ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / စပ်ကဵု NCA ဂှ် ဟိုတ်နူကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဟွံဂြိပ် သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ်ဂး

စပ်ကဵု NCA ဂှ် ဟိုတ်နူကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဟွံဂြိပ် သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ်ဂး

သၟာပရိုၚ်ချူ:

စပ်ကဵုပရေၚ် NCA ဂှ် ဟိုတ်နူတီကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဂှ် ဍေံဟွံအံၚ်ဇၞးလောဲလောဲ သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ် ဒုဥက္ကဌ (၁) JMC-U ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် Joint Ceasefire Monitoring Committee-JMC-U မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါရ။

တုဲကၠုၚ်ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၀ ဖါနူဂယး ၜိုတ် ၁၀ နာဍဳဂှ် ကမ္မတဳ JMC-U စကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု လၟေၚ် (၁၂) ဝါ ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRCP) ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။

JMC-U ဗီုကၠောန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုလၟေၚ် မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါ (MNA)
“JMC ပိုဲဂှ် နူကဵုအဆံၚ် ၜိုတ်ကၠောန်ဂွံလဝ်ဏံ ဆက်ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴဖိုဟ်ရ။ ဆ္ဂး ဟိုတ်နူနွံကၠုၚ်ကဵု ပဋိပက္ခလွဟ် ပွိုၚ် (၆၀) သၞာံပြၚ်ဂှ်ရ မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် သံသယ ဟွံအးလေဝ်နွံကီု၊ ကၠိုဟ်ကေတ် NCA ဂှ်လေဝ် အောန်မံၚ်ဏီတုဲ လ္တူတၚ်နၚ် NCA ဂှ် အခါရပိုဲတံသဳကၠဳမ္ဂး ကၠိုဟ်ကေတ်ဟွံတုပ် နွံမံၚ်ဏီဂှ်ရ ဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ်သီုၜါလ္ပာ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ် ဂးရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သီုၜါလ္ပာ် ဒးသ္ပဇြိုဟ်နက်ယွံသွံ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်-NCA ဏောၚ်၊ လၟေၚ်ကမၠောန် JMC ညံၚ်ဂွံအံၚ်ဇၞး အာစိုပ်ဒတုဲဂှ်လေဝ် အခက်ခုဲဗီုလဵုနွံနွံ ပ္တိတ်ဇဲလွဳ စွံစိုတ်ဂၠိၚ်ၚ်တုဲ ဒးဆက်ဓမံက်ရုပ်ရဴဏောၚ်ဂးရ။

“စပ်ကဵုဓမံက်ရုပ်ရဴ ကမၠောန် JMC တုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ ကမ္မတဳ JMC ပိုဲ ဒးသဳကၠဳညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်ယျာပျေအ် ဥက္ကဌ JMC-U ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ကောံဓရီုရ။

စပ်ကဵု JMC တုဲ အဆံၚ်တွဵုရး/ရးဒေသဇၞော် JMC –S ဂှ် ပံက်ဂွံ (၅) ဒၞါဲ၊ အဆံၚ်ဒေသ JMC-L ဂှ် ပံက်ဂွံ (၂) ဒၞါဲ တုဲဣရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ JMC ဂှ် ရုပ်ရဴထ္ၜောံက္လၚ်ဍေံ မံက်မံၚ်ဣရ သာ်ဝွံ ညးစၞးလ္ပာ်အရာပ် သဝ်မက်တယျူအေ အ္စာတၠခရေတ် ဒုဥက္ကဌ (၂) JMC-U လေဝ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ကီုရ။

ကောံဓရီု JMC အလန် (၁၂) ဝါ ကၠောန်မံၚ်လၟုဟ်ဏံ ဆက်ကၠောန်ပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲ ဒဵုစိုပ်သေပ်တေမ်ဗာ ၂၂ ဏောၚ်တုဲ တ္ၚဲလဵု အခိၚ်လဵု ကၠောန်သ္ပပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရို်ၚ်ရောဂှ် လလောၚ်ကဵုပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: