ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပိုၚ်နန် (page 4)

Tag Archives: ပိုၚ်နန်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလဳတွဵုရးဍုၚ်မန် မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန်

အခိၚ်ဒက်ပ္တန် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုကဆံၚ်ဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလဳဂှ် ညးမဒှ်ကောန်ဂကူမန် နာဲ ထေန်အံၚ်ဟာန် (မၚ်းထၚ်အောၚ်ဟန်) ဂွံဒုၚ်ခါန်ကၞက်လဝ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဂှ် သ္ပစၞးဗော် NLD တုဲ ဇၞးကၠုၚ်လဝ်မာဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဆန္ဒမာဲလၟိဟ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကွာန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု အာစိုပ်ဒဒိုက်ဝါတ်ဍာ်ယျ

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ ကွာန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဒးဆဵုဒၟံၚ် ပရေၚ်ဝါတ်ဍာ်ဣရ ရဴဝွံ ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသကွာန်ရး ဂးရ။

Read More »

ကောံဓရီုဒစးဒုၚ် သွက်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံတိုန်စိုပ်

ကောံဓရီုဒစးဒုၚ် သွက်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် အလန်အဋ္ဌမ မကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ပ္ဍဲဂိတု မာတ် (၂၆-၂၇) ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံတိုန်စိုပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗဒါဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ကၠောန်အာဂြိုပ်တရး ဗၞတ်(၇၀၀) ဨကရောၚ်

ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒေသဖာလိန် ဗဒါဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ကၠောန်အာဂြိုပ်တရး ဗၞတ်(၇၀၀)ဧက ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီ ကေတ် နူညးဒေသကွာန်အၚ်ဒၚ်တအ်ရ။

Read More »

ကောံဓရီုဇၞော်အလုံညးဗြဴမန်ဂှ် ကၠောန်အာ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဏောၚ်

နူကဵုဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ (MWN-Mon Women Network) သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ဂိတုမာတ်(၁၉-၂၀) ဏံမ္ဂး ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲဆက်က် ကၠောန်ဗဒှ်အာကောံဓရီုဇၞော်အလုံညးဗြဴမန် (Mon Women Conference) ပ္ဍဲၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ်၊ အရာပ်မျာၚ်သာယာ ဍုၚ်မတ်မလီုဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »