ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 30)

ပရိုၚ်

ကောန်ကမၠောန် မလွဳမံၚ်သဵု (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ၅ တၠ ဒးဒုၚ်ရပ်ဏာဂှ် ကလေၚ်ဗၠးစဴကၠုၚ်

တ္ကအ်ကောန်လုံ (Google Earth)

ကောန်ကမၠောန် (၅) တၠ မဝဳမၚ်ဒၟံၚ်သဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲတ္ကအ်ကောန်လုံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူဒပ်ပၞာန်ဍာ် အလဵုအသဳ ရပ်ဏာတုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁ရ ဂှ် ကလေၚ်ဗၠးစဴကၠုၚ်ဣရ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ်နူဂြောဝ်ဂတာ တၠခန္ဓ တအ်ရ။

Read More »

နကဵုဂရာန်လိၚ် အကွက် ၃၀ သၞာံဂှ် ကမ္ပဏဳရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL က္လိဂွံအခေါၚ်သုၚ်စောဲတိ ၁၃၀၀ ဨကပြၚ်

လိက်လလောၚ် ကဵုသမ္တီမၞိဟ်မိက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စးဂရာန်တိ(တၞးဆာဲ)

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MLC မသိုၚ်ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ရးမန်ဝွံ နကဵုဂရာန်လိၚ် အကွက်ပွိုၚ် ၃၀ သၞာံ အလန်ပထမ၊ ဂွံလဝ်အခေါၚ်စကာတိ ဗၞတ် ၁၃၀၀ ဨကပြၚ် ပ္ဍဲအပိုၚ်ဂအုံကွာန် ခဒုၚ်ဂစေပ်/ကွာန်ၚ္ၚာၚ် တုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ကိစ္စဟီုပ္တိတ်လဝ် ၁/၃ ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သောၚ်က္လး

လိက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်ကဵု MAU ပိဗွိုၚ် ကိစ္စ ၁/၃ (More Ong)

ပ္ဍဲကဵုလိက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် ကုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ပိဗွိုၚ် အပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၂၉ ဂှ် အခန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ် ဒးအာက္ဍိုပ်ကၞောတ်အထောတ်တုဲ လ္တူကိစ္စဟီုပ္တိတ်လဝ် ၁/၃ နွံမံၚ်ဂှ် ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဝေန်လှ သောၚ်က္လးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

စောဲလာံ ဆအရေဝ်ဘာသာဇကုသၟးရမ္ဂး ပတဝ်ကဵုရးဂၠးတိဟွံမာန် ဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂး

ဝန်ဇၞော် ကေုာံ ဂကောံဂမၠိုၚ် သွာၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ဂုၚ် (MNA)

ယြဴကောန်ဂကူလဵုမွဲဟွံဟီု ဒးထိၚ်ဒက် မၚ်မွဲအာ အရေဝ် လိက်ပတ်ဘာသာ ယေန်သၞာၚ်ဇကု ဒှ်ဍာံကၠာလေဝ် စောဲလာံ ခစိုတ်လဝ်အရီု ဆပ္ဍဲအရေဝ် လိက်ပတ်ဘာသာဇကုသၟးမ္ဂး ကာလလဵုမွဲ ပတဝ်ကဵု ရးဂၠးတိတအ်ဟွံမာန် သာ်ဝွံ နာဲတိတ်လောန် (နိုၚ်သက်လွၚ်) ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲပေါဲမဆဵုဂဗသဳကၠဳ ကုကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ်ရ။

Read More »

စၠောံၚ်ဒၟံၚ်ကွဳစက် နကဵုဖံၚ်ဂၠုၚ် မတ်မလီု ကဵု တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် ဒှ်အန္တရာဲမာန်မံၚ်

ဗီုပ္တိုန်ဒၟံၚ်ကွဳစက် လ္တူဖံၚ်ဂၠုၚ် မတ်မလီုကဵု တ္ကအ်ခၟိုၚ် (Facebook တ္ကအ်ခၟိုၚ်)

ရိုဟ်ဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ စၠောံဒၟံၚ်ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်မၞိဟ် နကဵုဖံၚ်ဂၠုၚ် (ဂၠုၚ်စက်ဍောတ်တ်ၜါမ တောဲပြိုၚ်တုဲသ္ပလဝ်ဖံၚ်) နူကဵုဒဒန်ရာမည (မတ်မလီု) ကၠောံအာကဵုတ္ကအ်ခၟိုၚ် လ္ပာ်တ္ကအ်မုပန်(သၞေဟ်ဂလာ) တေံဂှ် ဒှ်အန္တရာဲလမျီုမာန်မံၚ်ဏောၚ် ရဲဒေသတအ်ဂးရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုသၠဲမံၚ်ဂၠံၚ်ဍုၚ်ခေါဇာ ဒးဒုၚ်ဆောံမံၚ်တိကၠအ်ဂှ် ညးဒေသတံ မိက်ဂွံဂွံၚ္ၚုဟ်လေဲ

ဗီုသၠဲလဝ်ဂၠံၚ် နူကွာန်ကလအ် စဵုကဵုဍုၚ်ခေါဇာ (မန်ထဝ်)

မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်နူကွာန်ကလအ် စဵုဍုၚ်ခေါဇာ ဂၠံၚ်ဂွံသၠဲတိုန်ဂးတုဲ နူကဵုအလဵုအသဳ၊ ဌာနကၠောန်ဂၠံၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် (ပြည်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေး) တံ က္ဍိုပ်တိဝါဗ္ၚ ညးဍုၚ်ကွာန် မၞုံမံၚ်သ္ကဲဂၠံၚ် (၂) လ္ပာ်တံ တုက်လဝ်တိကၠအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ညးဒေသ ဒးဒုၚ်ဆောံလေၚ်မံၚ်တိကၠအ်တံဂှ် မိက်ဂွံဂွံမံၚ်ၚ္ၚုဟ်လေဲရောၚ် ဟီုဂးမံၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒၞါဲလ္ၚဵုတံ ဒးရာန်သုၚ်စောဲဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်

ဗီုကွဳဂရိုဟ်ဍာ် (GS)

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန် ဒၞာဲဍာ်ဝါတ်မံၚ်တံဂှ် နူကဵုဌာနဖောအ်ဗြေဝ်ဒေသတံ ပံၚ်ဗစိုပ်ကဵု ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်တံတုဲ သွက်ဂွံဂွံ ဍာ်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ဒၞါဲလ္ၚဵုတံ ဒးရာန်သုၚ်စောဲဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

စရၚ်ကွးဘာ ဥတုကညၚ် အလုံဒေသရးမန်ဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ကၠောန်လဝ် ဟွံမွဲဏီ

ဗီုရုပ်ကွးဘာမန်တံ သှ်မံၚ်လိက် (GS)

သ္ဂောံကံက် စရၚ်ကွးဘာ ဥတုကညၚ် အလုံဒေသရးမန် လၟိဟ်တန် ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မာန်ဂှ် မၞိဟ်ပ္တိတ်ဇြဟတ် ဟွံမွဲကီု၊ သြန်ထံက် ပၚ် ဍုၚ်မ္ၚးလေဝ် ဟွံမွဲကီုဂှ်ရ နကဵုဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်တံ ကၠောန် လဝ်စရၚ်ကွးဘာချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံမွဲဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဂတှေ်ဒဵုသာဲဂှ် ထပ်သိုၚ်ပ္တန် ရုၚ်စက်တိဗုတ်တၟိမွဲမပၠန်ဏောၚ်

အဃောတးပဠေဝ်ဒၟံၚ်ဖဠာတ် အရၚ်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်တၟိမွဲမပၠန် (MNA)

ကမ္ပနဳ June Cement Industry LDT ဂွံလဝ်အခေါၚ် နူဂကောံကမ္မယှေန် ဗလိုက်တံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ သွက်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် ပ္ဍဲဂတှေ်ဒဵုသာဲ ဇရေၚ် ကွာန်မွဲဂြဝ်-ကအ်ဒုန် ကအ်ပၞဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ရပ်ဒၟံၚ်ကမၠောန် အရၚ်ဂွံသိုၚ်ပ္တန်ရုၚ်စက်ဣရတုဲ ရုၚ်စက်ဏအ်ဂေတ်မ္ဂး မွဲတ္ၚဲတှေ် ပ္တိတ်တိဗိလာတ် ဗၞတ် ၅၀၀၀ တာန်ကီုဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကောန်ကမၠောန် ကမ္ပနဳဂှ်ရ။

Read More »

စံၚ်ပၠေၚ်ထောံ အပေါတ်စသုၚ် ကဵု ဂဥုဲဇဗ အာယုက်အိုတ်တ် ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ်

အဃောဖန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံစံၚ် အပေါတ်စသုၚ် ကဵု ဂဥုဲဇဗ အယုက်အိုတ်တ် သီုမဟွံမွဲကဵုအခေါၚ် (MNA)

အပေါတ်စသုၚ် ကဵု ဂဥုဲဇဗ အယုက်အိုတ်တ် ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ် မသီဂွံ နူဆေၚ်ဖျာဂမၠိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမေ (၄) မံက် စံၚ်ပၠေၚ်ထောံ ပ္ဍဲသုသာန် ကုန်သှုဲဇာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရ။

Read More »