ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 158)

ပရိုၚ်

စၞစသုၚ်လ္ၚဵု သုၚ်စောဲဟွံထေက်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲကဵုဆေၚ်ဖျာဂမၠိုၚ် စၞစသုၚ်နာနာ တြးသွံမံၚ်ဂှ် နူကဵုဌာန မဆေၚ်စပ်တအ် ပါ်ဓါတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုစၞစသုၚ်လ္ၚဵု ဓါတ်ဂျိ ပါမံၚ်တုဲ စသုၚ်ဒးလအ်လအ်မ္ဂး ဒှ်ဘဲအန္တရာဲမာန်မံၚ်ရောၚ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် အလဵုအသဳချူဓမံက်လဝ် နွံရ။

Read More »

ရဲအာတရဴတံ ကဵုဇြဟတ် ဍိုက်ကွဳစက် တၠမန်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲတ္ၚဲစပံက် အခန်ကၞာ ကုမ္ပဏဳကွဳစက်တၠမန် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေန်ပါ (၂၇)  ဂှ် ရဲအာတရဴ နူကွဳစက်တၞဟ်ဟ်တအ်လေဝ် ပြံၚ်လှာဲဍိုက် ကွဳစက်တၠမန်တုဲ ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ရ။

Read More »

ကၠောန်မံၚ် တၞးစၟတ်သမ္တီ ကောန်ဂကူမန် ယျ

စၠန်ထဝ်– နူကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံပံၚ်ကောံ ပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) အလန်ပဥ္စမ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံကၠောန် တၞးစၟတ်သမ္တီ ကောန်ဂကူမန် (Mon National ID card) ဂှ် လၟုဟ် ထမံက်ရုပ်ရဴ ကၠောန်ကဵုမံၚ်ရ။

Read More »

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ် (၁၅) သၞာံ

အာကာ – နူတနေံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ပါ (၂၇) ဏံ နူရုၚ်သၞောဝ်ဓရ်တၟေၚ် မၞုံပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိန် ဖျေံဏာထံၚ် (၁၅) သၞာံ ကုတၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကော် ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ်ရောၚ် ညးမရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု ဗက်မံၚ်ဂဗုတ်ညး ဒဝ်ဃေန်ဌေဂျွာ ဟီုရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထပက်အဇာ ခါန်ကၞက် ညးတာလျိုၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု လၟေၚ်တြဴဂိတုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထပက်အဇာ ခါန်ကၞက်ဏာ ကေၚ်ကာဗဟဵုမွဲတၠ ဒၞာဲဖက်ဆော ညးအုပ်ကာနာနာ ယုတ်ဒေက်မံၚ်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ၜိုန်ကဵုပညာ နဲကဲစုတ်မာဲကီုလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကၠိုဟ်

နာဲစန် – ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်တံ ၜိုန်ရကဵုမံၚ်ပညာ နဲကဲစုတ်မာဲ ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံကီုလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကၠိုဟ် နဲကဲစုတ်မာဲအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

မယကဥက္ကဌ စၞောန် ညံၚ်ဂွံသီဂိုၚ်ထောံ ဆု

ဂျူရဳဆာဲ ၊ သူရိန် – ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ဟိုတ်နူညးဇၞော်ကဆံၚ်လ္တူ သွက်ဂွံကၠုၚ်စိုပ်နွံတုဲ နူကဵု ဥက္ကဌ (မယက) မွဲကဆံၚ် စၞောန်ပညုၚ်ကု (ရယက) သၟာကူသွံရာန်ဆုကီု ဆေၚ်ဖျာ သွံကပေါတ်ဆုတံကီု ကၠာဂိတုဏံဟွံအိုတ် ညံၚ်ဂွံသီထောံ ကပေါတ်ဆုတံဂှ် စၞောန်လဝ်ရ။

Read More »

စပ်ကဵုညးဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဋဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာတုဲ အမေရိကာန် ပြံၚ်လှာဲဗီုပြၚ်

မာံအသး – သၞာံ ၂၀၁၀ ဏံမ္ဂး စပ်ကဵုညးဒှ်ဒဒိုက် ဂကူဂမၠိုၚ် မၞုံပ္ဋဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာတုဲ အမေရိကာန်တံ ပြံၚ်လှာဲဗီုပြၚ်မွဲရောၚ် ညးဇၞော်စၞးဂကောံဇၞော်ကုလသမဂ္ဂ အမေရိကာန် ဟီုပတိတ်လဝ် ပ္ဋဲပေါဲကောံဓရီု စၟတ်တ္ၚဲ (၁၇–၉–၂၀၁၀) ၝောံခန်ရုၚ်ဇၞော် စၞးကုလသမဂ္ဂ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာရောၚ် ညးမတိုန်စိုပ် ဒု–ဥက္ကဋ္ဌ နာဲသဟာဲမန်ဟီုရ။

Read More »

ရဲလုပ်ပေဲါရုဲမာဲကဵု ရဲဟွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် သၞဟွံသေၚ်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံ ရဲလုပ်ပေဲါရုဲမာဲကဵု ရဲဟွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲ လညာတ်ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်ဂှ် သၞဟွံသေၚ်ရောၚ် သာ်ဏံ နာဲတေန်အံၚ် ဟီုဏာ ပ္ဍဲသဘၚ်အခန်ကၞာ တ္ၚဲက္တဵုဒှ်မၞိဟ် နာဲသိုက်လောန် ပေၚ်အာယုက် (၇၀) သၞာံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ပါ (၂၀) ဂှ်ရ။

Read More »

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကဵုဘာတန်ဗ္တောန် နဲကဲစုတ်မာဲ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ဟိုတ်နူသ္ၚောဲခြာဒၟံၚ်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲ ပွိုၚ် (၂၀) သၞာံဂှ်ရ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဏံ ဂွံစုတ်မာဲလေပ် ရန်တၟံတုဲ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်တအ် ကဵုဒၟံၚ်ဘာတန်ဗ္တောန် နဲကဲစုတ်မာဲရ။

Read More »