ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မန်ထဝ်

Tag Archives: မန်ထဝ်

ဥပဒေသပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲချူခၞံအာဏောၚ်

ဥပဒေပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ပလဝ်ဒ္တန်တုဲဒၟံၚ်ရတုဲ သှေ်ဒၟံၚ်ဥပဒေသ နဲကဲသွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲဒှ် ချူခၞံအာဏောၚ် ဥူမေန်ကျဝ်လွေန် ဝန်ဇၞော်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

Read More »

ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် အံၚ်ဇၞးတန်လုပ်တက္ကသိုလ် ၂၃ တၟံကၠံ

ပ္ဍဲစရၚ်အံၚ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တိတ်ကၠုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် လုပ်သှ်လဝ်ဂှ် ဂွံအံၚ်ကေတ် ၂၃% သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ရ။

Read More »

ကောန်ဒေသ (ဥတ္တံတား) တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒ သွက်ဂွံရုပ်ထောံမာၚ်တၟံ Long Life

သွက်ဂွံရုပ်သီကဵု မာၚ်တၟံ ကမ္ပဏဳ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd နွံပ္ဍဲဒေသ (ဥတ္တံတား) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ ဂိတုဂျောန်ဂှ် ကောန်ဒေသ လၟိဟ်ၜိုတ် ၃၀၀ ပြၚ်တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒအလန်တတိယ ဇက်ကွာ်အာ ဒဵုကဵုကမ္ပဏဳမာၚ်တၟံတေံရ။

Read More »

ဟွံဒုၚ်တဲချးတၟံမ္ဂး ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဟွံမွဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန်ဟီု

စပ်ကဵုကမၠောန်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်လဝ်အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁) မံက် ကၠောန်သ္ပပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ် ပ္ဍဲၝောံခန်ဟံသာ၊ ရုၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးမန်တုဲ ယဝ်ဟွံဒုၚ်တဲကဵုချးတၟံမ္ဂး ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ် ဟွံမွဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် သောၚ်ကၠုၚ်လဝ် သာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဒေသပရၚ်ၜဳမုတ္တမဂှ် စၟတ်သမ္တီဒေသဍာ်ဍာရောၚ်

ဒေသပရၚ်ၜဳမုတ္တမ ဨရိယျာ ဗၞတ် ၅၃၅၁၀ ဨက လုပ်အဝေါၚ်ဗွိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုရာမ်သာ ကောန်ဗေန်ယှေန် (Ramsar Convention) ဍုၚ်သွေဿလာန် သ္ပစၟတ်သမ္တီပၠောပ်စရၚ် နဒဒှ်ဒေသဍာ်ဍာ (ဒေသဍာ်မၚ်) Ramsar site ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပရေၚ် EIA ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဏီ

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) နွံပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ပ္တိုန်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် စၟဳစၟတ်အကာဲအရာ မလေပ်ဇီုကပိုက် သဘာဝပွဳပွူ EIA ကုအလဵုအသဳ တွဵုရးပၠန်ဏောၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ် သယံဇာတကေုာံသဘာဝပွဳပွူ ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုန်ကဵုလဝ်စၞောန် နူဂိတုမာတ်တေံကီုလေဝ် ဒဵုလၟုဟ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၈ ဂိတု အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပၟတ်တၟးရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန်ဂး

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် နွံ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲရ ဟွံဂွံပၟတ်အလဵုအသဳဏီတုဲ ပပ္တံနူတ္ၚဲဏံ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၈ ဂိတု အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒးက္လိဂွံပၟတ် (ပၟတ်ဒးတၟး) ရောၚ် ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၂ မံက် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ပပေါဲဆဵုဗဂ ကုမှာဇန်ကောန်ဍုၚ်ရေဝ် ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်ကျာ်စေတဳဒေါဝ်ဍုၚ်တုဲ ဟီုပ္တိတ်ဏာဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် က္လေၚ်ပ္တိုန်ခတဵုယၟုဗော် ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်ပရၚ်

ရုၚ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ဒးဒုၚ်ပလှ်ဖျေံထောံ ခတဵုယၟုဗော် ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်ပရၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ၊တွဵုရးမန်ဂှ် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုတံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၅) ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်အသေအဟာန် က္လေၚ်ပ္တိုန်ခတဵုယၟုဗော်ပၠန်ရ ဂွံဆဵုကေတ်။

Read More »

သ္ပသမ္တီခုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် ဒးကေတ်ဂုန်စရာဲရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ဟီု

ကိစ္စခုတ်ထောံယၟု ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် နကဵုယၟု “သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟွံစှေ်စိုတ် ဒ္စဵုဒ္စးတဴကီုလေဝ် ခုတ်ကဵုယၟုဏံဂှ် အရာဒးကေတ်ဂုန်စရာဲမွဲဏောၚ် ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၅၊ တ္ၚဲကၠောန်ကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဟီုဂးကဵုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရ။

Read More »

နူဂကောံအလဵုအသဳ ပ္တိုန်လဝ်သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ကိစ္စဌာနဝန်ဇၞော် (၂) သာ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး သ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ

ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၂) ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်ကောံဓရီုကာမံက်တိုန် (၁/၂၀၁၇) တုဲ ကိစ္စပြံၚ်လှာဲယၟုဌာနဝန်ဇၞော် (၂) ဌာန နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဒးကဵုဂၠံၚ်ဥပဒေ ကေုာံ အခိုက်ကမၠောန်ဥပဒေဂှ်ရ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သ္ပဒ္တန်ဟွံဂွံတုဲ တုပ်စိုတ် စွံလဝ်အဆံၚ် ပ္တိုန်စွံစၟတ်သမ္တီကၠာရ။

Read More »