ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံဆာန်ညဳ

Tag Archives: မာံဆာန်ညဳ

ညးတာလျိုၚ် လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲ

ညးတာလျိုၚ်လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် မၞုံယၟုဥုထောန်ဝေန် ကောန်ဂကောံညးရေၚ်တၠုၚ် (ယဵုဒုၚ်) ကမၠောန်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ဝွံ နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဏံဂှ် ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု ရပ်စပ်ကေတ်လဝ်အရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ညဳပ္ညပ်ချပ်ဓရီု သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ်ထ္ၜိုတ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ရန်ကဵုထ္ၜိုတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ဂောံလုပ်စိုပ် ဗွဝ်ဖျာခိုဟ်ဟ်တုဲ သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံရုၚ်စက် သမၠုၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ထ္ၜိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁) တုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ပ္ဍဲၝောံခန်ဟံသာ (ဟသာၚ်္ခန်းမ) ရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန်တုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် တိုန်စိုပ်ဟီုပၟိၚ်ဂလာန်ကီုရ။

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ဍာ်ဇၞော်တုဲ ဒးကၟာတ်လဝ်ဘာဗ္တောန်လိက်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ် ဍာ်ဇၞော်တုဲ ဒဵုကဵုဂျူလာၚ် (၃၁) သီုဍုၚ်ကျာ်ဍုၚ်မ္ဂး ဘာဗ္တောန်လိက် (၂၄) မ ဒးကၟာတ်လဝ်ယာယဳတုဲ လၟိဟ်သ္ၚိဗၠိုက် နွံ (၂၀၀) မကေုာံ မၞိဟ်ဒးပါဲဘဲဍာ်နွံ ၉၀၀ ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒှ်သံသယကဵု H1N1 တုဲ မၞိဟ်ယဲမွဲတၠ နူမတ်မလီု ပလံၚ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်

မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ အယုက်ၜိုတ် (၃၀) ယဲဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဝဳယဲနာနာ (ဇာနည်အောၚ်) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟွံသၚ်ကာကဵု H1 N1 တုဲ ဂျူလာၚ် (၂၈) ပယာံဒေါဝ်တ္ၚဲ ပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဇၞော် လ္ဂုၚ်တေံရောၚ် ဂွံပရိုၚ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဂၠံၚ်လှာဒကှ် အာကဵုကျာ်ပိဂှ် ဒဒန်ဟဳအာၜါတၞုၚ်တုဲ ကၟာတ်လဝ်ဍာန်

ဟိုတ်နူဗြဲဇၞော်ထတ် ဍာ်ဒဵုစှေ် ပရၚ်တံလာ်တုဲ ဒဒန်(၂) တၞုၚ် နွံပ္ဍဲဂၠံၚ်ကျာ်ပိ- လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ် ဟဳအာကရောံဍာ်တုဲလၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဂှ် အာကၠုၚ်ဟွံဂွံ ဒးဒေံါအစဳဇန်အာတရဴရောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ရ။

Read More »

ကောန်ဗော် NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ် ဇကုကဵုဇကု က္လေၚ်ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ဗဒိုအ်လဝ်နူတာလျိုၚ် ဗွဲယာယဳ

ကောန်ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် အကြာဇကုကဵုဇကုဟေၚ် ပ္တိုန်ဒုဟ် ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်ဏံ နကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဗဟဵု ကဵုသတိ ဗဒိုအ်ကၠေံနူတာလျိုၚ်ယာယဳ ကုကောန်ဗော် ၂၁ တၠရောၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဥူဝေန်ထိၚ် နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး ပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သိုၚ်ပ္တန်သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ်၊ သဓီု၊ ၜဳက္လေၚ်၊ ပံၚ်၊ မတ်မလီု၊ ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်)၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ကျာ်မြဟ် တံဂှ်လေဝ် သိုၚ်ခၞံကၠောန်ဗဒှ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။

Read More »