ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / မၞိဟ်မတ်ဟွံညာတ်မွဲတၠ ထ္ၜးဆန္ဒပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

မၞိဟ်မတ်ဟွံညာတ်မွဲတၠ ထ္ၜးဆန္ဒပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

သၟာပရိုၚ်ချူ:

လိက်ကၞပ်ကိုန်အစဳဇန် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဇဳဇဳဒိုဟ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန် မကဵုလဝ်ယၟု “ကမ္ဘာ့အဆၚ့်မှီ မွန်တို႔ပြည်” ဂှ် နူကဵုသၞာံအာတေံရ (ကိုဝၚ်းကိုမျိုး) ကော် ဂျန်နဝါရဳ နူဂကောံ ညးမတ်ဟွံညာတ်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်ကဵု ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် သီုကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲ လၟုဟ်ၜက်ကၠုၚ်မွဲသၞာံပြၚ် ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဟွံက္လေၚ်ပရိုၚ်မွဲသာ်ဂှ်ရ ညးတေံမွဲဓဝ် တ္ၚဲဏံ (အဝ်ဂါတ် ၁၄) တိတ်ထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဒဒန်ၝောံဍုၚ် (မြို႕မတံတား) ဂၠံၚ်ဇိုၚ်ၜဳ ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲညးတေံထ္ၜးဆန္ဒဂှ် သဳကၠဳကဵု လိက်ကၞပ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဇဳဇဳဒိုဟ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ညိ၊ စွံၚုဟ်မး သ္ပအဲပရဲကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ်၊ ဂုန်သိက္ခာမၞိဟ် ကေုာံဘဝညးဍုၚ်ကွာန် ဂၠိုၚ်ကဵုပြကောဋိကိုဋ်တံဂှ်ညိ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ကောန်ရုပ်ပွေၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟွံသေၚ် သာ်ဝွံ ပစူလဝ်ဂတဵုမလိက် သာ်ဂှ်တုဲ ထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒရ။

ကိုဝ်ဝေန်ကိုဝ်မျဵု နူဂကောံမတ်ဟွံညာတ် ဗီုထ္ၜးဆန္ဒ နညးမွဲဓဝ် (MNA)
“ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်အဲဂှ် နွံကဏ္ဍနာနာဏောၚ်၊ Business plan ၊ City plan ဍုၚ်မတ်မလီုလေဝ်ပါ၊အေဇှ် အဲပလံၚ်လဝ်၊ တုဲတှေ်အဲအာတ်လဝ် အခေါၚ်ကၠောန် Presentation ၊ လၟုဟ် ဂွံမွဲသၞာံပြၚ်ဣရ မုပရိုၚ် ဟွံက္လေၚ်ပုဟ်တှေ် ဟွံသ္ပသမ္တီညးသ္ကံရနဝ်” သာ်ဝွံ ကိုဝ်ဝေန်ကိုဝ်မျဵု ဂးရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ မၞိဟ်မတ်ဟွံညာတ်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဒှ်ကောန်ဍုၚ်မွဲကီုဂှ်ရ ပါဲတးထောံဟွံသေၚ် ဒဝ်တေန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် က္လေၚ်ခၠေဝ်သှ်ဏာရ။

“ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ကော်သဳကၠဳလဝ်ကဵုဍေံ ဟွံမွဲကၠုၚ်ပုဟ်၊ လိက်ကၞပ်ဍေံဂှ်လေဝ် က္လေၚ်ဗှ်တုဲတှေ် ဣစဳတံ က္လေၚ်သဳကၠဳ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ပၠန်ဏောၚ်၊ တုဲတှေ်လိက်ကၞပ်ဍေံပ္တိုန်လဝ် “ကမ္ဘာ့အဆၚ့်မှီ မွန်တို႔ပြည်” ဂှ် ဗီုလဵုဓမံက်ရုပ်ရဴခိုဟ်ရော ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ကဵု အလဵုအသဳဏောၚ်” သာ်ဏံ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်တှေ် ကမၠောန် တဵု,လွဳ ကီု သီုကမၠောန်အာတရဴ တံလေဝ်ပါလုပ်ရ။ တုဲတှေ် ကဏ္ဍပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲ ယေန်သၞာၚ်၊ ပရေၚ်အုပ်လ္ဒမ်သၞောဝ် နမပ္တံသာ်ဏံ ပါလုပ်ကဏ္ဍစုံစုံဇဳဇဳတုဲ ဒှ်ဖိုလ်သွက်တွဵုရးမန်မွဲဓဝ် ဟွံသေၚ်၊ ဍေံဆက်စပ်သီုပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် အလုံမွဲဍုၚ်ဏောၚ် ကိုဝ်ဝေန်ကိုဝ်မျဵု ဟီုကဵု မဳဒဳယာတံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: