ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 151)

ပရိုၚ်

ဒှ်ဍိက်ဂကူဗၟာ တုပ်ညံၚ်ရဴ ဒးဒၟံၚ်နရက်ရောၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာပါလိတ ဟီု

မိလျးထဝ်၊ အာကာ-ဒှ်ဍိက်ဂကူဗၟာဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ဒးမံၚ်နရက်ဂျိုၚ်ဂျိုၚ်တုဲ လေဲပရေခတှ် ဂကူအိုတ်ညိဂှ် ကျာ်ဇၞော်အာစာပါလိတ မဟာထေရ် ဟီုမြော်ဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ၆၄ ဝါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ပၞၚ်ဗိုန် ဒၞာဲတိဍာ်သြဇာဗော်တဴရ။ “ယဝ်ခါရ ဒှ်ဍိက်ပၠက် ဂကူမန်ဂှ် ဒုၚ်ဂွံမံၚ်ညိဏီ၊ ဒှ်ဍိက်ပၠက် ဂကူဗၟာတှေ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ဒးနရက်ကီုဏောၚ်၊ ဂိလ္တူဂိရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံဗၠး နူဘဝဍိက်ပၠက်ဂှ်တှေ် ဂစာန်လေဲပရေခတှ် ဂကူအိုတ်ညိ” သာ်ဝွံ ညးမဒှ်သဘာပတိ ကျာ်ဇၞော်အာစာ ဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ကောန်ဂကူမန် မတိုန်စိုပ် သဘၚ်ကၞာအိုတ်ရ။

Read More »

အမာတ်ဗော်မန်ၜါတၠ ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – နူတနေံ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၁၄ ဂှ် သကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် နာဲအိၚ်မျေတ် (ဦးအုန်းမြၚ့်) ရုဲစှ်ဏာ ဝန်ဇၞော်တွဵုရး ၉ တၠတုဲ အပ္ဍဲဂှ် နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်လေဝ် ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် ၂ တၠကီုရောၚ် ဥက္ကဌ ဗော်မန် နာဲဇၞူမန် (နာဲၚိုဲတိၚ်) ဟီုရ။

Read More »

ကေအေန်ယူ ကလေၚ်ပံက်ဂၠံၚ် သွက်ကွးဘာစှ်တန် သှ်လိက်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကွးဘာစှ်တန် ဍုၚ်ကျာ်ပိတံ ဂွံအာသှ်လိက် ပ္ဍဲဍုၚ်လှာဒကှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကရေၚ်ဂှ် အေအေန်ယူတံ ကလေၚ်ပံက်ကဵု ဂၠံၚ်ကွဳစက် ၜါတၞုၚ် နူဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၀ စဵုကဵု ၂၇ ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဆုပိုတ်တုဲ ရဲပတိတ်ကပေါတ်ဆုတံ ဒှ်အခက်အခုဲ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲဒေသပယျဵု ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဟိုတ်နူဆုပိုတ်မံၚ်တုဲ  ရဲတၠပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ကၠောန်ပတိတ်ကပေါတ်ဆုတံ ဒှ်အခက်အခုဲတုဲ လ္ၚဵုဂှ် ဒးဒေါံဇူအာလေဝ် နွံကီုရ။ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ်ဝွံ ရုၚ်ပတိတ်ကပေါတ်ဆု နွံဒၟံၚ် ၁၃၈ ရုၚ်တုဲ ဟိုတ်နူဆုပိုတ်မံၚ်ဂှ်ရ လၟုဟ်ရုၚ်ကမၠောန် ၜိုတ် (၁၀) ရုၚ်ဟေၚ် ဆက်ကၠောန်အာမာန်ရ။

Read More »

SKYNET လုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်မန် မာန်ဟာ

နာဲမာန် – ပ္ဍဲဍုၚ်မန် အဃောဖုၚ် Ip Star ဖုၚ်CDMA အသိၚ်ခိုဟ်မံၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳမံက် ဏံ နူကုမ္ပဏဳ (ရတနာပုံ တယ်လီပို႔၊ ရေႊသံလွၚ်) တံ ထပ်ဆက်မိက်ကဵု ဖုၚ် SKYNET သုၚ်စောဲမာန် ဖုၚ်၊ အေန်တာနိတ်၊ ဖက်၊ TV မွဲဂကူပၠန်ရ။

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု အာတ်ကသပ် ကမ္မတဳဗဟဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူ သွက်သ္ဂောံကၠောန်သဘၚ်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳအိုတ်ဂှ် ရဲဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သဳတံ အာတ်ကၠုၚ်ကသပ် သွက်သ္ဂောံကၠောန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၃ ဂှ် ကေၚ်ကာ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု ၃ တၠ ကေုာံ ကောန်ဂကောံ ၄ တၠတံ စှေ်သောၚ်ကလး ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ညးဒေသတံတုဲ ကဵုဏာစၞောန်ပ္ညုၚ် သွက်သ္ဂောံကၠောန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၄ ဝါဏံရ။

Read More »

အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ သုၚ်စောဲဝေါဟာ ဂကောံပလီုပလာ် လတူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – အခိၚ်ကော်မံၚ် စၠတ်ထဝ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄ ဏံဂှ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ သုၚ်စောဲဏာဝေါဟာ ဂကောံရပ်လွဟ် ပလီုပလာ် လတူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ကြဴနူဒေံါပန်ပှော် ၁၉၉၅ ဂှ် ကော်ခဴသုၚ်စောဲဏာသာ်ဏံ အလန်ကၠာအိုတ်ရ။ အခိၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဂှ် ကော်ခဴလတူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂကောံဒေံါပန်ပှော်ရ။

Read More »

ၝောံဒပ် ရ၇ စိုပ်ကၠုၚ် ကျာ်ပိ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄ ၜိုတ်အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၃ နာဍဳကဝါ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ၝောံဒပ် ရ၇ ဇြဟတ် ၂၀၀ တၠပြၚ်ၚ်တံ နကဵုလွဟ်လက်နက် ဇွောံမပေၚ်ၚ် စိုပ်ကၠုၚ် ဒေသပယျဵုသေံ ဍုၚ်ကျာ်ပိရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗက်ကံက်မံၚ်သြောံ သြန် နူသၟာဗ္ၚ သွက်ဇွောံမ ဒပ်ပၞာန်

မိစၠန်ထဝ် – သွက်ဇွောံမ ဒပ်ပၞာန်ရောၚ် ဟီုတုဲ အပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဗက်ကံက်ကေတ်မံၚ် သြောံ သြန် နူသၟာဗ္ၚတံအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူသၟာဗ္ၚတံရ။

Read More »

ဟွံဂွံဒုၚ်ရုဲ ဥက္ကဌစၠတ်ထဝ် ကီုလေဝ် ကိစ္စဟွံဇၞော်ရောၚ် ဗော်မန်ဟီု

အာကာ – ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ် မကၠောန်သ္ပ နူတနေံတေံဂှ် ၜိုန်ရဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဟွံဂွံဒုၚ်ရုဲ ဒၞာဲသဘာပတိ၊ ဥက္ကဌ၊ ဒု-ဥက္ကဌကီုလေဝ် ကိစ္စဟွံဇၞော်ရောၚ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော် နာဲဇၞူမန် ဟီုရ။

Read More »