ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပိုၚ်နန် (page 2)

Tag Archives: ပိုၚ်နန်

ကွးဘာကောန်ဂကူ ပြံၚ်လုပ်ဘာအလဵုအသဳမ္ဂး ဒးလုပ်သွဟ်အခေါၚ်လုပ်ရောၚ်

ပ္ဍဲသၞာံ ဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၁၈ ဏံ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် နွံပၟိက် မိက်ဂွံပြံၚ်လုပ်ဘာ အလဵုအသဳမ္ဂး သ္ဒးသွဟ်လိက်အခေါၚ်လုပ် (ဝၚ်ခွၚ့်စာမေးပွဲ) မ္ဂး ပြံၚ်လုပ်ဂွံဒၟံၚ်ဏောၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျဵုတေအ်အံၚ် ဟီုလဝ် ကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

Read More »

ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ဍုၚ်လၟိုၚ် နွံပၟိက်မံၚ်ကဵု အ္စာဂဥုဲအဆံၚ်ဒံက်တာ

အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ ဖျေံလဝ်ကဵုအ္စာသဝ်ဝဳယဲအဆံၚ်ဒံက်တာ နွံမံၚ်၂ တၠကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာနာနာတုဲ အ္စာဂဥုဲဒံက်တာမွဲတၠ ဒးပြံၚ်အာတာလျိုၚ် ဌာန်ဒေသတၞဟ်သအာၚ်နွံကီုဂှ်ရ သွက်ဂွံထပက်ကဵုအဇာ ဒၞာဲအ္စာသဝ်ဂှ် ဟွံမွဲဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုညးဒေသ ဍုၚ်လၟိုၚ် တအ်ရ။

Read More »

တ္ၚဲလဵု ဒှ်ပံက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံတီဏီ

တ္ၚဲလဵုဒှ်ပံက်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မဆက်စၠောံကၠောန်လဝ်မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟဂွံကဵုလဝ်စၞောန် ကုဝန်ဇၞော်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဏီ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဥူဝဏ္ဏကျဝ် (ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။

Read More »

ပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် လောဲနူပုစ္ဆာတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏီ ကွးဘာစှ်တန် လုပ်သှ်တန်လုပ်တက္ကသိုလ်တံ ဟီု

ဂိတုမာတ် (၈) ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲသွဟ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် တ္ၚဲပထမကၠာအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ပုစ္ဆာတွဵုရးမန်ဏံဝါတ်အိုတ် ကွးဘာဍုၚ်မတ်မလီု သှ်လဝ်လိက်တံ ဟီုရ။

Read More »

ဆုဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ်နွံ (၁၈၀) တာန်ပြၚ်

ဆုနာဍူ ကေုာံ ဆု (တမလန်း) ၜိုတ် ၁၈၀ တာန်ပြၚ် မလုပ်အဝေါၚ်ဆုဂကူ (ဆုမ္ၚိုဟ်) ကၠတ်ဖ္ဍိုက်နၚ်နူလ္ဂုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ဖါအိုတ်ဏံ ရပ်ဂွံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ ဍုၚ်ပံၚ်၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ဂြိုပ်ဆုတွဵုရး မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁) ရ။

Read More »

နအလဵုဆန္ဒဇကု သွက်ဂွံဒေါံဇူနူတာလျိုၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ မိက်ဂွံဒေါံနူတာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၀) ဂှ် ချူဗ္စိုပ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတဍုၚ်တုဲဣရ သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်တာန်ဝေန် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုးမန် ဟီုရ။

Read More »

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၇၀) ဝါ နေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) ဏံရောၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ရ၀ ဝါ သၞာံဏံ ဟိုတ်နူဇီုအာကဵုတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၂) ဂှ်ရ အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) မံက်ဏံရောၚ် မာံဗညာသာန် (ဥက္ကဌကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်) ဟီုရ။

Read More »

မန်လေဝ် ထေက်ကဵုကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီုရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာန်မန်ဟီု

ညံၚ်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီု ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ အလိုက်ဂကူဂှ်ကီုရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် နာဲမာံတေန်ဝေန် နူဂကောံကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ညံၚ်ဂကူကရေၚ်ကီု ဂကူတၞဟ်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီုရောၚ် ဥက္ကဌ KNU ဟီု

ညံၚ်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ဂကူဂှ်ကီု ဂကူတၞဟ်ဟ်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကီုရောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖိုဝ် ဥက္ကဌ ဗော် KNU ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ဂကူကရေၚ်) မကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဂှ်ရ။

Read More »

သွက်တိဒးဒုၚ်ဆောံအာ ဒၟါနူတိုၚ်ပၟတ် တောဲဓါတ်လလဳ 66 KV တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ကဵုၚုဟ်လေဲရောၚ်

ပ္ဍဲအရာတောဲဓလုၚ်ဇုက်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ 66 KV နူမတ်မလီု အာကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဂအာၚ်တိလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ချောံအာ ဒၟါနူပ္တဴတိုၚ်ပၟတ်ပြ (တိုၚ် tower) နွံကၠုၚ်တုဲ သွက်တၠတိတံဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၂၀) ဏံတှေ် နူဌာနကိုန်အစဳဇန် ဗလးဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ (ဓါတ်အားပို႔လႊတ်ရေးစီမံကိန်းဌာန) ကၠုၚ်လေဲကဵုသြန် ၚုဟ်တိချောံအာတံဂှ်ရောၚ် သ္ကိုပ်အေန်ဂျေန်နဳယာတွဵုရးမန် ဥုတိတ်ပါၚ်မျဵု နူဌာန်ကမၠောန် ပါ်ပရးပၟတ်ဓါတ်လလဳ (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန်႕ဖြူးရေးလုပ်ၚန်း ) တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »