ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 10)

Tag Archives: ပရိုၚ်

အပ္ဍဲဂိတုမေဏံ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန်ဂှ် ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ်

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၈)ဝါ ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေဏံဂှ် ဂစာန်တုဲ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ဂှ်ထပ်ဖျေံဏာရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တိနူဌာနအလဵုအသဳ က္လေၚ်သၠးကဵုလဝ်ဂှ် နွံ ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ်

ပ္ဍဲ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် တိ ဒပ်ပၞာန်ကဵု ဌာနနာနာအလဵုအသဳတအ် သီကေတ်တုဲ က္လေၚ်ကဵုဂှ် နွံ ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ (နူဂကောံကမ္မတဳ ဖန်ဖက်ပရေၚ်တိ တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သီုဟွံစိုပ်အတးဏီ ရပ်ဂွံလဝ် ကွဳစက်ယာန်ဟွံမွဲကဵုစေဝ်ပၞောန် (၅၂၆) ဖ္ဍိုက်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သီုဟွံစိုပ်ကာလ အတးသၚ်္ကြာန်ဏီ ပပ္တံနူ ဂိတုမာတ် (၁၆) ဒဵုကဵု ဂိတုအေဗရဴ (၅) မံက်ဂှ် ရပ်ဂွံလဝ် ကွဳယာန်ဂမၠိုၚ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ် ဗၞတ် (၅၂၆) မတုဲရဂှ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်မၞိဟ် သ္ၚိတူအာ(၄)မ ပ္ဍဲကွာန်ဝၚ်ရာဲဂှ် ဆောံလေၚ် ၚုဟ်မးဗၞတ် ကိုဋ် ၈၀၀ ဒကေဝ်ပြၚ်

ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဝၚ်ရာဲ အရာပ်ဝါဗိုၚ် သ္ၚိတူအာ(၄)မ ပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်မၞိဟ်ဂှ် တော်ကဵုၚုဟ် မးဆုလၟုဟ်မ္ဂး ဆောံ လေၚ်အာၜိုတ်ကိုဋ်(၈၀၀)ဒကေဝ်ပြၚ်ၚ်ရောၚ် ရဲအရာပ်ဂှ်ဟီုထ္ၜးရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒစဵုဒစး ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL သုၚ်စောဲ ချးတၟံ

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL သိုၚ်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ကွာန် ကံဒုန် ကံပၞဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်ဂှ်ဝွံ ဗဂေတ်စက် နကဵုချးတၟံဏောၚ်ဒှ်တုဲ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဒ္စဵုဒ္စးတဴကီု ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ပ္တိုန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ

ရုဲစှ်ကဵုတာလျိုၚ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ညးစၞးပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် လၟိဟ် (၁) ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဇၞးအာမာဲတုဲ ယဵုသစာပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် တုဲဒှ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သ္ပဒ္တန်ဝန်ဇၞော် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂမၠိုၚ် တုဲဒှ်အိုတ်ယျ

ပ္ဍဲကောံဓရီု လၟေၚ်ပက္ကတိအလန်ပထမ တ္ၚဲပဥ္စမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲ စၟတ်တ္ၚဲ အေဗရဴ (၄) ဂှ်ဝွံ ဒဝ်တေန်န်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဗှ်ထ္ၜးဏာ စရၚ်ယၟု ဌာနဝန်ဇၞော် ကေုာံ ယၟုဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ်တုဲ သ္ပဏာဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်ဂှ်ရ။

Read More »

ဂကောံမန်နာနာတံ ထံက်ပၚ်သြန် ကုသ္ၚိကၟိန် ညးဒးဒုၚ်ပန် ပ္ဍဲကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် (၂) တၠ

သွက်ကောန်ဇာတ်ကေုာံ သမ္ဘာ ညးဒးဒုၚ်ပန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် (၂) တၠ သ္ဂောံဒှ်အထံက်အပၚ်မာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအေဗရဴ (၃)၊ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် နူကဵုဂကောံမှာဇန်မန်နာနာကဵု ကောန်ဂကူမန်တံ ပံၚ်ကောံတုဲ အာ ကဵုလဝ်ဒါန်သြန် (၁၄၂၁၀၀၀) ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုဒှ်ပဋိပက္ခပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်ဂယျိုၚ် ကွာန်ဝၚ်ရာဲ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ချိုတ် (၆) တၠ၊ ဒးဝပ် (၆) တၠ

ဂိတုအေဗရဴ ၄ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲနူတနေံတေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဝၚ်ရာဲ အရာပ်ဝါဗိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒှ်ပဋိပက္ခ ပရေၚ်ဗါ်ဂစိုတ်ဂယိုၚ်တုဲ မၞိဟ်ချိုတ် (၆) တၠ၊ ဒးအာဝပ် (၆) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ဝၚ်ရာဲဂှ် ဟီုရ။

Read More »

ဆန္ဒပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဗော်မန်တံ သှေ်အာမာန်ရောၚ် သဘာပတိ MAU ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဟီု

တုဲကၠုၚ်ကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ပရေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (အပ္ဍဲဍုၚ်) သီုပိဗော်ဂှ် ဟွံတိုန်စိုပ်တုဲ ဆန္ဒပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဗော်မန်တံ သှေ်အာမာန်ရောၚ် သဘာ ပတိ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဗညာဂ္ဇံ ဟီုရ။

Read More »