ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 169)

ပရိုၚ်

ဗြဲစိုပ်တိတုဲရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်လ္ဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးအောန်စှေ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဟို်တ်နူဗြဲစိုပ်တိတုဲ မွဲဂိတုကဵု မွဲဂိတု ရဲလ္ၚောဝ်ကျာ် လ္တူကျာ်လဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးတအ် အောန်စှေ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂကောံဂေါပကတအ် လဴထ္ၜးရ။

Read More »

ကောန်ကွာန် ဒးဒုၚ်တံၚ်ရပ်ဏာတံ ကလေၚ်စဴစိုပ်

မိစၠန်ထဝ် .. ဂကောံမန်ပါ်တိတ် က္ဍိုပ်ဆာန်ဍုၚ်တံ တံၚ်ရပ်ဏာ ကောန်ကွာန်အံၚ်ဇၞးကဵု ကောန်ကွာန်ဍာ်ဂီုတဴ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သဳတံ သွက်ဂွံအာတ်လှုဲဂှ် ကလေၚ်စဴစိုပ်ကွာန်အိုတ်ရရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ညးဒှ်ဒဒိုက်မန်တံ ကလေၚ်စဴဒၟံၚ်ကွာန်ယျ

မိစၠန်ထဝ် : မၞိဟ်ဂြိပ်ပဲါတိတ်ကၠုၚ် နူတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဇူတဴဒၟံၚ် ဒေသပယျဵု သေံ-ဗၟာ ပ္ဍဲဗဒပ်ဟံၚ်ပြာ် ခလံက်ခနဳတံဂှ် ကလေၚ်စဴအာ ဌာန်ဒေသညးတံညိညယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵုစၞောန်ဥက္ကဌကွာန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ပရေၚ်ဖံက်ဟတိုဟ်

မာံအဲ : ဒပ်ပၞာန်ဗၟာမဖျေံလဝ်သဇိုၚ်ဒေသတံ ကော်ပကောံဥက္ကဌကွာန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဧပြီ ၂၆ ဂှ်တုဲ ကဵုစၞောန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ရဲပရေၚ်ဖံက်ဗတိုဟ်တံရ။

Read More »

ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ပ္ဍဲအမေရိကာန်ဂမၠိုၚ် ကလိဂွံအခေါၚ် လွဳလွတ်ဂဥုဲခိုဟ်ဏောၚ်

တာရာမန်  : လၟိဟ်သြန်ဒဝ်လာ ၂၅၀၀၀၀ နူအလဵုအသဳဝှိဒ္ဒရာ သွက်ဂွံဇိုန်ဏှၚ်ကဵုဒါန် ကုရုၚ်ဂဥုဲပ္ဍဲ ဝှတ်ဝုၚ်(ကၟိန် ဍုၚ်အမေရိကာန်) နကဵုရန်တၟံသွက်ဂွံလွဳလွတ်ကောန်ညးဒဒိုက်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ မဒှ်ညးနွံကဵုယဲကၠောံ ထၞာန်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်ဂှ် လိက်ပရိုၚ်ဒေသဝှတ်ဝုၚ် ဂါဇြိတ်ထဳ ချူဗၟံက်လဝ်ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲအေဗရာ ၂၂ဂှ်ရ။

Read More »