ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁ မံက်ဏံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု နာဲဟံသာ တံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံဏောၚ်

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁ မံက်ဏံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု နာဲဟံသာ တံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံဏောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) မံက်ဏံမ္ဂး ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ မစိုန်ဒှ်တဴပူဂဵုကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တံ ဆဵုညးသ္ကံပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၅ တုဲကၠုၚ်ဏံ နာဲဟံသာ ဥက္ကဌ UNFC အာဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ကေုာံ FPNCC ကမ္မတဳသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ် မဟာမိတ်သၟဝ်ကျာ ရ ဂကောံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပါန်သာန် ဌာန်ဂအုပ်ဗော်ဝ UWSA တေံတုဲဂှ် အစဳဇန် သွက်ဂွံဆဵုကဵုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဏံ မံက်ကၠုၚ်ရ။

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံဂကောံ UNFC နာဲဟံသာတအ် အဃောဆဵုညးသ္ကံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ နဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၅ တေံ (Facebook)
အကာဲအရာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်ဗၟာ ဒေံါဒေၚ် ဆိုအ်ဗမံၚ်လၟုဟ်ဏံ ဗီုလဵုဂွံပသောၚ်ရောဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါတၠ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု နာဲဟံသာတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဂၠာဲသွဟ်ပ္ဍဲအလန်ဏံဏောၚ် ဟီုမ္ဂး ဟီုစဂွံရ။

ကရောံဒုဥက္ကဌဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဏံ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဗဟဵု သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇဲယ၊ ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန် သ္ကိုပ်ပၞာန်လျးဂကူ၊ နာဲဝေန်လှ ညးတာလျိုၚ်ဌာန သွာၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်၊ကမ္မတဳဗဟဵု နာဲအံၚ်မ္ၚဵု တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုဏောၚ် နူဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ပၞာန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ် အကြာကရောၚ်ပၞာန် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵု ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ပ္ဍဲဂိတုဏံဂှ်တုဲ ဒဒှ်ရ မိက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံ ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ဒပ်ပၞာန်တံဏောၚ်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်လိက်အာတ်မိက်ကီုရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂးရ။

ဆ္ဂး ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ဒပ်ပၞာန် ဟွံသၠးတုဲ စၞးဂှ် သ္ကိုပ်ဂကောံဇၞော်ပရေၚ်လဝေၚ်ပၞာန် (ကစထမႉး) စၟတ် (၄) ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မေန်နံၚ်ဏောၚ် ကၠုၚ်ဒုၚ်ဆဵုကဵု ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌနာဲဟံသာက္ဍိုက်ပ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် (စကခ ၁၉) ဍုၚ်ရေဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲအဝ်ဂါတ် ၁၆ ဂှ်တုဲ ၜိုန်သဳကၠဳလဝ် ကိစ္စဒပ်ၜါလ္ပာ်ဂှ်ကီုလေဝ် အဆံၚ်ဂွံနွံကဵုဓဝ်ပတှေ်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ဍေံဟွံစိုပ်ဏီ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဂးရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: