ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိက် (page 4)

Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ဒက်ပတန် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကောန်ဂကူ နူကဵုသဇိုၚ်ကွာန်

ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တေံဂှ်  ဒှ်ပေဲါရုဲမာဲအလီကီုလေဝ် ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုအလုံဒေသမန်တအ် ထ္ၜးကၠုၚ်အစောန်စရာဲ ကဵုကၠုၚ်မာဲ ကုဗော်မန်၊ ”ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်” ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊ ဂွံဆဵုဂဗကၠုၚ် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ကောန်ဂကူမန်တအ်ရ။ 

Read More »

ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်

ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဝွံ အလုံဂကူမန် ညးမၞံုကဵုအခေါၚ်အရာကဵုမာဲတအ် ထ္ၜးကၠုၚ်လညာတ် “ကျခိုၚ်ရေဝ်” (ပြည်ထောၚ်စုကြံ့ခိုၚ်ရေးနှၚ့် ဖွံ႕ဖြိုးရေပါတီ) တအ် ဟွံလီဠာန်ထောံမ္ဂး မာဲဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တုဲ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် သွက်ဂွံဇၞးအာအမာတ် ဗွဲမဂၠိုၚ် နွံရောၚ်။

Read More »

အလဵုအသဳတအ် စကာဍာ်ပလာဲ သာ်လဵုပၠန်ရော

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ပေါဲရုဲမာဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ စၟတ်တ္ၚဲ (၇) ဝွံကီု၊  နူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် နူကဵုသ္ၚိထံၚ်တုဲဝွံကီု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တအ် ထ္ၜးပျးကၠုၚ် ပရေၚ်ညးတံ ဟွံပေၚ်စိုတ်၊ ဆက်တုဲ အာတ်မိက်ကၠုၚ် အခေါၚ်အရာညးတအ် ကၠးကၠးမးမးဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။ လ္တူကိစ္စဏံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳတၟိတံ သာ်လဵုဆက်တုဲ ရပ်စပ်အာပၠန်ရောၚ်ဂှ် ဒးဆက်မၚ်ရံၚ်အာဏီရောၚ်။

Read More »

သာ်လဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စၟဳစ လ္တူဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳရော

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၇) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတအ် ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဗော်ဍေံတအ် ခၞံဗဒှ်လဝ် ဗျဳခိုၚ်ဖျဵု (ပြည်ခိုၚ်ဖြိုးပါတီ) ဝါ ဗော်ယူအေက်ဒဳပဳ သွက်ဂွံဇၞးအာမာဲ ဗၞတ် (၈၀) တၟအ်ကၠံ အတိုၚ်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဂစာန်ကၠုၚ်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲ တုဲဗက်ဟွံဂတာပ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဗလးထောံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗၟာ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ဒေါ်အောၚ်ဆန်းစုကြည်) ရ။

Read More »

ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵု စေဝ်ပၞောန်

ကဵုဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ စၟတ်တ္ၚဲ (၇) ဏအ် နူကဵုအလဵုအသဳပၞာန်တအ် ကၠောန်သ္ပကဵု ပေဲါရုဲမာဲမွဲတုဲ သွက်ဂွံရုဲစှ်ပ္တိုန် အလဵုအသဳ အုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တၟိမွဲ၊ နူအလဵုအသဳအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ဂှ် သွက်ဂွံဖျေံကဵုသၞောတ်ဝ်စေဝ်ပၞောန် ပ္ဍဲကဵုသၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ ဍေံတအ် ကော်ခဴစ ”ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုစေဝ်ပၞောန်” (စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်) သာ်ဝွံရ။

Read More »

ပေါဲရုဲမာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာကဵု ပရေၚ်တဴတက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပ္ဍဲဒေသအာဇြဳယာန်

ပ္ဍဲဂကောံအာဇြဳယာန် ဍုၚ်မပါလုပ် (၁၁) ဍုၚ်ဂှ် ဍုၚ်ဗၟာလေဝ် ပါလုပ်မွဲဍုၚ်ကီုရ။ ခြာဟွံလအ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဏအ် ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သၞောတ်ဝ်ဥပဒေ (၂၀၀၈) ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ချူဇန်လဝ်တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ပေဲါရုဲမာဲနွံရ။ လ္တူဍုၚ်ဗၟာ ဖန်ဇန်ကၠုၚ် ပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲ သာ်ဏံဂှ် ဍုၚ်လ္ၚဵုတံ ထံက်ဂလာန်၊ ဍုၚ်လ္ၚဵုတအ် သ္ၚိတ်ဇြဒၟံၚ်ရ။

Read More »

သတိ — ဗော်တၟိ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်

ရန်တၟအ်ကဵု ဂွံသ္ပစၞး အလုံဂကူမန်ကီု၊ ဂကူမန်တံ စုတ်မာဲမ္ဂး ဂွံစုတ်ကဵုဗော်မွဲမွဲကီု၊ ရန်တၟအ်သာ်ဝွံတုဲ ပိုဲ တအ် ဒက်ပတန်လဝ်ဗော်၊ သွက်ဂွံပြိုၚ်ပကာန် ပ္ဍဲရးဒေသမန်နာနာရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တၟိ အပ္ဍဲဍုၚ်တေံ ဟီုဂးသောၚ်ကလး ကဵုခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တအ်ရ။

Read More »

ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲ ပြံၚ်သၠာဲမာန်ဟာ

တ္ၚဲဏံဂှ် အလဵုအသဳတၠအဝဵုပၞာန်တအ်ဂှ် ကဵုဏာသတိပါၚ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပကဵု ပေဲါရုဲမာဲသၟးဟွံသေၚ်၊ သီုကဵုအခေါၚ်ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုတံ ပါလုပ်ပ္ဍဲကဵုရုၚ်မာဲဏအ်တုဲရ။ အတိုၚ်အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ကၠောန်သ္ပမံၚ်ဏံ ရံၚ်အာဗွဲအပြောံမ္ဂး၊ နကဵု ဍေံတအ် ကၠောန်သ္ပပေဲါရုဲမာဲဏအ်တုဲမ္ဂး ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ခိုဟ်တၟိုဟ်တိုန်ညိဟာဟွံတီ ညးဗွဲမဂၠိုၚ်တံ စၟီဒၟံၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ လအ်အာသ္ၚောဲအာ

ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် သီုကဵုကောန်ဂကူမန်ကီု ရန်ကဵုအခေါၚ်အရာ ကံကုသဵုဂကူဇကု ဇကုဂွံဖန်က်ကေတ်မာန်တုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲဗွိုၚ် ပၠန်ဂတးကီု ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ဥပဒေကီုဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး လအ်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၆၀) သၞာံရ။ လောန်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၁၅) သၞာံတေံ ဗော်ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဒေံါကၠုၚ်ပန်ပှော်တုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စၟဳကၠုၚ်ပရေၚ် ၜိုဟ်လလံရ။

Read More »

လညာတ်၊ လစွံစိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် လ္တူပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀

ပိုဲဂကူမန်တအ် ဒးအဂၞပ်စိုတ်ကီုဒှ်၊ ဟွံဒှ်အဂၞပ်စိုတ်ကီုဒှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၀ ဏအ် ကၠာဟွံစိုပ်ဏီမ္ဂး အလဵုအသဳပၞာန်တအ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ပေါဲရုဲမာဲနွံရောၚ်။ အတိုၚ်သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် ၂၀၀၈ နူအလဵုအသဳချူဓဇက်လဝ်ဟေၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ကေတ်စေဝ်လတူတုဲ ကၠောန်သ္ပပေါဲရုဲမာဲရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပေါဲရုဲမာဲဏအ် သွက်ပိုဲတအ် ဂွံစၟဳစအောန် ကွေံရ။ ဆဂး သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် စၟတ် (၈၀) တၟအ်ကၠံ ဒးတန်တဴ ဒၟံၚ် သၟဝ်တဲအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဂၠံၚ်ဍာန်သွက်ဂွံရုဲစှ်ဟွံမွဲ ဒးအာဂၠံၚ်ဍာန် ဏအ်ဟေၚ်တုဲ သာ်လဵု ပိုဲတံဂွံသ္ပရော။

Read More »