ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 30)

ပရိုၚ်

ယၟုကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်ထေက်ကဵုသ္ဒးသဳကၠဳ ကဵုယၟုတၟိရောၚ် ဂကောံ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜး

ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂး ညံၚ်ဂွံနွံကဵုအရာတုပ်သၟဟ် အလုံကောန်ဍုၚ်အရၚ် အိုဿီုဂှ် ယၟုကၟိန်ဍုၚ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံသ္ပစၞး မခ္ၜံအလုံဂကူဖအိုတ်မာန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ကဵုယၟုတၟိရောၚ် နကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC နွံလညာတ်သာ်ဂှ်တုဲ နာဲဟံသာ(ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) မဒှ်ဒုဥက္ကဌဂကောံ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ လညာတ် ပ္ဍဲအသေအဟာန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမ ဂှ်ရ။

Read More »

သၟတ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံ အသိၚ်ဗှ်လိက်အုပ်အောန်ကၠုၚ်ရောၚ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ဌာနလလောၚ်တြးကဵု ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ဟီု

ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ဖုၚ်တအ် အေန်တာနေတ်တအ်မံက်ကၠုၚ်တုဲ မၞိဟ်သၟတ်တအ်ဂှ် လ္တူနူဒးဗှ်လိက်အုပ်ဂှ် ဝေၚ်ဂေမ်ပ္ဍဲဖုၚ်ကီု ဝေၚ်အေန်တာနေတ်ပ္ဍဲဖုၚ်ကီု သာ်ဝွံဟေၚ် စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်တိုန်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် ဒဝ်ဝါ၀ါလွေန် ညးမဒှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် ပ္ဍဲဌာန လလောၚ်တြးကဵုပရေၚ်ဆက်ဆောံညးဍုၚ်ကွာန်တွဵုရးမန်ဟီုရ။

Read More »

အဃောအာကောံဓရီုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ် သၟတ်ဗြဴကွာန်ကံဝါန် (၂) တၠ ဂၠုၚ်ဗၠိုက်ချိုတ်အာ

ကျာ်ဇၞော်ကေုာံသၟတ် ကွာန်ကံဝါန် (၁၀) တၠ အဃောအာကောံဓရီု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ဂၠုၚ်ဗၠိုက်အာ ပ္ဍဲသၞေဟ်ဂၠုၚ်ကွာန်ကံဝါန်ဂှ်တုဲ သၟတ်ဗြဴ (၂) တၠ ချိုတ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ညး ပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲဂၠုၚ်တအ်ဂှ်ရ။

Read More »

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဒှ်သွဟွံမွဲကဵုၜဵုရောၚ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီု

ပ္ဍဲအသေအဟာန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) တ္ၚဲဒုတိယ နူဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂွံအခေါၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးလိက်စံၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ်ဝွံ “ညံၚ်မဂွံစဒၟံၚ်သွဟွံမွဲကဵုၜဵုကီုရ” သာ်ဝွံ ရန်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ်တုဲ နာဲလျးတၟး (ညးအုပ်ကာ ဗော်MNP) မတိုန်ဗှ်လိက်စံၚ်ဂှ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ရုပ်နိဂီုရ။

Read More »

တၚ်ဒတူလိုၚ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ပတှေ်စဟွံဂွံဏီ ဒုဥက္ကဌ UNFC ဟီု

ၜိုန်ရစိုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအသေအဟာန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမကီုရလေဝ် လစွံစိုတ်ဒပ်ပၞာန်ဒတူလိုၚ်ဒၟံၚ် တ္ၚဲဏံဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံဂံၚ်ဖျေံစိုတ်ဏီ သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ မဒှ် ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သီုဒှ်ဒုဥက္ကဌ UNFC ဂှ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲပေါဲသ္ပပြဘိုက်စၞဗ္တံ (ဗော်မန်ဂမၠိုၚ်) ပ္ဍဲဌာန်နေပျဳဒဝ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် အာမ်အေယူ (MAU) ဂှ် ပြံၚ်သၠာဲဒက်ပ္တန်အာ ဗီုပြၚ်တၟိရောၚ်

အပ္ဍဲကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် အာမ်အေယူ (MAU-Mon Affair Union) ဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ် မံက်ဒှ်ကၠုၚ်ဒၟံၚအခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်တုဲ အလုံကောန်ဂကူမန် သ္ဂောံပါလုပ်ကၠုၚ်မာန် ပြံၚ်သၠာဲဒက်ပ္တန် အာ နကဵုဗီု ပြၚ်တၟိရောၚ် နူကဵုကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၆ သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ရ။

Read More »

ရဲ IDP နွံပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံစဴဒေသဇကုဂှ် အကာဲအရာဟွံကဵုဏီ ရဲချဳဒရာၚ်ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တံဟီု

ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ ဟိုတ်နူဟိုတ်နာနာ မပ္တံကဵု ဘဲပၞာန်၊ ဘဲဒးဒုၚ်သီ တိဗ္ၚကၠံသွဝ်၊ ဘဲဒးဒုၚ်ဝးပလီုအခေါၚ်အရာမၞိဟ် တံတုဲ ညးဒးလသာထောံသ္ၚိဌာန် အာဲဒဳပဳ (IDP) ဗၞတ် ၃၅၀၀၀ ပြၚ် လုပ်ဗ္ဒမံၚ် ပ္ဍဲဒေသတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ သွက်ဂွံက္လေၚ်စဴ ဌာန်ဒေသဇကုဂှ် အကာဲအရာဟွံကဵုဏီ သာ်ဝွံ ညးချဳဒရာၚ်ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ် မပ္တိတ်လဝ်လိက် ဒုၚ်စဳရေၚ် ‘ဘဝ ညးမွဲဟွံတီ’ (လူမသိသူမသိဘဝများ) တံ ဂးရ။

Read More »

ပါဲကၠေံ အစောဲဗော်၊အစောဲပူဂဵု၊ အစောဲဂိုဏ်ဂနတုဲ လုပ်အာပေါဲဗ္တိုက် ညဳညဳသာသာညိ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆဝ်မ္ၚုဟ်

ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလ လ္ဂာံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပြံၚ်လှာဲမံၚ်လၟုဟ်ဏံ ပရေၚ်ၜို်ဟ်လလံအပ္ဍဲဍုၚ်၊ ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်၊ ပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ အခေါၚ်အဝဵုကောန်ဂကူတံ ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ် ဗြေဝ်ဗြော်တိုန်ဂှ် ဇၟာပ်ညးဍုၚ်ကွာန် လျိုၚ်ညး လျိုၚ်အဲ ဒးဂစာန်အာ နကဵုလွဳဇဲရောၚ်ဒှ်တုဲ နကဵုအစောဲဗော်၊ အစောဲပူဂဵု၊ အစောဲဂိုဏ်ဂနအးအး သၠးလုပ်အာပေါဲဗ္တိုက် ညဳညဳသာသာအိုတ်ညိ သာ်ဝွံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုခ္ဍဲသဳပေၚ် (အဝ်ဂါတ် ၁၈) တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ရ။

Read More »

ဂကောံမန်အလုံဖၟိုတ်တံ တိုန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂြုဂြုအိုတ်ညိ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကသေအ်ပၟဝ်

သွက်ဂွံသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ် သရောပ် လညာတ်လစွံစိုတ် အ္ၚပ်ဆန္ဒကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၂ ) မ္ဂး ကၠောန်အာ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ရောၚ်တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မသ္ပစၞးကဵုကောန်ဂကူမန်တံကီု၊ ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာတံကီု၊ ခမဳသၚ်မန် ကေုာံ တၠပညာ တၠကွတ်တံကီု ညံၚ်ဂွံပါလုပ်တိုန်စိုပ်မာန် ဘိက်ပၟိၚ်ကသေံကၟဝ်ဏာရ သာ်ဝွံဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၉) ဝါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ၂၀၀ တၠ

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်) မကၠောန်နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴ ဒဝ်အံၚ်သုကျဳဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် (NCA) တုဲတုဲ ဟွံတုဲတုဲ သီုဖအိုတ် နူကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဂွံအခေါၚ်တိုန် ဗၞတ် ၂၀၀ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »