ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 30)

Mon News Agency

ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ သွက်ဂွံပလေဝ်ပ္တိုန် ကဏ္ဍထ္ၜိုတ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ရန်ကဵုသွက်ဂွံပလေဝ်ပ္တိုန်ကဏ္ဍထ္ၜိုတ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၈ ကဵု ၁၉ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳမွဲ ပ္ဍဲရာမညဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု ရဴဝွံဂွံတီကေတ် နူဂကောံ (မြန်မာ့လူမှုစီးပွားဖွံ႕ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ႔) ရ။

Read More »

ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ချပ်ဇန်ဒၟံၚ်ဂှ် ဓဝ်ပတှေ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံအောန်

အပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံဝွံ အဃောဇက်အာဒၟံၚ် ပရေၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံ ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ်နွံတုဲ ဂၠံၚ်တရဴမူဝါဒသွာၚ်သၟတ်၊ မူဝါဒပရေၚ်ပညာ၊ မူဝါဒဂၠံၚ်တရဴ ဗော်ပံၚ်ကောံ၊ မူဝါဒဂၠံၚ်တရဴ ဓဝ်ညဳသာ သၟဟ်သၟန်ဗော် မပ္တံသာ်ဝွံ မူဝါဒ ညးကဵုညးဂှ် ချူဓဇက်ဒၟံၚ် ဗီုပြၚ်ညးကဵုညးအိုတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ် ကာလသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန် ဂကောံ ENAC သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန ပ္ဍဲဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်ပၚ် ကာလတက်ကျာသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သၞောတ်ဒက်ပ္တန်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ ဂကောံ ENAC မၞုံသၟဝ်တဲယူအေန်အေပ်ဇြဳ UNFC တံ ဗက်လ္ၚတ်သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန စပ်ကဵုအပေါတ်သယံဇာတ မၞုံဒေသကောန်ဍုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်ကဵု တွဵုရးကချေၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆေၚ်ဖျာ ကေုာံ ဌာနဒုၚ်ဒါန်သ္ၚိဗယိတံ သ္ပပွပလာပ်စိုတ် ရဲလ္ၚောတ်ကျာ်တံမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ်

ပ္ဍဲဌာန်တရဴတိုန်ကျာ်ဣသိယဵု (ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်၊ တွဵုရးမန်) ဂှ် ဆေၚ်ဖျာကေုာံ ဌာနဒုၚ်ဒါန်သ္ၚိဗယိတံ ယဝ်သ္ပပွပလာပ်စိုတ် ညးတိုန်လ္ၚောဝ်ကျာ်တံမ္ဂး ကေတ်အာအရေဝ် နပွမကၟာတ်ထောံဗွဲယာယဳရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်ရ။

Read More »

ဗော်မန်သီုပိဗော် ပံၚ်ကောံသ္ဂောံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (အမျိုးသားအဆၚ့် နိုၚ်ၚံရေးဆွေးနွေးပွဲ) ဒးကၠောန်အလိုက်ဂကူ ညးကုညးဂှ် အလဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ က္ဍိုက်ပ် အခေါၚ်ကၠောန်နွံကၠာလေဝ် နကဵုဗော်မန်ပိဗော်တံ ပံၚ်ကောံ သ္ဂောံကၠောန်အာမွဲစွံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီရောၚ် အတိုၚ်မဂၠိုက်ဂၠာဲသၟာန်လဝ် ကုက္ဍိုက်သ္ကိုပ်ဗော်တံဂှ်တုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု

ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥုဝွံ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၁၀) တေံ ကေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ ဒှ်ကၠုၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ် (၅) သၞာံတုဲ အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ်လေဝ် က္လေၚ်လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ ဒၞာဲဆန္ဒမာဲ လၟိဟ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် က္လေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ အလန် ဒုတိယပၠန်ရ။ လၟုဟ် ညးလုပ်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဒၞဲါဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ အ္စာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ‘ပိုၚ်နန်’ အာစိုပ်ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ်ဂှ် သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်မာန် ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာရ။

Read More »

ဂကောံအာစာကၞေဟ်မန်မွဲ ဒးနွံထေက် အ္စာချူလိက် နာဲအံၚ်ဇၞး ဟီု

အပ္ဍဲကဵုဂကူမန်ပိုဲ တ္ၚဲဏံ ဂကောံအာစာကၞေဟ်မန်မွဲ ထေက်ကဵုဒးပံက်ပ္တိုန်ထေက်ရောၚ် အာစာကၞေဟ် နာဲအံၚ်ဇၞး ဟီုဏာ ပ္ဍဲဌာန်ဇၞူ ရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်လီု အခိၚ်မကၠောန်သ္ပပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ‘အာရီုဆဌမ’ ညးဂှ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံသိုၚ်သၞေဟ်ဒၞါဲကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ဗၞိက် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ဂၠာဲဂအာၚ်တိ ဟွံဂွံဏီ

သွက်ဂွံထပ်ကၠောန်သၞေဟ်ကွဳစက်တၟိ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵု (ပြည်နယ်ယာဉ်လုပ်ၚန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ- ယထက) ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုအလဵုအသဳတွဵုရးတုဲကီုလေဝ် ဒၞါဲလဵုဂွံသိုၚ်ရော ဒဵုလၟုဟ်ဟွံတီတိုန်စှေ်ဏီ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနဝန်ဇၞော် (စည်ပၚ်သာယာရေး) တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

အကြီုလိက်မည်ဒယှ်၊ ဂၠးတိဗှ်ကတ်ဗ္တောန်။

ဂကူမည်ပိုဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုဂမၠိုၚ်တံဂှ် “အထေၚ်သောဲ၊ အထေၚ်သဝ်၊ အထေၚ်ဍောတ်ကဵု လိက်ပတ်မည်” လောန်အာဗၞတ် တုဲ တၞီဗၠိုက်စှေ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီသၞာံရ၊ ဖျေံထောံၚုဟ်မးညံၚ်ရဴ ခၞေဝ်ဂတာခွက်ကီုရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ညးပံက်ဘာမည်ဂှ်၊ ဇကု လေဝ်ဟွံအာဗ္တောန်၊ ကဵုကောန်ဇာတ်လေဝ်ဟွံထဴဖအောဝ် သ္ပလဝ်မၞိဟ်ကတောဝ်၊ မတ် ကၠက်ကၠက်တုဲ “လေပ် လိက်မည်မူဂွံသ္ပ အလဵုဂွံသုၚ်စောဲစကာဏီရော၊ ကတ်ဗ္တောန်လိက်ဗၟာ အဆံၚ်သၠုၚ် ဂွံဂဇံခုၚ်သၟဝ် စက်ပၞိက်ကျာသေၚ်ဟာ”။

Read More »

ဗော် AMDP ကဵု ဗော် MNP ဆက်စၠောံ နကဵုလိက်လုပ်သၞောဝ် အလန်ကၠာအိုတ်

အဃောဒှ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံတ္ၚဲဏံဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံဒေသရး မန် (AMDP) ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) ၜါဗော်ဝွံ ကေတ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ န ကဵုလိက်လုပ်သၞောဝ် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »