ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်သြန်ဒမၠေံမာန် တၠကမၠောန် SME မန် ကဵု တိုက်သြန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်သြန်ဒမၠေံမာန် တၠကမၠောန် SME မန် ကဵု တိုက်သြန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တၠကမၠောန် ဂကောံတဵုလွဳပ္တိတ်ထ္ၜိုတ်ဂမၠိုၚ်ကဵု တၠကမၠောန် အဇာဍောတ်/ဒေါဝ် SME ဂမၠိုၚ်တံ သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်သြန်ဒမၠေံ ဇရေၚ်ဗာဏ်(တိုက်သြန်)ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်) မာန်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ဒၞာဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၂) ဏံရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ်ဝွံ အဓိက ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး တၠကမၠောန်ထ္ၜိုတ် (၃၀) တၠ ဂွံဂွံသြန်ဂၠေံ (ဒမၠေံ) သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံ ရုၚ်စက်သၟးဇ္ၚးထ္ၜိုတ်အဆံၚ်သၠုၚ် အပ္ဍဲတွဵုရးဂှ်တုဲ လ္တူတၚ်တၞဟ်ခြာ နူကဵုဗာဏ်(တိုက်သြန်) မဖျေံစၟတ်လဝ်ဂှ် သဳကၠဳညးသ္ကံရ။

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ တၠကမၠောန်မန်ဂမၠိုၚ်ကဵု ဗာဏ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာ(MNA)
“သွက်ဂွံဂၠေံသြန်ဂှ်တှ်ေ စေဝ်ပၞောန်ဖျေံစၟတ်လဝ်တံ နူကဵုဗာဏ် အကာဲအရာ ဂွံဒုၚ်တဲမာန်ဂှ် ဟိုတ်နူတၞဟ်ခြာမံၚ်ညိညနွံတုဲ သွက်ဂွံဂွံသြန်ဂၠေံဂှ် အခက်ခုဲနွံမံၚ်ညိညဂှ်ရ ဗာဏ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာကဵု တၠကမၠောန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံရ” သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကရေၚ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုသဝ်အံၚ်မျေအ်ခါၚ် ဟီုရ။

အတိုၚ်သွဟ် ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်(အာမခံ) ပရေၚ်ပိုၚ်ပြဳဂှ် လိက်ဂရာန်ဟွံမွဲကီုလေဝ် နကဵုလိက် (ပုံစံ – ရ) အလဵုအသဳတွဵုရး ကဵုတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်(အာမခံချက်)ဟီုမ္ဂး သွက်ဂွံဂွံသြန်ဒမၠေံဂှ်နွံရောၚ် ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်ကီုလေဝ် နကဵုအလဵုအသဳတံဝွံ အတိုၚ်ညးတၠကမၠောန်ဂမၠိုၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဂလာန်ဂှ် နတဲ ဒှ် / ဟွံဒှ် ကေုာံ အကာဲအရာ ပရေၚ်ပိုၚ်ပြဳဂှ် ဒးကလေၚ်စၟဳစၟတ်နွံရောၚ် ဥုသဝ်မျေအ်ခါၚ် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ညးတၠကမၠောန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဝွံ မိက်ဂွံဂၠေံသြန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်ပိုၚ်ပြဳဂှ် ဟိုတ်နူသက်သဳ ပရေၚ်ပိုၚ်ပြဳ ဟွံခိုၚ်ကၠိုက်တုဲ သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ သြန်ဒမၠေံဂှ် အခက်ခုဲနွံမံၚ်ရောၚ် ညးတာလျိုၚ် ဗာဏ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာကဵု တၠကမၠောန်တံ ဟီုရ။

“တၚ်ဍိုန်လျ သၟာဗ္ၚ(တောၚ်သူ)တံဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံကြပ်သီုညးဖအိုတ်ဂှ် (ပုံစံ – ရ) ရနွံ။ နကဵု(ပုံစံ-၇) ညံၚ်ဂွံဂၠေံကဵုမာန်၊ ယဝ်ရ နဲဏံ ဟွံပြေပြံၚ်ဟီုတှ်ေ ပိုဲတံ နူကဵုအလဵုအသဳတွဵုရး သွက်ဂွံဂၠေံကဵုမာန်ဂှ် ဗာဏ်ဂှ် ဂၠေံကဵုအလဵုအသဳတွဵုရး ပိုဲတံဂှ် ဂၠေံနူကဵုအလဵုအသဳတွဵုရး မွဲအဆံၚ်မိက်ဂွံကလေၚ်ဂၠေံကဵုရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌဂကောံတၠကမၠောန်ကွတ်တဲကွတ်စက် ကေုာံ ဂကောံသၟာဗၞိက်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုဝေန်ထုၚ် ဟီုရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်ကဵု အရၚ်တိတဵုထ္ၜိုတ် ပန်ဠက်ဨကပြၚ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ဇရေၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးတုဲ ဗာဏ်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဝါဗ္ၚဗၟာ (မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ႔ဖြိုးရေးဘဏ်) တံ သွက်သ္ဂောံဂၠေံပ္တိတ်ကဵုမာန်ဂှ် စဳဇန်မံၚ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: