ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် သ္ဂောံတီကၠိုဟ်၊ သ္ဂောံလ္ၚတ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန်ဂှ် ဂကောံကဵုဇြဟတ် ရီုဗၚ်ကၠတ်ထဝ် မဆေၚ်စပ်ကဵုဒေသ Myanmar Center to Empower Regional Parliaments-MCERP) တံ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ပ္ဍဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက်(ကုန်စည်ဒိုၚ်ခန်းမ) ဒၞာဲအရှာံသၞေဟ်ကွဳစက်ဇြေဂျဵု၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

ပ္ဍဲလိက်အုပ်ဂှ်ဝွံ ပရူကမ္မတဳကေၚ်ကာကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ၊ ဝၚ်ပူဂဵုဗွဲခမၞောန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ်၊ တၚ်နၚ်သွက်ဂွံဆက်စၠောံဂမၠိုၚ်၊ သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ မပ္တံပရူပရာသာ်တံဏံဂမၠိုၚ် ချူဓမံက်လဝ်ဂှ် ဂွံဗှ်ကေတ်ရ။

ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)
“နကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်တှေ် အဓိက ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵုညးတံ မုကၠောန်မံၚ်ရော? မုတီမံၚ်ကီုရော? မုမိက်ဂွံဟီုရောတှေ် ညံၚ်ဂွံဆက်စၠောံမာန်ဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်အုပ်ဏံကီုရ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ရေၚ်တၠုၚ် MCERP ကိုဝ်တုၚ်နာၚ် ဟီုရ။

တၚ်နၚ်ဂမၠိုၚ် မပါလုပ်ပ္ဍဲလိက်အုပ်ဂှ်ဝွံ အာတ်အခေါၚ် ဇရေၚ်ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵု ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ်တံတုဲ ကံက်လဝ်တၚ်နၚ် မနွံပၟိက်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ကီုရောၚ် ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

“လ္ၚဵုလ္ၚဵုဂှ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ကဵုဂကောံကၠတ်ထဝ်တံ အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တံ ကမ္မတဳနွံမံၚ် အပ္ဍဲကၠတ်တဝ်တံ ဗီုလဵုဂွံကေတ်အဆက်ရောဟီုဂှ် ညးဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံတီပုဟ်။ ပ္တိတ်ကဵုလိက်အုပ်ဏံတှေ် ဂၞန်ဖုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ အဳမေလ်၊ ဗီုလဵုဂွံကေတ်အဆက်ကဵု ကမ္မတဳတံရောဟီုဂှ် ချူစုတ်လဝ် ပ္ဍဲလိက်အုပ်ဏံနွံရ။ ညးတံတြးပ္တိတ်လဝ် အကြာဂကောံမှာဇန်၊ အကြာညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။ ဒှ်အထံက်ဂှ်တှေ် ညးဂှ်ဒှ်ဒှ် မိက်ဂွံဆက်ကဵု ကၠတ်ထဝ်နွံတှေ် ဂွံအာနဲကဲဂၠံၚ်ဍာန်မွဲရဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီုရ။

ဂကောံကဵုဇြဟတ်ရီုဗၚ်ကၠတ်ထဝ်မဆေၚ်စပ်ကဵုဒေသ (MCERP) တံဝွံ ကဵုအထံက်ပၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ကုညးစၞးကၠတ်ထဝ် ရးဒေသဇၞော်/တွဵုရးတံဂှ်ကီု၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကဵု ညးစၞးညးတံ ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ညံၚ်ဂွံသၠုၚ်တိုန်ဂှ် ကဵုအရီုဗၚ်ကီု၊ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်

ရးဒေသဇၞော်/တွဵုရးတံ သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်အာ မဏ္ဍိုၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကဵု မဏ္ဍိုၚ်စဳရေၚ်သၞောဝ် ဗွဲမစိုပ်တရဴမာန်ဂှ် ကဵုအာအရီုဗၚ်ကီု၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် တီကၠိုဟ်ကေတ် အခေါၚ်အရာညးတံပေၚ်ၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ် မဆေၚ်စပ်ကဵုဒေသဂှ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ် ကတိုၚ်ကတိုၚ်ကၟိုဟ်ဟ်မာန်ကီုဂှ် ရန်တၟံတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ။

တၚ်နၚ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကဵုလိက်အုပ်ဂှ်ဝွံ ဂကောံ MCEPR တံ ပကောံပကေဝ်ချူခၞံလဝ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအလန်ပထမ ဂိတုအဝ်ဂါတ်ဂှ် (၁၀၀၀) အုပ်၊ ပ္ဍဲကဵုအလန်ဒုတိယ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဂှ် နကဵုလၟိဟ်အုပ် (၂၀၀၀) အုပ် ထပ်တက်တြးပ္တိတ်လဝ်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: