ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မန်ထဝ် (page 9)

Tag Archives: မန်ထဝ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု (၆၈) ဝါ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်ဂှ် ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံ ဓရီုတုဲကၠုၚ် စၟတ်တ္ၚဲ (၄) ဂိတုသေမ်တေမ်ဗာဏအ်ရ။

Read More »

ဆၜိုတ်ဆဵုကပေါတ်တြေံညိညဂှ် ဟီုဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံဟွံထေက်ဏီ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန်ဟီု

မန်ထဝ် – ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံဂှ် သေံလေဝ်ဟီုမံၚ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံ၊ ပိုဲလေဝ်ဟီုမံၚ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတုဲ ဆၜိုတ်ဆဵုကပေါတ်တြေံ၊ ကၟာၚ်ဍုၚ်တြေံ၊ ဗီုရုပ် ကျာ်ခေါ်တြေံတံဂှ်

Read More »

သွက်ဂွံပဠေဝ်ၝောံပိုဒ် ၄၃၆ LND ကဵု ကွးဘာ ၈၈ တံကၠောန်ပေဲါဟီုတွံ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

မန်ထဝ် – ပ္ဍဲကဵုသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်အုပ်ဓုပ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) ဂှ် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ၝောံပုဒ် ၄၃၆ ဂှ် မုဟိုတ်ဒးပဠေဝ်ထေက် ဗော် (LND) ကေုာံ ဂကောံကွးဘာ (၈၈) တံ ပံၚ်တောဲ ကၠောန်ပေဲါဟီုတွံ ကေတ်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၄)၊ ဒၞဲါၝောံခန် New Sky လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

ရုၚ်စက်ပၟတ် သုၚ်စောဲတၟံချး ကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဒေသတံ စဵုဒၞါအာရောၚ်

မန်ထဝ် – ရုၚ်စက်ပ္တိတ်ပၟတ် သုၚ်စောဲချးတၟံ သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံအာ ဗ္ဒဲါကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာဂှ် ဟိုတ်နူနွံမံၚ်ကဵု အန္တရာဲ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂှ်ရ နကဵုဂကောံခမဳသၚ်၊ ဂကောံညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်ဒေသတံ စဵုဒၞါအာ အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ် ညံၚ်ဂွံဒှ် နဲၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်မာန်ရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် ကၠောံသၞာံ အလန်ပထမ တုဲဒှ်အာ

မန်ထဝ် – ကောံဓရီုဇၞော်ကၠောံသၞာံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် မကၠောန်သ္ပလဝ် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ စပ္တံနူဂိတုမေ (၂၄/၂၅) သၞာံ (၂၀၁၄) ဂှ် တုဲဒှ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »