ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 2)

ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

Read More »

ပသောၚ်က္ဍၚ်ထုဲက္ဍၚ် ဂၠာဲသွဟ်ဝါတ်ကၠုၚ် ပုစ္ဆာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်

ရန်ကဵုဓဝ်ညဳသာ အလုံကောန်ဂကူမန်တုဲ ဗော်သ္ပစၞးဂကူလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲဗော်ဟေၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံတှေ် ကၠောန်

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူဗော်မန်ၜါ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလုပ်သၞောဝ် အလန်ကၠာအိုတ်

သွက်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဟွံဒးကေတ်မၞိဟ်အကြာမွဲသာ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ဂှ် ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ

Read More »

ပေဲါကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် အယေါၚ်အလာ ဗော်မန်တံ ဂွံတိုန်စိုပ်နွံအောန်

ရန်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သ္ဂောံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်

Read More »

၂၀၁၇ ဟွံဒှ်သၞာံၜိုဟ်လလမ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ကော်ဂး ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် မွဲသၞာံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ ဗၞတ်ၜါဝါရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်ၜိုန်နွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဆဗၞတ်မွဲဝါဟေၚ်

Read More »

အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၇) ဏံ သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ဗၞတ်လၟိဟ်ပန်ဠက်ဘာ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၇) ဏံ ပၞောဝ်ကဵုသၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် လၟိဟ်ၜိုတ်ပန်ဠက်ဘာ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဓမ္မတာ(သာမန်) (၃၁,၀၀၀) ပြၚ် ကေုာံ သၟာ

Read More »

ဒဵုကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၁၇ ဏံ အလဵုအသဳ က္လေၚ်သၠးကဵုလဝ်တိဒးဒုၚ်သီ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နွံ ၁၆,၀၀၀ ဨကပြၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် နူဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၆ ဒဵုစိုပ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၈ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံ နူဌာနဝန်ဇၞော် ကေုာံဂကောံနာနာ(အလဵုအသဳ) က္လေၚ်ပအပ်

Read More »

ဟိုတ်နူဖ္ဍိုက်ပၠောပ်နၚ်ကၠိက်သေံ ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်ဂှ်ရ ရဲဝဳကၠိက် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဆောံဗြံဂၠိုၚ်

နူကဵုဍုၚ်ဗြဝတဳ ပယျဵုသေံ-ဗၟာတေံမွဲတဆံၚ် ဟိုတ်နူဇက်ပၠောပ်နၚ်ကၠိက်သေံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံလုပ်ကဵုဗွိုၚ်သၞောဝ်ဂှ်ရ ကမၠောန်ဝဳဖ္ဍတ်ကၠိက် အပ္ဍဲဒေသ

Read More »

ကမ္ပဏဳတိဗုတ် SCG ကဵု ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳရောၚ်

စပ်ကဵုကိစ္စ ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ကၠောန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၄ ပယျာံဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁ နာဍဳဂှ်မ္ဂး ကမ္ပဏဳတိဗုတ်

Read More »

အသေအဟာန်စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲသၟတ်မန်ဏံ ဟွံဘိက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံရောၚ် ဂး

အသေအဟာန် တ္ၚဲသၟတ်မန် ဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၈ မရနုက် (၆) ဝါ ဂှ် ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲကွာန်ကၟာမဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်) ရောၚ်ဒှ်တုဲ သွက်ဂွံဘိက်ဗော်ပရေၚ်

Read More »