ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: နာဲတိတ် (ရေဝ်)

Tag Archives: နာဲတိတ် (ရေဝ်)

ဂကောံပံၚ်တောဲစၟဳစၟတ် နူဍုၚ်ရေဝ် သီဂွံလွဟ်ဂၠေံ(၂) ဇကိုအ်သီုမကမ်

ပ္ဍဲဗ္တံဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၂ ဂှ် ကွဳလိုန်ဓါတ်ၜါမ ကၠုၚ်နူဍာန်ထဝါဲတေံ အခါစိုပ်ဒဒန်ဇၞော် မလုပ်ကဵုဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူဂကောံပံၚ်တောဲစၟဳစၟတ်တံ ရပ်ဗဒိုအ်စၟဳစၟတ်တုဲ ရပ်ဂွံလွဟ်ဂၠေံ ပေဿတိုဝ် (၂) ဇကိုအ် သီုကဵုမကမ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ် ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲၜဳဇၞော်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကောန်ကလောန်ဂၠုၚ်ကမွဲတၠ ဒးဒုၚ်တက်ကဵုပသဲပၠံၚ်တုဲ ဒတုံစှေ်ဍာ်

ကောန်ကလောန်မွဲတၠ ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲဂၠုၚ်ရပ်က (စိန်ပိုက်) ကွာန်အစေန် တိတ်ရပ်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲၜဳဇၞော်ကာပ္ပလဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်​မန်ဂှ် ဒးဒုၚ်တက်ကဵုပသဲပၠံၚ် ပြဟ်ဒတုံစှေ်ဍာ် လအ်ဂွံၜိုတ်မွဲဂိတုတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၀ ဂှ် တေၚ်လဝ်အမှုပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တုဲဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဂှ်ကီုရ။

Read More »