇူ အခိၚ်တိက် နွံဗီုလဵု သဳကၠဳသောၚ်က္လးကၠုၚ် နကဵုဂကောံဂှ် ညးဗြဴမွဲတၠ ဂးတဴအတိုၚ်သၟဝ်ဏံရ။

“ပိုဲညးဗြဴတံ က္တဵုနူဂယးပြဟ်တှေ် လ္ၚောဝ်ကျာ်၊ အာဖျာ၊ ဍုန်ပုၚ်သွ၊ ဒးပလံၚ် ဒးဒုၚ် ကောန်ၚာ်တိုန်ဘာ မွဲမွဲတ္ၚဲ အေအခိၚ်အိုတ်အာအကြာတံဏံရ၊ ကလောန်တံဏံ ၜိုန်ဟွံသေၚ်ကဵုကလောန်လှုဲလုပ်ကီုလေဝ် ဒးကၠောန် ဂၠိုၚ်နူမၞိဟ်တြုံဏီ” သာ်ဏံ ညးဗြဴဂှ် ဂးရ။

ပေါဲသဳကၠဳဏံ မွဲကွာန်တှေ် ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲကၠောန်ကၠုၚ်တုဲ ညးတံ ညံၚ်ဂွံတီကၠိုဟ် ပရူ ဥပဒေသၞောတ်တြုံမွဲ ဗြဴမွဲ၊ ဥပဒေ သၞက်ကရောဲ ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဥပဒေ ပြံၚ်ကၠောံ ပရေၚ်ရှေ်သှေ်ဘာသာ၊ ဥပဒေ ထိၚ်သွာ လၟိဟ်မၞိဟ်မဂၠိုၚ်တိုန် ကေုာံပွမမၚ်မွဲပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ အခိုက်စဳရေၚ်သၞောဝ်ဓဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ နွံဗီုလဵုရောဂှ် သောၚ်ထ္ၜးကဵု ကောန်ဒေသ မတိုန်စိုပ်တံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: