ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပြသၞာ ချူသၞောဝ်ဥပဒေ ဒက်ပတန်တွဵုရးကောန်ဍုၚ်အရေၚ်

ကောံဓရီု UPDJC (UPDJC)

တ္ၚဲဏံ ညးမကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂးတိုန် ကာလ ညးကော်သဘၚ်သဳကၠဳပၚ်လုၚ် အလန်ဒုတိယဏံမ္ဂး အဓိကသဳကၠဳအာ စပ်ကဵုချူသၞောတ်ဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ် ညးကဵုညးရောၚ် လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်ကီုရ။ ကာလ ချူဓဇက်သၞောတ်ဝ်ဥပဒေဏံ ဟီုတှေ် အဓိက ဒးဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ကံကုသဵုဇကု ဇကုသွက်ဂွံဖန်က်ကေတ်ရောၚ် ဂးရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်အလဵုအသဳ ကဵု မှတ်ကၠတ်ထဝ်

အဃောကၠောန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ (ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်)

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ဒုတိယသတ္တဟ တုဲကၠုၚ်ဏံတုဲ အခါရ သ္ၚဳဂၠိပ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပ္တိုန်မှတ်ကဵုကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် အစောံစရာဲ အဇေဟ်အမေဟ် ဍာ်သ္ကေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ရ။

Read More »

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန်အာယုက် ၈ ဂိတု ခုၚ်ဂ္ဇံချဳဒရိုက်ဣရ

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဥူမေန်န်ဥူ ကာလယဵုဒုၚ်သစာ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် စၟတ်တ္ၚဲမာတ် ၃၀ တုဲကၠုၚ်တေံ (ကၠတ်ထဝ်မန်)

တာလျိုၚ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်လၟုဟ်ဏံ ညးတာလျိုၚ်အပ္ဍဲဗော်တံ မိက်ဂွံကဵုနုက်တိတ်မ္ဂး လွာဲလွာဲဂှ်နုက်တိတ်ကဵုရောၚ်ဂှ် အဃောကာလ ဗော် NLD ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ပထမကမ္မတဳဗဟဵု လၟေၚ်ဆဋ္ဌမ ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၂ တုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူမေန်န်ဥူ ဟီုဂးလဝ်ကဵု ရဲမဳဒဳယာတံဂှ် ညးဗှ်ပရိုၚ်လ္ၚဵုတံ သတီဒးဏီရောၚ်ထေၚ်။

Read More »

ပလေဝ်စ သွက်ဂွံအာတ်မိက်ဍုၚ်မန်

သၞောဝ်ဥပဒေသ္ဇိုၚ်ဒက်ပတန်ဍုၚ်မန်ရာမည(Copy)

ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်ကဵု အခိၚ်တ္ၚဲဏံ၊ အခိၚ်ဍေံ ညောန်ကြပ်ကၠုၚ် သွက်ဂွံစကာအာ အခေါၚ်အရာ ‘ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်က်ကေတ်’ (ဝါ) ‘ဍုၚ်မန်ဍိုက်ပေၚ်ကဵု အဝဵုပိတန်’ ဟီုဂှ် ဍေံသွက်ဂွံကလိဂွံ နွံမံၚ်တုဲ အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်အခိၚ်ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံဒစးဒုၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါဗတိုက် အကြာပေဲါၜိုဟ်လလံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တဴ ဗွဲမလောန်ရောၚ်။

Read More »

ခန်လ္ၚတ် လွဟ်မန်ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ

ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ၊ သၞာံ ၁၉၅၈ တေံဂှ် အလဵုအသဳ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဥူဏု ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာကဵု ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲတုပ်စိုတ် သၠာဲလွဟ်ကဵုပရၜေိုဟ်လလံတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်တ္ၚဲမလုပ်ကဵုဝၚ် သွက်ဂွံကေတ်ခန်လ္ၚတ် မွဲတ္ၚဲကီုရ။

Read More »

ကိုန်အစဳဇန်အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ၁၀၀ တ္ၚဲဂှ်ဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်

ဗီုတိတွဵုရးမန် (Myanmar Census)

အလဵုအသဳတၟိ NLD ဝွံ ဂွံအဝဵုဍုၚ်တုဲဗက် ပပ္တံနူဂိတုအေဗရဴ ၁ မံက် ဒဵုကဵု ဂိတုဂျူလာၚ် ၉ ဂှ် ပိုၚ်ခြာလဝ် ကာလကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲတုဲ ဇၟာပ်ဌာနဝန်ဇၞော်အလဵုအသဳဂှ် ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ အလုံမွဲဍုၚ်ရ။ ဒဒှ်ရအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဗက်ဓမံက်ကၠုၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဏံဂှ်လေဝ် ကာလတ္ၚဲသှေ်မံၚ်ၜိုတ် ၄၀ တ္ၚဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၃၁ ဂှ်မှ ကၠောန်သ္ပကဵုပေါဲသောၚ်က္လး လၟေၚ်ကလောန် မ္ဒးကၠောန်အပ္ဍဲ ၁၀၀ တ္ၚဲဂှ်တုဲ ကမၠောန် ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် ညးညးအဲအဲတီကၠုၚ်ကီုရ။ (သ္ၚဳဗှ် ပ္ဍဲကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ညိ)

Read More »

ပေဲါမာဲ အမာတ်မန်တအ်ကျအာဟုံဟုံဂိဂိပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ

စရၚ်ညးဇၞးမာဲ တွဵုရးမန်(Fcaebook)

သၞာံ၂၀၁၅ ဏံဝွံ ညးစၞး နူဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ ဗော်ညးဗြဴ(မန်) တအ်သၟးဟွံက သီုအမာတ်ပုဂ္ဂလိက ကၟေက်တိတ်ကၠုၚ် နူဗော်တံဂှ်ကီုမ္ဂး သီုဖ်အိုတ် ညးစၞးမန်တအ် လုပ်ပြိုၚ် ဗ္ဒါဲ ၁၀၀ တလဂှ် အယာံ ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးကၠုၚ်မာဲတုဲ ဟိုတ်နူဆောံ

Read More »

မာဲမန် ဒးဒှ်သွက်ညးစၞးမန်ရောၚ်

ရုပ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်စုတ်မာဲကဵုမာန်(copy)

ကြဴနူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံ ပညဳပညပ်ညးသကအ် ဟွံဂွံတုဲ အဃောညးစၞးမန် သွက်သ္ၚိကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်ဆံၚ်တံ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ‘မာဲမန် သွက်ဂွံကဵုညးစၞးဗော်မန်’ တံဟေၚ် ဂကောံမဟာဇန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂး လလောၚ်တြးကၠုၚ်ရ။

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ (၂၁၀၅) တုဲ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒှ်ဍာံဟာ

လၟုဟ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပၞာန်ဗၟာတအ် ကေတ်လဝ်အဝဵု ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗၞတ် (၅) သၞာံ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်အာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်မၞိဟ် မုလေဝ် ကွေံကွေံကြာန်န် ပြံၚ်

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲဏအ်ဂှ် ပေဲါအလီပၠန်ဟာ

တ္ၚဲဏအ် ရံၚ်အာ အကာဲအရာမသဳကၠဳမံၚ် ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိကၠတ်ထဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ကီု၊ ဗွိုၚ်အလဵုအသဳကဵု ဗော်ကျခိုၚ်ယျေတအ် ဟီုဂးမံၚ်တအ်ဂှ် လ္ၚတ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏအ်လေဝ် ဗော်ကျခိုၚ်ယျေကီု

Read More »