ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: နာဲမာန် (page 3)

Tag Archives: နာဲမာန်

ရမျာၚ် စံၚ်ပ္တိတ်ထောံသၟုဟ်ဓါတ်နူကဵုပၠံၚ်ဂှ် ညးကွာန်တံ ဖေက်လကိုတ်

နူဗ္တံဏံ မေ ၂၆ အခိၚ် ၈ နာဍဳပြၚ်ညိဂှ် ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ်(ကန်ပေါက်-မြိုၚ်ကလေး) ပ္ဍဲကဵုတၞုၚ်ကွာန်ဝါရက်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်တံ စံၚ်ပ္တိတ်ထောံသၟုဟ်ဓါတ်မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲပၠံၚ်ဂှ်တုဲ နကဵုရမျာၚ်အသိၚ်ထတ်သ္ကာတ်ဗြုတမ္ညဝ်ဒၟံၚ်ဂှ် ညးဒေသတံဖေက်လကိုတ်ဒၟံၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ညးစၞးသွက်ဂွံတိုန်ကောံဓရီုဇၞော် ဗွိုၚ်အပ္ဍ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် က္လေၚ်သ္ပဒတန်ပ္ဍဲဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ဗဟဵုဏောၚ်

တုဲကၠုၚ်ဂိတုအေပရဴ ၁၈ ဂှ်နူကဵု ကမ္မတဳတိုၚ်ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တံ ရုဲစှ်လဝ်လၟိဟ်ညးစၞး နူ ကဵုသွာၚ်ဂကောံနာနာတံ တုဲဒှ်ကီုလေဝ် ကလေၚ်သ္ပဒတန်ပ္ဍဲကဵုဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် မန်ဗဟဵုပၠန်ရောၚ် ညးတာလျိုၚ်တံ ဟီုထ်ၜးရ။

Read More »

အပ္ဍဲဂိတုမေဏံ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန်ဂှ် ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ်

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၈)ဝါ ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေဏံဂှ် ဂစာန်တုဲ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ဂှ်ထပ်ဖျေံဏာရ။

Read More »

ပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်မၞိဟ် သ္ၚိတူအာ(၄)မ ပ္ဍဲကွာန်ဝၚ်ရာဲဂှ် ဆောံလေၚ် ၚုဟ်မးဗၞတ် ကိုဋ် ၈၀၀ ဒကေဝ်ပြၚ်

ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဝၚ်ရာဲ အရာပ်ဝါဗိုၚ် သ္ၚိတူအာ(၄)မ ပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်မၞိဟ်ဂှ် တော်ကဵုၚုဟ် မးဆုလၟုဟ်မ္ဂး ဆောံ လေၚ်အာၜိုတ်ကိုဋ်(၈၀၀)ဒကေဝ်ပြၚ်ၚ်ရောၚ် ရဲအရာပ်ဂှ်ဟီုထ္ၜးရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုဒှ်ပဋိပက္ခပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်ဂယျိုၚ် ကွာန်ဝၚ်ရာဲ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ချိုတ် (၆) တၠ၊ ဒးဝပ် (၆) တၠ

ဂိတုအေဗရဴ ၄ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲနူတနေံတေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဝၚ်ရာဲ အရာပ်ဝါဗိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒှ်ပဋိပက္ခ ပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်ဂယိုၚ်တုဲ မၞိဟ်ချိုတ် (၆) တၠ၊ ဒးအာဝပ် (၆) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ဝၚ်ရာဲဂှ် ဟီုရ။

Read More »

ဆန္ဒပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဗော်မန်တံ သှေ်အာမာန်ရောၚ် သဘာပတိ MAU ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဟီု

တုဲကၠုၚ်ကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ပရေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (အပ္ဍဲဍုၚ်) သီုပိဗော်ဂှ် ဟွံတိုန်စိုပ်တုဲ ဆန္ဒပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဗော်မန်တံ သှေ်အာမာန်ရောၚ် သဘာ ပတိ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဗညာဂ္ဇံ ဟီုရ။

Read More »

ညးဒးညးဒုၚ် ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ် ဒးဘိုၚ်ကေတ်ကဵုလျိုၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလဝန္တ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ကိစ္စညးဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ် ၂ တၠ ပ္ဍဲပါၚ်မၚ်ဂၠန်

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဒစးဒုၚ်တုဲကၠုၚ် ၂ရ ဂှ် စပ်ကဵုလ္တူကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာ ၂ တၠ ဒးဒုၚ်ပန် ဂစိုတ်တုဲကၠုၚ် ဂိတုမာတ်ချ် (၈) တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တုဲ ညးဒး ညးဒုၚ်ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဂှ် ဇၟာပ်ကောန်ဂကူမန် ဘိုၚ်ကေတ် လျိုၚ်ကီုညိ၊ သ္ပစၞးညံၚ်ကော ညံၚ်ဒေံဇကုတုဲ ဘိုၚ်မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ် ကောန်ဇါတ်အိန်ထံၚ်ညးတံညိ သာ်ဏံ ကျာ်ဇၞော် အ္စာသဳလဝန္တ ဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဟီု ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဏာကုညးတိုန်စိုပ်ကောံဓရီုတံရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုဒစးဒုၚ် ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် သွဟ်မွဲမွဲမံက်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီု

ကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၆-၂ရ ဂှ် လ္တူပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် သွဟ်မွဲမွဲမံက်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ညးစၞးရးလ္ဂုၚ် ရးဗ္ဂော ရးအၚ်ဝ (မာန္တလေဝ်) တံလေဝ် ချူလိက်စံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန်ကီု

တ္ၚဲဏံဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ် ဂကောံကမ္မတဳတိုၚ် (MAU) တံ အာဆဵုဂဗသဳကၠဳ ညးစၞးဂကောံမဟာဇန်မန် နာနာ ပ္ဍဲဒေသရးလ္ဂုၚ် ရးဗ္ဂော ရးမာန္တလေဝ်တုဲ စပ်ကဵုလိက်စံၚ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန်ဂှ် ချူပ္တိုန် ထ်ၜးအာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဒစးဒုၚ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ကီုရောၚ် ညးစၞးရးပိဒေသတံ အာတ်မိက်လဝ်ရ။

Read More »

ရန်လဝ်သွက်ဘာတန်ဒေါဝ်တုဲ စသိုၚ်ပ္တန်ဖျေံရိုဟ်ကၞက်ဘာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

သွက်ဂွံရန်လဝ်ဘာကောန်ဂကူမန် တန်ဒေါဝ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ တ္ၚဲဏံဂိတုမာတ် ၁၁ ဂှ် စဖျေံရိုဟ်ကၞက် သိုၚ်ပ္တန်မံၚ်ပ္ဍဲကဵုကွာန်ပ္ၚ ဒၞာဲဘာလၟိဟ်(၅)ဘာလှာဂှ်ရ။

Read More »