ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (page 3)

Tag Archives: ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ဥက္ကဋ္ဌ နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် အာလ္ၚတ်တိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ခတ္တာနန် – ကြဴနူတုပ်စိုတ် ကဵုအရီုအဗၚ်ပရဟ် ကုညးဒဒိုက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မၞုံအပ္ဍဲပယျဵုတုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၄ ဏံ ဥက္ကဋ္ဌ နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် Yohei Sasakawa အာလ္ၚတ်တိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။

Read More »

အစဳအဇန် ကဵုအရီုအဗၚ်ပရဟ် ပ္ဍဲပယျဵုဂှ် စနူဒေသမန်ကဵု ကရေၚ်ဏောၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲအစဳအဇန် နိပန်ဖံၚ်ဒေယှေန် (Nippon Foundation) ဍုၚ်ဂျပါန် ကဵုအရီုအဗၚ်ပရဟ် ကုညးဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲတိဍာ်ပယျဵု မဒှ်တိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂိတုဂတဏံ စနူပ္ဍဲဒေသမန် ကေုာံ ကရေၚ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

စှေ်ဘာ တန်ဗ္တောန်သဇိုၚ်ကွတ်ပၞာန် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူမန် လၟေၚ် ၁၀၀ အာစိုပ်ဒတုဲ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – အသေအဟာန် စှေ်ဘာ တန်ဗ္တောန်ကွတ်ပၞာန်သဇိုၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူမန် လၟေၚ် ၁၀၀ ဂှ် နူတနိတေံ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်၊ ပယျဵုကျာ်ပိ အာစိုပ်ဒတုဲရ။

Read More »

မိက်ဂွံဆဵုကဵု UNFC ဗွဲမပြဟ်ရောၚ်ဂှ် ဝန်ဇၞော် ဥူအံၚ်မေန် ကဵုနၚ်ပရိုၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကမ္မတဳ ဓမံက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဝန်ဇၞော် ဥူအံၚ်မေန် နူရုၚ်သမတ ဍိုက်က္ဍိုပ်ဂှ် မိက်ဂွံဆဵုကဵု ကံၚ်ဇြဳဖက်ဒရေဝ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညဳသၟဟ် UNFC ဗွဲမပြဟ်ရောၚ်ဂှ် ကဵုနၚ်လဝ်ပရိုၚ်ရောၚ် ညးအုပ်ကာနာနာ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Read More »

မူပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳ ၈ တၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံဒုၚ်တဲ ၄ တၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲပယျဵုသေံ-ဗၟာဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠောန်သ္ပမံၚ် ပေဲါဆဵုဂဗသောၚ်ကလး ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ပ္ဍဲမူပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳ ၈ တၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံဒုၚ်တဲ ၄ တၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူတၚ်သၟာန်သၟုက်သဳကၠဳတံဂှ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်တဴတက်ကရေၚ်ဍာဲ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ရံၚ်စံၚ်ကောန်ၚာ် ပ္ဍဲဒေသပဋိပက္ခပၞာန်

ဂျူရဳဆာဲ – ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၂ ဂိတု အဝ်ဂေတ်ဏံ နူကဵုဗော်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ရပ်လွဟ်ၜါဂကောံ ‘ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ’ ကဵု ‘ဗော်တဴတက်ကရေၚ်ဍာဲ (ကရၚ်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေး ပါတီ)’ တအ် တုပ်စိုတ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ ကဵု ဂကောံဂၠးကဝ် မၞုံယၟု (Geneva Call) (ဂျဳနီဝါကဝ်) တုဲ ဒုၚ်ဂတိပါၚ် (Deed of commitment- DoC) သွက်ဂွံရံၚ်စံၚ်စဵုဒၞာအာ အခေါၚ်အရာကောန်ၚာ် ပ္ဍဲဒေသပဋိပက္ခပၞာန် မကတဵုဒှ်မံၚ် သကုတ်ဍုၚ်ဗၟာ လ္ပာ်ဗၟံက်ရ။

Read More »