ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 7)

လညာတ်ပါ်ပါဲ

မာဲကောန်မန်ဖအိုတ်ဂှ် ဒးစိုပ်ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်ရောၚ်

ဆာန်မန် ဟိုတ်နူကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲတံ လတူနူထံက်မံၚ်ပၚ် ကဵုမံၚ်ဒြဟတ် ဗော်ရပ်လွဟ်မန်တံသၟးဂှ် ပိုဲတံထပ်တုဲ ဒးထံက်ပၚ် ကဵုဒြဟတ်ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ထေက်ရောၚ်။

Read More »

ဗော်မန်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိ ၜိုတ်ဍေံကဵု ၜိုတ်ကေတ်ဟာ (ဝါ) ဂစိုတ်ထောံလတေၚ်ဆီ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပၠောပ်ဂိုဟ်သုသာန်ဟာ

ချူ- ဗညာဟံသာ ပ္ဍဲအကြာအတးသၚ်္ကြာန် ပယျာံသၞာံတၟိကၠောံကၠုၚ်ဏံဂှ် အပ္ဍဲဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ပ္ဍဲခေတ်ဏံ ဗော်ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟေၚ်တတိယ မံက်ကၠုၚ်ရ။ ဗော်တၟိဏံဂှ် ကဵုယၟုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တုဲ ဒက်ပတန်အာရောၚ် အ္စာပရိုၚ်ကဴဝဴ ချူဓမံက်ကၠုၚ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မကေက်သကာဂမၠိုၚ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ လုပ် ပြိုၚ်မာဲဏောၚ် လလောၚ်တြး ဟီုလဝ်ရ။

Read More »

ဗီုလဵုဂွံစွံစိုတ် လ္တူပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံရော

နာဲမာန် အလဵုအသဳပၞာန် က္ဍိုက်ပ်တုဲကၠောန်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲသၞာံဏံတွဵုရောၚ်ဟီုဂှ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ အခိၚ်လဵု တ္ၚဲလဵု ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဂှ် ဟွံတီသၟးဟွံက အပ္ဍဲဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု အပ္ဍဲဂကောံဒပ်ရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူတအ်ကီု လညာတ်အပ္ဍဲသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု လညာတ်ညံၚ်ဂွံပါ်ထ္ကးဂှ် အလဵုအသဳဖန်ဗဒှ် ကေတ်ဒၟံၚ်အခိၚ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် လညာတ်ဝိဝိၚ်ဒၟံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်

ပေဲါရုဲမာဲအလဵုအသဳပၞာန် မက္ဍိုက်ပ် ကၠောန်သ္ပကဵု ပ္ဍဲသၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇၞော်ဇၞော်တအ် ဒစဵုဒစးလဝ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် လညာတ်ဒှ်ဒၟံၚ် ဒွိဟဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ကီုရ။

Read More »