ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: နာဲကသုမန်

Tag Archives: နာဲကသုမန်

သွက်ဂွံဒှ်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ဂှ် ကောံဓရီုဝှဝ်ရာမ်အဝ်သတေလျာ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သွက်ဂွံညဳသာ ဒှ်အာ ဗော်သ္ပစၞးကဵု ကောန်ဂကူမန်မာန်ဂှ် နူကဵုကောံဓရီု ဝှဝ်ရာမ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် မကၠောန်သ္ပဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်အဝ်သတေလျာတံ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်နွံရ။

Read More »

မန်ဍုၚ်သေံတံ ဗှ်ဗၞုဟ်ဂုဏ်တၠတိ

ဍုၚ်ဇၞော်အယုဒ္ဓယျ ‘ယွံ အခိၚ်တေံ မန်ပိုဲတံ ဒှ်ပၞာန်ကုဗၟာ၊ ကျ ဗၟာရောၚ် ဟီုတှေ် ဂကူမန်ပိုဲတံ ဒးဂြိပ်ဒဴ လုပ်ကၠုၚ် လ္ပာ်ဍုၚ်အယုဒ္ဓယျရောၚ် အခိၚ်တေံ ဍုၚ်ဏံဟီုတှေ် မန်ရ သေံရ ကြုက်ရ ပါ်လဝ် ဟွံမွဲရ၊ မံၚ်အာ ညးသကအ် မွဲစွံရ။ ဗၟာကၠုၚ်ရောၚ် ဟီုတှေ် ဗတိုက်ဗၟာ မွဲစွံပၠန်ရ။’ ရဴသာ်ဝွံ စာတက္ကသိုလ်မွဲတၠ လဴထ္ၜးမံၚ် ပရူဝၚ်ဍုၚ်သေံ ဗီုလဵုဆက်စပ်မံၚ််ကဵု ဂကူမန်တံကီုရ။

Read More »

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝိဇျှာန်၊ တၞံဆုဇၞော်မွဲတၞံ ဒေါမ်အာပၠန်

အခိၚ်ဗ္တံ (၁၀) နာဍဳ စၟတ်တ္ၚဲ (၃) ဂိတုဂျူလာၚ် သၞာံ ၂၀၁၄ (သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၆ သၞာံ ဂိတုခ္ဍဲသဳ ၈ မံက်) ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝိဇျှာန် (ယၟုသေံ အာစာတၠဝိဇျှာန်ဇေယဓမ္မ) စုတိစဴအာသွဝ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ၜၚ်ကံက် (Bangkok General Hospital) အဒေါဝ်ဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ရ။ အခိၚ်ဗ္တံဝွံ ပရိုၚ်တအ်ဂှ် ဟွံကၠောံအာဏီ၊

Read More »