ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ (page 3)

လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

သၟာန်သှ်ကု နာဲတၠဆာန်(နာဲနာၚ်ဥု) အလံၚ်အမာတ်ဗော် AMDP (ဒေသမာဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု ၂- ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး)

မာံသာၚ်မန် သၟာန်-ရန်တၟံ သာ်လဵုတုဲ လုပ်ဒုၚ်ရုဲ နဒဒှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မွဲရော? သှ်-အဲဂှ် နူကဵု သၞာံ ၂၀၁၀ တေံရ လုပ်ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒေသရးမန်တုဲ ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဂွံပွိုၚ် (၅) သၞာံရ။ အပ္ဍဲဂှ် သွက်တွဵုရးမန်မ္ဂး အဲလုပ်

Read More »

မၞိဟ်ဗြဴတံ ဂွံဇၞးမာဲဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကဵုသတေတ်ကာ ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲကဵုအမာတ်ညးဗြဴ

သၟဟ်သၟန် – အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဗြဴ ဂွံအာတ်မိက်ကေတ် ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်တေံမာန် ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ မၞိဟ်ဗြဴတံ ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ကၠောန်အာပရေၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် နကဵုသတေကာ

Read More »

ရန်ကဵုညးဗြဴမန်သ္ဂောံပါလုပ်ဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ရောၚ် အလံၚ်အမာတ်ညးဗြဴမန်တံဟီု

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲကၠောန်ဗဒှ်ဗော်ဇဳ၂၀၁၅ ဏံဂှ် လၟိဟ်အလံၚ်အမာတ်မၞိဟ်ဗြဴတံ ပါဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ နကဵုအလံၚ်အမာတ် ညးဗြဴ မန်တံ လုပ်ပြိုၚ်ရုဲမာဲဂှ် ရန်ကဵုညးဗြဴမန်တံ သ္ဂောံပါ

Read More »

အလံၚ်အမာတ်မန် ဒံက်တာမာံသဵုလေန် ကဵုကတိပါၚ်စဵုဒၞာကဵုရုၚ်စက်တၟံချး

နာဲသာၚ် – ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၉) ဂိတုအဝ်ဂါတ်ဏံ အဃောဟီုတွံစန်ဒက်မာဲ ဆဵုဂဂကုညးဍုၚ်ကွာန် ကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဗၞတ် (၂၀၀) တၠပြၚ်ဂှ် အလံၚ်အမာတ်မန် နူ

Read More »