ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 163)

ပရိုၚ်

သွက်ဂွံထပက်ပၞာန်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဂေတ်မံၚ်သကုတ်ခရိုၚ်မတ်မလီု

မာံအဲ ။ ။ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် 2010 ဒုတိယသတ္တဟဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ စကခ (၇၇ ) တအ် ပံၚ်တောဲကဵု ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ဒဳကေဗဳအေ (၉၀၆ ကဵု ၉၀၇) တုဲ စှေ်ထ္ပက်မံၚ်ပၞာန် သကုတ်ဒေသ ခရိုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

ဌာနထတ်ယုက်အလဵုအသဳတံ ဗက်စၟဳတ် သွက်ဂွံစဵုဒၞာယဲမနက်တုဲ သီုသွံမံၚ်ဂဥုဲဂမိက်

မိလျးထဝ် ။   ။ ဟိုတ်နူမၞိဟ်ဒှ်ယဲမနက်ဂၠိုၚ်တုဲ ညးတာလျိုၚ် နူဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်အလဵုအသဳ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုတံ စှေ်ကၠုၚ်လ္ပာ်ဒေသရးတုဲ စၟဳတ်ဟမိတ် သီုသွံကဵုဂဥုဲဂမိက် ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။

Read More »

လိက်ကံက်လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန် မွဲတၞးမံက်တိတ်ကၠုၚ်

နာဲမာန်။ ။အကြာဏံ အဃောဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မဂၠိုၚ်တအ် စှေ်ဒၟံၚ်ပရေၚ် စန္ဒက်သွက်ဂွံဗပေၚ် ကောန်ဗော်ဂှ် လိက်ကံက်လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မွဲတၞး မံက်တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲအကြာညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရ။

Read More »

ဂကောံချဳဒရာၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ကၠောန်အခန်ကၞာ စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒှ်ဒဒိုက် ဗွဲမအံၚ်ဇၞး တုဲဒှ်

နာဲမာန် ။   ။ အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ချဳဒရာၚ် ဒးဒုၚ်ဘဲကရေပ်ဓရတ်နာနာဂှ် ဂကောံချဳဒရာၚ်အ ပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာ စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒှ်ဒဒိုက် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲဒၞာဲ ဗွဲမ အံၚ်ဇၞး တုဲဒှ်အာရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ရပ်တံၚ်ဏာပဝ်တာ ဒပ်အရန်မန်ပိတၠ

ဂျူရဳဆာဲ။ ။  ပွိုၚ်ဍုၚ်ကရေၚ် ဒေသပွဳပွူကျာ်ပိဂှ် ဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ဒေသရးတံ (ကမ်းရိုးတန်းစစ်ဌာနချူပ်) အဃောထပက်ဒၟံၚ်ပၞာန်ဂှ် ရပ်တံၚ်ကော်ဏာပဝ်တာ ဒပ်အရန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပိတၠရ။

Read More »

ဟိုတ်နူပေဲါဗတိုက် သၟာကူသာန်သွံရာန်တံ ဒှ်အခက်ခုဲမာန်

စၠန်ထဝ်။  ။ ဒပ်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာကဵု ဒပ်ကရေၚ်ကေအဲန်ယူတံ ဟိုတ်နူဒှ်ဒၟံၚ်ပေဲါဗတိုက် ဟွံညိၚ်ဝပ်ဏီတုဲ သွက်ဂွံကူသာန် နူပ္ဍဲဍုၚ်ဒဵုကဵု ပယျဵုတံဂှ် ဇီုကပိုက်ကၠုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဂီုကၠီု ပရေၚ်ကူသာန်တံရောၚ် သၟာကူသာန်သွံရာန်တံ ဟီုမံၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ဇရေၚ်ဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ (ဝၚ်္က) ရပ်ဂွံ ဂဥုဲချေံ မွဲလက်မပြၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ။ ။ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၉) အခိၚ်နူဂယးဏံ ရပ်ဂွံဂဥုဲချေံ ပၠုပ်နၚ်နူဍုၚ်ဗၟာ မွဲလက်မပြၚ်ရောၚ်ဂှ် နူဂကောံအလဵုအသဳသေံ ဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ (ဝၚ်္က) မွဲတၠ ဟီုရ။

Read More »

ဟိုတ်နူ (connection) ဟွံခိုဟ်တုဲ မၞိဟ်သုၚ်စောဲ အၚ်တာနက်အောန်စှေ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်။  ။ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ပၟတ်ကလေၚ်ကၠုၚ်ကဵုအတိုၚ်တြေံတုဲ ရဲပံက်လဝ်ဆေၚ်အၚ်တာနက်တံ ပြေပြံၚ်ဏောၚ်ထေၚ်လဝ်ကၠာလေဝ် ဟိုတ်နူ (connection) ပရေံစှေ်တုဲ ရဲသုၚ်စောဲတံအောန်စှေ် တၠဆေၚ်တံဒှ်ခက်ခုဲအိုတ်ရ။

Read More »