ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: နာဲမာန် (page 4)

Tag Archives: နာဲမာန်

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဒစးဒုၚ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် အလာံလဵုလေဝ် ဟွံသုၚ်စောဲဏီ

ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန်ကောံဓရီုဒစးဒုၚ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ခြာဟွံလအ်သွက်ဂွံ ကၠောန်ဂှ် ပရေၚ်သုၚ်စောဲအလာံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဝိဝါဒတုဲ အလာံလဵုလေဝ် ဟွံသုၚ်စောဲဏီရောၚ် ကမ္မတဳကၠောန် ဗဒှ်ကောံဓရီုတံ သ္ဂးရ။

Read More »

ဘာအလံၚ်ဗိုလ်အလန်ပထမ နူဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် စှေ်တုဲဒှ်အာ

နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပံက်လဝ်ဘာအလံၚ်ဗိုလ် အလန်ပထမကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ကၠောန်ဏာအသေအဟာန်ဖျေံဘာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၃ ဂှ်တုဲ တက္ကသဵုပၞာန်ဂှ် နွံပ္ဍဲမုက်ပၞာန်ရဏောၚ် သာ်ဏံ ဗီုဂလာန်ဥက္ကဌကမ္မတဳပၞာန် နာဲထဝ်မန် ဟီုလဝ်ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဖျေံဘာဂှ် ကွးဘာစှေ်နူ အလံၚ် ဗိုလ်မွဲတၠ ကလေၚ်ဟီုလဴထ်ၜးကဵုရ။

Read More »

စချဳမံၚ် ပရေၚ်ကမၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ယျရောၚ်

သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၈)ဝါဂှ် ပံက်ဏာ ညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳတိုၚ်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး စချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ကိစ္စ လိက်ကၞပ်-လိက်စံၚ် သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်ရရာၚ် သာ်ဝွံ သဘာပ တိ MAU ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဗညာဂ္ဇံ ဟီုထ္ၜးရ။

Read More »

ဌာနပရေၚ်ပညာဗဟဵုပတိတ်ကဵုအ္စာဘာမန် မွဲဂိတု ၂ ဠက်ဒကေဝ်

နာဲမာန် – တုဲကၠုၚ်ဂိတုအဝ်ဂေတ်ပထမသတ္တဟဂှ် နူကဵု ဌာနပရေၚ်ပညာဗဟဵု ပ္တိတ်ကဵုစရိတ်ဂိတု အ္စာဘာကောန်ဂကူမန် မွဲဂိတု ၂ လက်ဒကေဝ်ရ သာ်ဝွံညးတာလျိုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တအ် လဴကဵုရ။

Read More »

သွာၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကိုဋ် (၄) ဠက်ပြၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒးဓမံက်ကမၠောန်နွံ

နာဲမာန် – သြန်ဘဏ္ဍာ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် သွက်သၞာံ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဏံကီု သွာၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် နူဋ္ဌာနဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်ဖျေံကဵုဂှ်ကီု ပံၚ်သီုၜါသွာၚ်တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကိုဋ် (၄,၈၅၁,၄၃၂,၀၀၀) ဒကေဝ် သွက်ဒးဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်ဖေါအ်ဗြေဝ်နွံမံၚ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် နာဲတၠ ဆာန် ဟီုသောၚ်ကလး ပေဲါဆဵုဂဗကၠတ်ထဝ် June 20 ဂှ်ရ။

Read More »

ကွာန်မန်ဒှ်ဍုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် အထေၚ်ဇၞော်မ္ဂး ဒှ်လလေၚ်ဖဵုဂကူရောၚ်

နာဲမာန် – အဃောအာဒၟံၚ်တရဴ ဇြပ်ဗု ကဵု မတ်မလီုဂှ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်ပ္ဍဲပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်ကၟာဝက် (လၟုဟ် – ဒှ် ဍုၚ်ကၟာဝက်) ဂှ် ကူချပ်ဂွံလ္ပာ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ကေၚ်လဴလဝ် စပ်ကဵုရဲဝါဒမဟာဂကူတံ ဖျေံအစဳအဇန်ပရေၚ်ၚိတ်ကမၠက်ဂကူ နဲတၟိမွဲရ။

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဟီုတွံ လိက်ပတ်မန် ပွိုၚ်(၂) ဗ္တံ

နာဲမာန် – ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဂိတုပသာ်(၇-၈)စွေက် မေ (၂၀-၂၁) ဒှ်တ္ၚဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳလီုပေၚ်(၂၅၇)သၞာံဂှ် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန် ပွိုၚ်(၂)ဗ္တံ ဒၞာဲဇြပ်သဘၚ်ဓရ်မန်ရ။

Read More »