ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 5)

ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် အပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲဓဝ် ရပ်ဂွံကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၆ ဖ္ဍိုက်

ကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် သီဂွံလဝ်တုဲတုဲ(MNA)

ကွဳစက် ၆ မ ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် စှေ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်ဗြဝတဳဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၂ မွဲတ္ၚဲဓဝ် ရပ်ဂွံသီု ၆ ဖ္ဍိုက် သာ်ဝွံဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော်မတ်မလီုဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ်တံပံၚ်ကောံပသောၚ်အာရောၚ်

ဖျာဇၞော်ဍုၚ်မတ်မလီု (MNA)

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော် စၟတ် (၁) (၂) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်ဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ် (၇) ဌာနတံ ပံၚ်တောဲပသောၚ်အာရောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုရ။

Read More »

ပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် လောဲနူပုစ္ဆာတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏီ ကွးဘာစှ်တန် လုပ်သှ်တန်လုပ်တက္ကသိုလ်တံ ဟီု

ပေါဲသွဟ်လိက် စှ်တန်တ္ၚဲကၠာအိုတ် သှ်တုဲအာတုဲ ဗီုကွးဘာတံတိတ်နူဗ္ဒံသွဟ်လိက် (MNA)

ဂိတုမာတ် (၈) ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲသွဟ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် တ္ၚဲပထမကၠာအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ပုစ္ဆာတွဵုရးမန်ဏံဝါတ်အိုတ် ကွးဘာဍုၚ်မတ်မလီု သှ်လဝ်လိက်တံ ဟီုရ။

Read More »

ကွးဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် တန်လုပ်တက္ကသိုလ်စှ်တန်သၞာံဏံ လုပ်သှ် ရ၀ တၠပြၚ်

ကောန်ကွးဘာလုပ်သှ်စှ်တန်ဂမၠိုၚ် (MNA)

အပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဝွံ ကွးဘာတန်လုပ်တက္ကသိုလ် (၁၀) တန် နူကဵုဘာတန်သၠုၚ်ကောန် ဂကူမန် ဝၚ်သ္ပဝ်၊ အၚ်ဒၚ် ကေုာံ ညဳသာတအ် လုပ်သှ်လိက် လၟိဟ် ရ၄ တၠတုဲ တၟော်ကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး လၟိဟ်အောန်ကွးဘာသှ်လိက်အောန်စှေ်ရောၚ် အတိုၚ်ညးတာလျိုၚ် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုၚ်ပိဘာတအ် ဟီုထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

မွဲသတ္တဟ မွဲအလန် ဆဵုဂဗကဵုမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဟီု

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ကေုာံ သၟာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် (Internet)

စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးတုဲ မွဲသတ္တဟမ္ဂး ဗၞတ်မွဲဝါ ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဆဵုဂဗသောၚ်က္လးအာ ကုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဟီုဂးကဵုရဲမဳဒဳယာတံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၇) ရ။

Read More »

နူဂကောံအလဵုအသဳ ပ္တိုန်လဝ်သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ကိစ္စဌာနဝန်ဇၞော် (၂) သာ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး သ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ

ကောံဓရီုကာမံက်တိုန် (၁/၂၀၁၇) ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ (MNA)

ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၂) ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်ကောံဓရီုကာမံက်တိုန် (၁/၂၀၁၇) တုဲ ကိစ္စပြံၚ်လှာဲယၟုဌာနဝန်ဇၞော် (၂) ဌာန နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဒးကဵုဂၠံၚ်ဥပဒေ ကေုာံ အခိုက်ကမၠောန်ဥပဒေဂှ်ရ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သ္ပဒ္တန်ဟွံဂွံတုဲ တုပ်စိုတ် စွံလဝ်အဆံၚ် ပ္တိုန်စွံစၟတ်သမ္တီကၠာရ။

Read More »

ဂလာန်ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၉ တၚ်ဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ စှေ်စိုတ်ဒုၚ်တဲဗွဲမူရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

ကောံဓရီု ကမ္မေယှန်ပရၜေိုဟ်လလံ ကေုာံဂကောံ DPN (Hla Maung Shwe FB)

ဂကောံကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ PC ကေုာံ ဂကောံမၞိဟ်စၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN တံဆဵုဂဗကောံဓရီု အလန်စတုတ္ထတုဲ ဂလာန် ၉ တၚ် နူ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် နကဵုမူတှေ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ် သာ်ဝွံလလောၚ်လဝ်ပရိုၚ်ရ ဂွံတီ။

Read More »

ဂလာန်ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံစုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် က္လေၚ်ရုပ်ကဵုညိ ကောန်ဒေသတံ အာတ်မိက်

ထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵူဒ္စး ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” (MNA)

ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံကဵုယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ကုဒဒန်ဆက်စၠောံၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူကေတ်လဝ်လညာတ်ဆန္ဒကောန်ဒေသတံ ဟွံသေၚ်ဂှ်ရ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် က္လေၚ်ရုပ်ကဵု ဂလာန်ဂှ်ညိ ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၂) မံက်ဂှ် ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် လၟိဟ် (၃၀၀၀) ပြၚ်တံ အာတ်မိက်ထ္ၜးလဝ်ဆန္ဒ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆုဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ်နွံ (၁၈၀) တာန်ပြၚ်

သီဂွံဆုတုဲအဃောၜတ်မံၚ်( MNA)

ဆုနာဍူ ကေုာံ ဆု (တမလန်း) ၜိုတ် ၁၈၀ တာန်ပြၚ် မလုပ်အဝေါၚ်ဆုဂကူ (ဆုမ္ၚိုဟ်) ကၠတ်ဖ္ဍိုက်နၚ်နူလ္ဂုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ဖါအိုတ်ဏံ ရပ်ဂွံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ ဍုၚ်ပံၚ်၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ဂြိုပ်ဆုတွဵုရး မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁) ရ။

Read More »

ဂွိၚ်ကဵုပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာတုဲ ဒ္စဵုဒ္စးယၟုဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ရောၚ် ဥူခေန်မိုၚ်ယဳ ဟီု

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) – (Facebook)

ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် ကၠောန်စၠောံလဝ် မတ်မလီုကဵု တ္ကံခၟိုၚ် ကဵုလဝ်ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သြၚ်လောန်ဂှ် ဟွံသ္ပသမ္တီတုဲ သွက်ဂွံခုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” မိကောန်ဆာန် နူဒေသမာဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ပၠောပ်ဂလာန် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂွိၚ်ကဵုအရာပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာကောန်ဂကူတံတုဲ ဒးဒ္စဵုဒ္စး ဂလာန်မိကောန်ဆာန်ရ သာ်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဥူခေန်မိုၚ်ယဳ ဟီုရ။

Read More »