ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိခ်

Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိခ်

ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်ကောံတုဲ ဒးက္လေၚ်သီဗ္ၜောဝ် ဒြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အလုံဂကူထေက်

ဗော်ၜါဗော်ဝွံ နကဵုဂကောံအဒေါဝ် (ဂကောံပညဳပညပ်) ဟွံပါလုပ်မွဲသာ် နကဵု ညးတံ ၜါဗော် တက်ကျာ သွက်ဂွံပံၚ်ကောံညးသကအ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ခိုဟ် ပရိုၚ်တၟေၚ် ပ္ဍဲကဵုအကြာအလုံဂကူမန်ပိုဲတံတုဲ ဂကူပိုဲတံလေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ် ဗော်ၜါဗော် သွက်ဂွံပံၚ်ကောံရ။ ပရေၚ်ဗော်ၜါဗော်ဏံ ပံၚ်ကောံညးသကအ် ဍေံကတဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၈) ဏံမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မိပ်စိုတ်တက်တဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဂြုဂြုဂြီုဂြီုရောၚ်။

Read More »

ပေဲါဗတိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ပေဲါဗတိုက်မဟာဇန်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၅)၊ ဂိတုမေ ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဒစဵုဒစး ရုၚ်ပတိတ်ဓာတ်လလဳ နကဵုချးတၟအ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်၊ ဂကောံမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် လၟိဟ်မၞိဟ် ဗၞတ် (၆၀၀၀) တၠ ကၠုၚ်စိုပ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအခန် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိတၟိဏအ် အခန်ကဏ္ဍညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပၟိက်ဇၞော်သာ်လဵုရော ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »