ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပိုၚ်နန် (page 2)

Tag Archives: ပိုၚ်နန်

အကာဲအရာယဲ အ္စာၚိုဲတိၚ်ဂှ် ဖျေံစိုတ် ဟွံဂွံဏီ

ယဲအ္စာၚိုဲတိၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တိုန်ဒုၚ်ဝဳဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်လ္ဂုၚ် နူဂိတုဂျောန် ၂၃ ဂှ် ၜိုန်ကၠိုဟ်တိုန်ကီုလေဝ် အကာဲအရာယဲညးဂှ်ဖျေံစိုတ် ဟွံဂွံဏီ ဂးရ။

Read More »

ဒၞါဲကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဖျုဲပြံၚ်ဏာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန်ရောၚ်

ဂအာၚ်ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်သိုၚ်ခၞံ ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ နွံကဵုသမၠဲ (၂၁ ဒဿမ ၂၆) ဨက ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု နွံသ္ကဲဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု-မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ဘဏ္ဍာ၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်အၚ်လၟိဟ်ဇြဟတ် ညးဍုၚ်ကွာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲ ပ္တိုန်စွံလဝ်စၟတ်သမ္တီတုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ဂလာန်မ္ဂး သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ် ကုညးၜံက်ခါဲသွံစတိတၟံဝါန် ဟွံသေၚ်ကဵုသၞောဝ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်မန် ဒုၚ်တဲသ္ပဒ္တန်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ်မွဲသာ် ၜံက်ခါဲသွံစဒၟံၚ် တိတၟံဝါန်ကေုာံတိကြေဟ်ဂှ် ဒၞါတာ ကေတ်ကဵုအရေဝ်ညိ နူဥူချေတ်တေန် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲစၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ တ္ၚဲပထမတုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီု တ္ၚဲဒုတိယဂှ် ညးစၞး (၄) တၠဆက်သဳကၠဳတုဲ နူကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲသ္ပဒ္တန်ဂလာန်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကွးဘာကောန်ဂကူ ပြံၚ်လုပ်ဘာအလဵုအသဳမ္ဂး ဒးလုပ်သွဟ်အခေါၚ်လုပ်ရောၚ်

ပ္ဍဲသၞာံ ဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၁၈ ဏံ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် နွံပၟိက် မိက်ဂွံပြံၚ်လုပ်ဘာ အလဵုအသဳမ္ဂး သ္ဒးသွဟ်လိက်အခေါၚ်လုပ် (ဝၚ်ခွၚ့်စာမေးပွဲ) မ္ဂး ပြံၚ်လုပ်ဂွံဒၟံၚ်ဏောၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျဵုတေအ်အံၚ် ဟီုလဝ် ကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

Read More »

ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ဍုၚ်လၟိုၚ် နွံပၟိက်မံၚ်ကဵု အ္စာဂဥုဲအဆံၚ်ဒံက်တာ

အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ ဖျေံလဝ်ကဵုအ္စာသဝ်ဝဳယဲအဆံၚ်ဒံက်တာ နွံမံၚ်၂ တၠကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာနာနာတုဲ အ္စာဂဥုဲဒံက်တာမွဲတၠ ဒးပြံၚ်အာတာလျိုၚ် ဌာန်ဒေသတၞဟ်သအာၚ်နွံကီုဂှ်ရ သွက်ဂွံထပက်ကဵုအဇာ ဒၞာဲအ္စာသဝ်ဂှ် ဟွံမွဲဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုညးဒေသ ဍုၚ်လၟိုၚ် တအ်ရ။

Read More »

တ္ၚဲလဵု ဒှ်ပံက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံတီဏီ

တ္ၚဲလဵုဒှ်ပံက်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မဆက်စၠောံကၠောန်လဝ်မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟဂွံကဵုလဝ်စၞောန် ကုဝန်ဇၞော်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဏီ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဥူဝဏ္ဏကျဝ် (ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။

Read More »

ပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် လောဲနူပုစ္ဆာတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏီ ကွးဘာစှ်တန် လုပ်သှ်တန်လုပ်တက္ကသိုလ်တံ ဟီု

ဂိတုမာတ် (၈) ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲသွဟ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် တ္ၚဲပထမကၠာအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ပုစ္ဆာတွဵုရးမန်ဏံဝါတ်အိုတ် ကွးဘာဍုၚ်မတ်မလီု သှ်လဝ်လိက်တံ ဟီုရ။

Read More »

ဆုဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ်နွံ (၁၈၀) တာန်ပြၚ်

ဆုနာဍူ ကေုာံ ဆု (တမလန်း) ၜိုတ် ၁၈၀ တာန်ပြၚ် မလုပ်အဝေါၚ်ဆုဂကူ (ဆုမ္ၚိုဟ်) ကၠတ်ဖ္ဍိုက်နၚ်နူလ္ဂုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ဖါအိုတ်ဏံ ရပ်ဂွံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ ဍုၚ်ပံၚ်၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ဂြိုပ်ဆုတွဵုရး မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁) ရ။

Read More »

နအလဵုဆန္ဒဇကု သွက်ဂွံဒေါံဇူနူတာလျိုၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ မိက်ဂွံဒေါံနူတာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၀) ဂှ် ချူဗ္စိုပ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတဍုၚ်တုဲဣရ သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်တာန်ဝေန် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုးမန် ဟီုရ။

Read More »

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၇၀) ဝါ နေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) ဏံရောၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ရ၀ ဝါ သၞာံဏံ ဟိုတ်နူဇီုအာကဵုတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၂) ဂှ်ရ အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) မံက်ဏံရောၚ် မာံဗညာသာန် (ဥက္ကဌကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်) ဟီုရ။

Read More »